Grootboekmutaties raadplegen via weergave financiële mutaties

De weergave Financiële mutaties bevat alle mutaties. Deze weergave is bijzonder geschikt om je mutaties te analyseren, omdat de mogelijkheden om te filteren erg groot zijn.

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 3.

In Profit 3 is er een aansluiting gemaakt tussen de financiële journaalposten en de subadministraties CRM, Ordermanagement, Projecten en Abonnementen.

Je kunt nu van alle journaalposten en journaalpostregels de herkomst zien. Je hebt inzicht in de subadministraties op verschillende nieuwe tabbladen bij de eigenschappen van journaalposten en journaalpostregels.Deze tabbladen zijn toegevoegd aan alle schermen waar financiële mutaties te zien zijn. Ook kun je vanuit de journaalpost dubbelklikken of vanuit andere plekken waar je de journaalpost ziet, via een actieknop de eigenschappen van de journaalpostregel openen. Hiermee heb je inzicht in de bron van je journaalpost. 

Wil je zelf aansluitingsanalyses maken en/of deze gegevens via een getconnector naar een te BI tool sturen dan kun je de gegevensverzameling Subadministratie koppeling (basis) gebruiken. Deze gegevensverzameling bevat de financiële mutaties inclusief de subadministratie/bron.

Inhoud

Mutaties raadplegen via Financiële mutaties

Gebruik deze weergave als je een mutatie wilt opzoeken op basis van bijvoorbeeld de omschrijving of het bedrag.

Voorbeeld:

Je wilt alle omzetmutaties raadplegen van bedragen groter dan € 1.000,00. Alle omzetrekeningen zitten in dit voorbeeld in rubriek 8. Hiervoor gebruik je een filter:

 • Rekeningnummer: @8
 • Bedrag credit: >1000

  Profit toont alleen mutaties die aan beide voorwaarden voldoen.

Mutaties raadplegen via weergave financiële mutaties:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Financiële mutaties.

  Profit toont een weergave met mutaties. De kolom Boekingsomschrijving toont de omschrijving van de journaalpost. De omschrijving van de journaalpost bevat de bron van het onderdeel van Profit waaruit deze journaalpost afkomstig is, als deze journaalpost is gegenereerd via journalisering.

 2. Selecteer Huidige administratie of Alle administraties als je meerdere administraties hebt.
 3. Selecteer de mutatie.
 4. Klik op de actie Open bijlage als je de bijlage, bijvoorbeeld een pdf van de factuur wilt openen.
 5. Klik op de actie: Wijzig journaalpost.

  Profit toont een boekingslay-out met de boekingsregels van de journaalpost. Je kunt de regels wijzigen, toevoegen of verwijderen met de regelacties.

  Je kunt een aparte boekingslay-out gebruiken voor het wijzigen van journaalposten. Op die manier kun je ervoor zorgen dat bepaalde velden niet meer gewijzigd mogen worden.

  Let op:

  Het is mogelijk dat een volgnummer dubbel voorkomt bij hetzelfde journaalpostnummer. Dit gebeurt alleen als er in de boeking meerdere verbijzonderingscodes zijn gebruikt.

Tabblad Mutaties ordermanagement

Op het tabblad Mutaties ordermanagement (in de eigenschappen van de financiële mutatie) kun je vanuit de journaalpost navigeren naar de mutaties uit ordermanagement. Op die manier heb je per financiële mutatie inzicht in de mutaties voor ordermanagement.

Vanuit de geselecteerde financiële boeking heb je op het tabblad Mutaties ordermanagement zicht op de:

 • Ontvangstregels;
 • Pakbonregels;
 • Voorraad op- en afboekingen;
 • magazijnoverboeking
 • Inventarisatie.

Tabbladen mutaties subadministraties raadplegen via weergave Financiële mutaties

In de eigenschappen van de financiële mutaties kun je doorklikken naar de journaalpost en jounaalpostregel. Vanaf Profit 3 is er een aansluiting tussen de financiële journaalposten en de subadministraties CRM, Ordermanagement, Projecten en Abonnementen als deze uit een subadministratie afkomstig is.

Klik je door op de eigenschappen van de journaalpostregel, dan kun je op het betreffende tabblad van de subadministratie zien waarop deze mutatie is gemaakt.

Let op: 

Je ziet alleen bronregels op het tabblad van de betreffende subadministratie bij nieuwe mutaties die zijn gemaakt in Profit 3. Je ziet geen regels bij bestaande mutaties die zijn gemaakt in de voorgaande versie van Profit.

De tabbladen voor de subadministraties kun je autoriseren. Gebruik je de standaard autorisatiegroepen (PR-001 Functioneel Applicatiebeheer, PR-102 Controlling, PR-105 Journaalposten boeken en PR-107 Financieel Management) dan staat de autorisatie automatisch ingesteld op alle nieuwe tabbladen.

Iedere gebruiker en gebruikersgroep die toegang heeft tot het Eigenschappen journaalpost krijgt automatisch ook toegang tot het scherm Eigenschappen journaalpostregel zowel vanuit dubbelklikken journaalpost als via de actieknop.

De tabbladen Projectopbrengsten, Verkoopfacturen, Verkoopfactuurregels, Inkoopfacturen, Inkoopfactuurregels, Mutaties OHW, E-facturen en E-factuurregels zijn van Profit 3 toegevoegd aan alle schermen waar financiële mutaties te zien zijn.

De tabbladen Nacalculatie, Mutaties Rekening courant, Mutaties transitorische post, Mutaties ordermanagement kon je al raadplegen.

Gebruik je Flex of Intercompany projecten, dan heb je hier ook de tabbladen Declaraties of Intercompany projecten.

Vanuit de journaalpost kun je dubbelklikken of via de actieknop Éigenschappen journaalpostregel om de eigenschappen van de journaalpostregel openen.

 • Tabblad Nacalculatie: nacalculatieregels van een (inkoop) projectboeking
 • Tabblad Projectopbrengst: Journaalpostregel met een opbrengst projectboeking
 • Tabblad Verkoopfactuur: Verkoopfacturen uit Ordermanagement, Cursus, Abonnement, Project, Verzamelfactuur
 • Tabblad Verkoopfactuurregel: Verkoopfactuurregels uit Ordermanagement, Cursus, Abonnement, Project, Verzamelfactuur
 • Tabblad Inkoopfacturen: Inkoopfacturen uit Ordermanagament
 • Tabblad Inkoopfactuurregel: Inkoopfactuurregels uit Ordermanagament
 • Tabblad Mutaties: OHW: mutaties uit OHW integratie met Projecten
 • Tabblad E-facturen: E-facturen uit Financieel (inkoopfacturen)
 • Tabblad E-factuurregels: E-factuurregels uit Financieel (inkoopfacturen)

Loonjournaalposten raadplegen via weergave Financiële mutaties

Als je de loonjournaalposten van Profit Payroll integreert met Profit Financieel, dan kun je deze journaalposten raadplegen via de weergave Financiële mutaties.

Let op: 

De actie voor HRM Journaalpost moet je eerst autoriseren in verband met functiescheiding. Dit richt je in via actie-autorisatie.

Loonjournaalposten raadplegen via weergave Financiële mutaties:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Financiële mutaties.
 2. Open de eigenschappen van de mutatie.
 3. Ga naar het tabblad: Mutaties.
 4. Klik op de actie: HRM Journaalpost.

  Met deze actie open je de journaalpostanalyse van Profit Payroll.

Wijzigen van loonjournaalposten die zijn verbijzonderd en verdicht worden weergegeven:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Financiële mutaties.
 2. Open de eigenschappen van de mutatie.
 3. Ga naar het tabblad: Mutaties.
 4. Klik op de actie: Wijzig journaalpost.
 5. Selecteer de verdichte regel
 6. Klik op: Meer acties /Verbijzonderen.
 7. In een subboekingsscherm kun je de verbijzondering wijzigen. Als je met meerdere verbijzonderingsassen werkt en de journaalpost verbijzondering wilt wijzigen, zorg er dan voor dat alle assen in de boekingslay-out Verbijzondering staan.


  Let op

  In de weergave van de journaalposten reageert Profit op het al dan niet gebruik maken van de alias Verbijzondering.
  Als je geen gebruik maakt van de alias krijg je alleen de verdichte loonjournaalpost te zien. Bij gebruik van de alias krijg je alle regels te zien.

Direct naar

 1. Grootboek
 2. Grootboek inrichten
 3. Grootboekmutaties raadplegen en wijzigen
 4. Grootboekmutaties en (loon)journaalposten raadplegen via Financiële mutaties
 5. Grootboekkaarten raadplegen
 6. Grootboekomschrijving per administratie (Accountancy)