thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Overzicht van standaard meegeleverde output met (afwijkende) omschrijving grootboekrekening

Hier vind je een overzicht van standaard meegeleverde boekingslay-outs, schermen, rapporten, weergaven en analyses in Profit Financieel waar het veld grootboekomschrijving in voorkomt. Op deze standaard meegeleverde output zie je de afwijkende omschrijving van grootboekrekeningen voor een administratie als deze gevuld is. Als een grootboekrekening geen afwijkende omschrijving heeft voor een administratie, dan toont Profit de standaard omschrijving van de grootboekrekening.

Als je eigen rapporten, weergaven, analyses gebruikt of gaat gebruiken, dan moet je deze controleren waar het veld grootboekomschrijving in voorkomt en deze wijzigen afhankelijk van welke omschrijving je wilt tonen (standaard of afwijkende omschrijving).

Inhoud

Boekingslay-outs in Financieel

In de volgende boekingslay-outs worden de afwijkende omschrijving en zoeknamen toegepast, als je deze voor de geopende administratie hebt vastgelegd:

 • Financiële boekingslay-outs (aanmaken / wijzigen journaalpost) onder:
  • Dagboek
  • Bankafschrift
  • Beginbalans
  • Correctie
  • Vaste journaalpost
  • Afletteren
  • Wijzig journaalpost
 • Menu Financieel / Grootboek / Budget
  • Invoeren budget
  • Invoeren reservering
  • Invoeren verplichting

Weergaven en gegevensverzamelingen in Financieel

In de standaard meegeleverde weergaven en gegevensverzamelingen waarin omschrijving grootboekrekening voorkomt (ongeveer 60) wordt het functieveld ‘Omschrijving’ gebruikt. Het functieveld geeft altijd een omschrijving terug. Welke omschrijving (afwijkend vs. standaard) hangt af van twee condities.

Het functieveld geeft de afwijkende omschrijving

 • Als deze beschikbaar is EN
 • Als het aantal administraties in de weergave gelijk is aan 1 en als er niet gegroepeerd wordt op administratie

Het functieveld geeft de standaard omschrijving

 • Als er geen afwijkende omschrijving beschikbaar is OF
 • Als de weergave gegroepeerd wordt op administratie en het aantal administraties > 1

Rapporten in Financieel

Je kunt diverse rapporten en weergaven raadplegen waar een omschrijving grootboekrekening in voorkomt. Op deze rapporten zie je de afwijkende omschrijving van de grootboekrekening(en) voor een administratie als deze aanwezig is, zo niet dan zie je de standaardomschrijving.

 • Balans en Toelichting op de balans (Profit)
 • Balans en Toelichting op de balans met tekst (Profit)
 • Dagboekjournaal (Profit)
 • Exploitatieoverzicht (Profit)
 • Exploitatieoverzicht per 4 weken (Profit)
 • Exploitatieoverzicht per maand (Profit)
 • Grootboekkaart (Profit)
 • Grootboekkaart inclusief budget (Profit)
 • Kolommenbalans (Profit)
 • Kosten en opbrengsten per periode (Profit)
 • Mutaties per medewerker/dag van aanmaak (Profit)
 • Nog te besteden (Profit)
 • Proef-/saldibalans (Profit)
 • Verbijzonderd exploitatieoverzicht (Profit)
 • Verbijzonderde grootboekkaart (Profit)
 • Verbijzonderde grootboekkaart inclusief budget (Profit)
 • Verbijzonderde kolommenbalans (Profit)
 • Verbijzonderde proef-/saldibalans (Profit)
 • Verbijzonderde saldilijst per as/code/rekening (Profit)
 • Verbijzonderde saldilijst per as/rekening/code (Profit)
 • Winst- en Verliesrekening en Toelichting op de Winst- en Verliesrekening (Profit)

Uitzonderingen:

 • Rapporten van het product ‘Rapportage’ en de functiegroep ‘Verslaglegging’ vallen functioneel onder 'Verslaglegging' en werken met omschrijving grootboekrekening uit het gekopieerde of geïmporteerde rekeningschema. Bij het aanmaken van een nieuw project in verslaglegging kies je voor een kopieerslag van boekingen uit een andere omgeving of uit een andere administratie. Deze kopieerslag neemt de afwijkende omschrijving mee. Bij het afdrukken van rapporten van de verslaglegging wordt dan de juiste omschrijving getoond.
 • Rapporten met een geconsolideerd overzicht over meerdere administraties heen (bijv. ‘Geconsolideerde kolommenbalans’) tonen altijd de standaardomschrijving van de grootboekrekening.
Schermen in Financieel

In de inrichting van Financieel moet je vaak een grootboekrekening selecteren. Als dit inrichting op administratieniveau is toont het zoekveld de afwijkende omschrijving of de standaardomschrijving als geen afwijkende omschrijving aanwezig is. Als de inrichting van Financieel op omgevingsniveau is toont het zoekveld altijd de standaardomschrijving.

 • Schermen waar inrichting op administratieniveau plaatsvindt. In de bijbehorende schermen tonen alle zoekvelden met grootboekrekening de afwijkende omschrijving:
  • Dagboeken. De wizards Nieuw dagboek en Eigenschappen dagboek bij het veld Tegenrekening.
  • Activagroepen. De wizards Nieuw activagroep en Eigenschappen activagroep op het tabblad Rekeningen.
  • Administratie-instellingen Financieel. Op plaatsen waar grootboekrekening voorkomt, bijvoorbeeld tabblad Betaling/Incasso, veld Rekening incassokorting.
 • Schermen waar altijd de standaardomschrijving grootboekrekening wordt getoond:
  • Grootboekrekening: bij de velden Afwijkende balansrekening, Afletteren met, Verzamelen op.
  • Debiteur: veld Voorkeur tegenrekening
  • Transactiecode bank: veld Rekening
  • Btw-code: veld Rekening
  • Artikelgroep: Alle velden met grootboekrekening die in het kader Integratie ingesteld worden en in het kader Integratie vervolg ingesteld worden.
  • Integratiegroep: veld Rekening
  • Integratiesoort: veld Rekening factuurkorting
  • Instellingen integratie financieel (Projecten): Inrichting OHW integratie
  • Bankrekeningnummer: velden Tegenrekening betaling en Tegenrekening incasso

Uitzondering:

 • Inrichting rekening-courant. Het scherm Inrichting rekening-courant toont bij de velden Grootboekrekening en Grootboekrekening en achterliggende zoekweergaves de afwijkende omschrijvingen horend bij de administratie die in het bovenliggende zoekveld is geselecteerd.

  Fin_Overzicht van standaard meegeleverde output met afwijkende omschrijving RC (10)

Auditfile

In de beschikbare formaten (tekst en XML) van de Auditfile wordt de afwijkende omschrijving geëxporteerd.

Direct naar

 1. Afwijkende omschrijving grootboekrekening per administratie
 2. Afwijkende omschrijvingen grootboekrekening activeren
 3. Afwijkende omschrijving grootboekrekening autoriseren
 4. Afwijkende omschrijving grootboekrekening per administratie toevoegen
 5. Omschrijving grootboekrekening per administratie raadplegen en wijzigen
 6. Eigen rapportage met omschrijving grootboekrekening per administratie controleren
 7. Overzicht van standaard meegeleverde gegevensverzamelingen en output met omschrijving grootboekrekening

Process

Grootboek Rapportage

Work area

Financieel