Kolommenbalans raadplegen

De kolommenbalans bevat per rekening het beginbalanssaldo, het debet- en het credittotaal. De kolommen winst/verlies en balans tonen het eindsaldo per rekening (afhankelijk van het type rekening).

De kolommenbalans van Profit kun je als weergave maar ook als rapport tonen.

Als je meerdere administraties hebt en je gebruikt verschillende periodetabellen voor deze administraties (bijvoorbeeld een periodetabel van 4 weken en van een maand), dan is de geconsolideerde kolommenbalans gebaseerd op de periodetabel van de administratie waaruit je de kolommenbalans raadpleegt.

Inhoud

Weergave Kolommenbalans raadplegen

Je kunt de kolommenbalans raadplegen via een weergave.

Weergave raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Overzicht / Kolommenbalans.
 2. Selecteer het boekjaar, de periode en het tijdvak.

  De kolommenbalans is gebaseerd op perioden die in het geselecteerde periodebereik vallen. Als je een overzicht over het gehele boekjaar wilt opvragen, selecteer je de eerste t/m de laatste periode van het boekjaar.

  Je vergelijkt in de kolommenbalans een bepaald tijdvak met een ander tijdvak, als je in de tijdvak-velden een andere selectie opgeeft dan in de boekjaar-velden. Daarna kun je in de kolommenbalans een grootboekrekeningsregel selecteren en met de actieknop Mutaties per tijdvak weergeven de informatie van het gekozen tijdvak van die grootboekrekening opvragen.

  Voorbeeld:

  Je wilt januari van het huidige boekjaar vergelijken met het gehele huidige boekjaar:

  Boekjaar: huidig boekjaar

  Boekjaar vanaf periode en Boekjaar t/m periode: januari t/m december

  Tijdvak vanaf periode en Tijdvak t/m periode: januari t/m januari

 3. Stel het weergeven van de niveautotalen in.
 4. Klik op: Voltooien.

  Profit toont de weergave Kolommenbalans:

  Standaard toont Profit in de weergave de gegevens van de huidige (actieve) administratie. Je kunt echter de gegevens van meerdere administraties op te vragen.

 5. Selecteer Huidige administratie of Alle administraties. Als er ook administratiesets zijn, kun je ook hierop selecteren.

   

  • De kolom Beginbalans bevat de rekeningsaldi aan het begin van het boekjaar.
  • Je ziet het nummer van het niveau in de kolom Niv.
  • De tijdvakkolommen hebben betrekking op het tijdvak dat je in het voorloopscherm hebt opgegeven.
  • Daarnaast zie je kolommen met jaartotalen, saldo balans vorig jaar en het verschil saldo dit jaar en vorig jaar.
  • In de kolommen- of proef-/saldibalans zie je het rekeningnummer voor het resultaat. Je ziet het saldo op deze grootboekrekening als beginbalans saldo, dit is eigenlijk het saldo van het voorgaande boekjaar. Geheel onderin de kolommen- of proef-/saldibalans zie je het Totaal Resultaat. Dit is het resultaat van het lopend boekjaar. Het eindsaldo van het resultaat komt automatisch als beginbalans saldo van het volgende boekjaar.
  • De grootboekrekening voor het resultaat stel je in bij de administratie instellingen. Je wijzigt de resultaten rekening via Financieel / Beheer / Instellingen administratie op het tabblad Balans, bij het veld Rekening resultaat. Hierna moet je Financieel herberekenen uitvoeren.

  Je raadpleegt of wijzigt mutaties via de acties: Alle mutaties weergeven en Mutaties per tijdvak weergeven.

 6. Je kunt inzoomen op een grootboekrekening door te dubbelklikken op een grootboekrekeningregel.

  Hiermee toont Profit de onderliggende mutaties. In het eigenschappenscherm beschik je over navigatieknoppen waarmee je snel en gemakkelijk de mutaties van de volgende en vorige grootboekrekeningen kunt bekijken.

 7. Ga naar het tabblad: Mutaties om in te zoomen op de mutaties van deze grootboekrekening.
 8. Je kunt verder inzoomen met de acties Open bijlage en Open factuur.

  Bijvoorbeeld een pdf van de factuur die je hebt vastgelegd bij de boeking van de mutatie.

 9. Ga naar het tabblad: Mutaties vorig jaar om de mutaties van vorig jaar te bekijken.

  Als dit tabblad niet zichtbaar is dan kun je deze autoriseren via tabbladautorisatie.

Rapport Kolommenbalans raadplegen

Je kunt de kolommenbalans raadplegen via een rapport.

Rapport raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Uitvoer / Rapport.
 2. Open het rapport:
  • Kolommenbalans (Profit)
  • Uitgewerkte kolommenbalans (Profit)
  • Verbijzonderde kolommenbalans (Profit)

Direct naar

 1. Financiële rapportage
 2. Grootboek indelen met rekeningniveaus
 3. Grootboek inrichten
 4. Kolommenbalans raadplegen
 5. Proef-/saldibalans raadplegen
 6. Exploitatieoverzichten
 7. Rapportagecockpit raadplegen
 8. Rapportagecockpit België