thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verbijzonderingstoewijzingen blokkeren/deblokkeren

Je kunt verbijzonderingstoewijzingen blokkeren zodat je deze (tijdelijk) niet kunt gebruiken. Geblokkeerde toewijzingen kun je ook weer deblokkeren als je deze weer wilt gebruiken.

Je kunt ook bij de betreffende grootboekrekening vastleggen dat je deze niet meer wilt verbijzonderen. In dat geval wijzig je in de eigenschappen van de grootboekrekening op het tabblad Verbijzonderingen naar Niet verbijzonderen (N). De verbijzonderingstoewijzingen worden dan automatisch geblokkeerd.

Verbijzonderingstoewijzingen blokkeren/deblokkeren:

 1. Ga naar: Financieel / Verbijzondering / Verbijzonderingstoewijzing.

  Fin_Verbijzonderingstoewijzingen collectief verwijderen

  Je ziet in de weergave alle verbijzonderingstoewijzingen van de huidige administratie.

 2. Klik op: Huidige administratie en selecteer Alle administraties als je ook de verbijzonderingstoewijzingen uit de andere administraties wilt zien.

  Geblokkeerde verbijzonderingstoewijzingen worden standaard niet getoond in de weergave.

  Geblokkeerde regels tonen of verbergen

 3.  Open de eigenschappen van de verbijzonderingstoewijzing.
 4. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 5. Vink Geblokkeerd aan om de verbijzonderingstoewijzing te blokkeren.

  Je vinkt Geblokkeerd uit om de verbijzonderingstoewijzing te deblokkeren.

 6. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Verbijzondering inrichten
 2. Functionaliteit Verbijzonderen activeren
 3. Instellingen bepalen
 4. Verbijzonderingsassen inrichten
 5. Verbijzonderingscodes toevoegen
 6. Verbijzondering autoriseren met gegevensfilters
 7. Verbijzonderingscodes koppelen aan grootboekrekeningen
 8. Verbijzonderingstoewijzingen blokkeren/deblokkeren
 9. Verbijzonderingstoewijzingen collectief verwijderen
 10. Voorkeur verbijzonderingen instellen
 11. Verbijzonderingsstructuur inrichten
 12. Verbijzonderingsafhankelijkheden
 13. Verbijzondering doorverdelen inrichten

Process

Verbijzondering

Work area

Financieel