thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verbijzonderingstoewijzingen collectief verwijderen

Je kunt verbijzonderingstoewijzingen collectief verwijderen. Deze functionaliteit is voornamelijk bedoeld voor het opschonen van verbijzonderingstoewijzingen. Je kunt deze functionaliteit gebruiken om verbijzonderingstoewijzingen te verwijderen die je ten onrechte hebt vastgelegd.

Let op:

Ook als er boekingen zijn geweest verwijdert Profit deze toewijzingen. Je kunt de toewijzingen ook weer aanmaken. Je kunt deze functionaliteit via de actie-autorisatie uitschakelen om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

Verbijzonderingstoewijzingen collectief verwijderen:

 1. Ga naar: Financieel / Verbijzondering / Verbijzonderingstoewijzing.

  Fin_Verbijzonderingstoewijzingen collectief verwijderen

  Je ziet in de weergave alle verbijzonderingstoewijzingen van de huidige administratie.

 2. Druk op: Ctrl+S als de kolom met selectievakjes niet wordt getoond in de weergave.
 3. Klik op: Huidige administratie en selecteer Alle administraties als je ook de verbijzonderingstoewijzingen uit de andere administraties wilt zien om collectief te verwijderen.

  Geblokkeerde verbijzonderingstoewijzingen worden standaard niet getoond in de weergave. Je kunt deze zichtbaar maken als je ook deze wilt verwijderen.

  Geblokkeerde regels tonen of verbergen

 4. Vink de te verwijderen regels aan.
 5. Klik op de actie: Collectief verwijderen.
 6. Klik op: Ja.

Direct naar

 1. Verbijzondering inrichten
 2. Functionaliteit Verbijzonderen activeren
 3. Instellingen bepalen
 4. Verbijzonderingsassen inrichten
 5. Verbijzonderingscodes toevoegen
 6. Verbijzondering autoriseren met gegevensfilters
 7. Verbijzonderingscodes koppelen aan grootboekrekeningen
 8. Verbijzonderingstoewijzingen blokkeren/deblokkeren
 9. Verbijzonderingstoewijzingen collectief verwijderen
 10. Voorkeur verbijzonderingen instellen
 11. Verbijzonderingsstructuur inrichten
 12. Verbijzonderingsafhankelijkheden
 13. Verbijzondering doorverdelen inrichten

Process

Verbijzondering

Work area

Financieel