Financiële rapportage

Met de financiële rapportage krijg je meer inzicht in de algemene stand van zaken in de organisatie.

Beschrijving

Voor de financiële rapportage richt je het volgende in:

  • Grootboek indelen met rekeningniveaus

    Grootboekrekeningen staan op volgorde van nummer (code). Met rekeningniveaus rubriceer je de verslagen en toon je per niveau een totaal.

  • Grootboek inrichten

    Per type grootboekrekening bepaal je of je deze op de balans of winst- en verliesrekening toont. Als je een grootboekrekening budgetteert, bepaal je tevens of je in de exploitatieoverzichten de realisatie of het budget toont.

    Het beginbalanssaldo van een grootboekrekening kun je eventueel op een andere rekening tonen.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook