Mutaties raadplegen en wijzigen

Je kunt mutaties op diverse manieren raadplegen.

Inhoud

Mutaties raadplegen en wijzigen

Je kunt mutaties op verschillende manieren raadplegen:

 • Per debiteur
 • Per crediteur
 • Per dagboek

  Op het tabblad Saldi toont Profit alleen de periodesaldi bij een dagboek met een tegenrekening. Dit zijn dagboeken van het soort Financieel, Beginbalans en Memoriaal met vaste tegenrekening. Bij het dagboek van een andere soort (Inkoop, Verkoop en Variabel memoriaal) is dit tabblad altijd leeg omdat het saldo per definitie 0,00 is.

 • Per grootboekrekening
 • Via de weergave Alle financiële mutaties.

Als je een mutatie niet definitief verwerkt, kun je deze nog wijzigen.

Mutaties raadplegen en wijzigen per dagboek, grootboekrekening, debiteur of crediteur:

 1. Ga naar:
  • Financieel / Debiteur / Debiteur
  • Financieel / Crediteur / Crediteur
  • Financieel / Grootboek / Dagboek
  • Financieel / Grootboek / Grootboekrekening
  • Financieel / Grootboek / Financiële mutaties
 2. Open de eigenschappen van debiteur, crediteur, dagboek of grootboekrekening.
 3. Ga naar het tabblad: Mutaties.
 4. Dubbelklik op de mutatie.
 5. Klik op de actie: Open bijlage als je de bijlage, bijvoorbeeld een pdf van de factuur wilt openen.
 6. Klik op de actie: Wijzig journaalpost als je de journaalpost wilt wijzigen.

  Profit toont een boekingslay-out met de boekingsregels van de journaalpost. Je kunt de regels wijzigen, toevoegen of verwijderen met de regelacties.

  Meer informatie: Wat zijn de voorwaarden voor het journaalpostnummer?

  1. Wijzig de journaalpost.

  Als je 'Facturen in omloop' gebruikt, dan blokkeert de factuur opnieuw als je het bedrag credit of debet wijzigt. De beoordelaar zal de inkoopfactuur opnieuw moeten beoordelen.

  Bij btw wijzig je ook het bedrag van de btw-regel. Correcties op boekingen die hebben bijgedragen tot een btw-aangifte kun je eveneens toevoegen. Profit verwerkt bij de eerstkomende btw-aangifte deze correcties (en genereert dus geen nieuwe gecorrigeerde aangifte over een oudere periode).

  Let op:

  Als je de boekingsdatum wijzigt, kan Profit melden dat het boeken in een andere periode niet is toegestaan. Met andere woorden: de nieuwe boekingsdatum valt niet in de boekingsperiode. Als je dergelijke wijzigingen toch wilt doorvoeren, kun je de boekingslay-out aanpassen. Je moet dan de velden Jaar en Periode toevoegen aan de boekingslay-out.

  1. Klik op: Opslaan en sluiten.
 7. Ga naar het tabblad: Journaalpostdossier.

  Je ziet gekoppelde dossieritems als je deze hebt toegevoegd. Via de knop Nieuw kun je nieuwe dossieritems aan de journaalpost toevoegen.

 8. Klik op: Opslaan en sluiten

Zie ook

Rapporten raadplegen

Je kunt mutaties raadplegen via een aantal rapporten.

Mutaties raadplegen via rapporten:

 1. Ga naar: Financieel / Uitvoer / Rapport
 2. Open het rapport:
  • Dagboektotalen per dagboek (Profit)
  • Dagboektotalen per periode (Profit)
  • Voor Belgische functionaliteit: Dagboekjournaal België (Profit) of Journal Francais (Profit)
  • Voor Belgische functionaliteit: Centralisatie aankoopdagboek (Profit) en Centralisatie verkoopdagboek (Profit)
 3. Vul de velden in.
 4. Klik op: Voltooien.

Zie ook

Direct naar

 1. Grootboek
 2. Grootboek inrichten
 3. Grootboekmutaties raadplegen en wijzigen
 4. Grootboekmutaties raadplegen via weergave Financiële mutaties
 5. Loonjournaalposten raadplegen via weergave Financiële mutaties
 6. Grootboekkaarten raadplegen
 7. Grootboekomschrijving per administratie (Accountancy)