Grootboekomschrijving per administratie

In Profit is het mogelijk om in één omgeving per administratie afwijkende omschrijvingen vast te leggen voor grootboekrekeningen. Dit is een speciale functionaliteit zodat je kunt werken met één uniform standaard grootboekrekeningschema, waarbij per administratie afgeweken kan worden op de omschrijving van grootboekrekeningen.

Fin_Omschrijving grootboekrekening per administratie (10)

Met deze functionaliteit heb je de flexibiliteit om per administratie een afwijkende grootboekrekeningomschrijving te tonen.

Als accountantskantoor kun je met deze functionaliteit werken met één administratie per klant van het accountantskantoor en heb je bij het boeken en bij het rapporteren vanuit Financieel een betere visuele herkenning van de grootboekrekening.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook