Rapportagecockpit raadplegen

Met de rapportagecockpit kun je op een eenvoudige wijze een balans, verlies-en winstrekening en overzicht kengetallen financieel maken.

Dit is vaak een goed alternatief voor het onderdeel Verslaglegging in Profit Financieel.

Inhoud

Beschrijving

Als je de rapportage genereert, ontstaat er een momentopname van de rapportagecodes en de cijfers. Deze momentopname kun je vervolgens gebruiken voor het raadplegen van rapporten. Op deze manier kun je een historie van momentopnamen opbouwen, maar dit is niet verplicht.

Deze momentopname kan ook worden gebruikt voor het elektronisch aanleveren van stukken aan de Kamer van Koophandel.

Je kunt een gegenereerde rapportage verversen, waardoor de huidige rapportagecodes en cijfers worden opgehaald. Als een rapportage definitief is gemaakt of als je de gerelateerde stukken bij de Kamer van Koophandel hebt gedeponeerd, kun je de rapportage niet meer verversen of verwijderen.

Let op:

Een rapportage is een momentopname van de stand van zaken op het moment dat je de rapportage genereerde, of de laatste keer dat je deze ververste. Wijzigingen die je hierna hebt uitgevoerd zijn niet zichtbaar in reeds gegenereerde rapportages. Dit geldt voor zowel wijzigingen in de rapportagestructuur als financiële mutaties. Om deze wijzigingen zichtbaar te maken moet je een rapportage verversen of een nieuwe rapportage toevoegen.

Voorbereiding

 • Rapportagecockpit inrichten

  De indeling van de rapportage wordt bepaald door de rapportagecodes. Deze worden meegeleverd met Profit, maar je kunt eigen rapportagecodes toevoegen. Je moet zelf per rapportagecode de relevante grootboekrekeningen koppelen.

  Je kunt de meegeleverde rapporten kopiëren en wijzigen.

Rapportage genereren in de rapportagecockpit

Als je de rapportage genereert, ontstaat er een momentopname van de rapportagecodes en de cijfers.

Profit genereert een rapportage van een boekjaar t/m een bepaalde periode.

Rapportage genereren:

 1. Open de administratie waarvoor je een rapportage wilt genereren.
 2. Ga naar: Financieel / Grootboek / Overzicht / Rapportagecockpit.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Vul de omschrijving in.
 5. Bepaal het boekjaar en t/m welke periode je een rapportage wilt genereren.

  Je kunt boekjaar en periode later niet meer wijzigen. Wel kun je later een rapportage verversen, dit houdt in dat de cijfers en de rapportagecodes met de daaraan gekoppelde rekeningen opnieuw worden opgehaald.

 6. Selecteer de administratieset als je voor deze administraties een geconsolideerde rapportage wilt genereren. Administratiesets zijn niet beschikbaar in Profit Accountancy Lite.
 7. Klik op: Volgende.
 8. Selecteer de rapporten die je via de acties in de weergave wilt raadplegen.

 9. Vink Voorblad afdrukken en Sluitblad afdrukken aan als je deze voor de rapportage wilt afdrukken.
 10. Klik op: Volgende.
 11. Bepaal hoe de cijfers afgerond moeten worden.

  Let op:

  Als je kiest voor een 'grove' afronding, kun je niet terug naar een kleinere afronding. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om eerst voor een afronding op duizendtallen te kiezen, en dit later te wijzigen in een afronding op honderdtallen.

  Het omgekeerde kan wel, van een kleine naar een grote afronding.

 12. Bepaal de Rapportagewaarde, deze zijn relevant voor de jaarstukken voor de Kamer van Koophandel.
 13. Klik op: Voltooien.

Rapportagecockpit raadplegen

Nadat je een rapportage gegenereerd hebt, kun je verschillende rapporten raadplegen en opslaan in het dossier van een organisatie.

Rapportage in rapportagecockpit raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Overzicht / Rapportagecockpit.
 2. Open de eigenschappen van de rapportage.
 3. Ga naar het tabblad: Rapport.
 4. Vink de rapporten aan die je wilt afdrukken. Je kunt ook andere rapporten selecteren, als je deze gemaakt hebt.
 5. Ga naar het tabblad: Rekening of Rapportagecodes.
 6. Controleer de getoonde gegevens.
 7. Ga naar het tabblad: Rapportagewaarde.
 8. Controleer de getoonde gegevens.
 9. Je kunt de afronding wijzigen.

  Let op:

  Als je kiest voor een 'grove' afronding, kun je niet terug naar een kleinere afronding. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om eerst voor een afronding op duizendtallen te kiezen, en dit later te wijzigen in een afronding op honderdtallen.

  Het omgekeerde kan wel, van een kleine naar een grote afronding.

 10. Klik op: Opslaan en sluiten.
 11. Klik op: Afdrukken.
 12. Je kunt de af te drukken rapporten eenmalig wijzigen.
 13. Klik op: Volgende.
 14. Vink Opslaan in dossier aan als je de rapportage wilt opslaan in een dossier. Selecteer dan ook de Organisatie/persoon en het Contact. De omschrijving van de rapportage wordt gebruikt als omschrijving voor het dossieritem.
 15. Klik op: Voltooien.

  Profit toont een afdrukvoorbeeld op basis van de rapporten die je hebt aanvinkt en gekoppeld in de eigenschappen van de gegenereerde rapportage.

Gegenereerde rapportage verversen

Als je een rapportage ververst, worden de cijfers en de rapportagecodes met de daaraan gekoppelde rekeningen opnieuw opgehaald. Andere gegevens zijn verder nergens aan gekoppeld en blijven hetzelfde.

Rapportage verversen:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Overzicht / Rapportagecockpit.
 2. Selecteer de rapportage.
 3. Klik op: Meer actiesRapportagegegevens vernieuwen.

Zie ook

Direct naar

 1. Financiële rapportage
 2. Grootboek indelen met rekeningniveaus
 3. Grootboek inrichten
 4. Kolommenbalans raadplegen
 5. Proef-/saldibalans raadplegen
 6. Exploitatieoverzichten
 7. Rapportagecockpit raadplegen
 8. Rapportagecockpit België