Verbijzondering journalisering projecten inrichten

Je kunt voor projecten inrichten dat je wilt verbijzonderen.

Je kunt verbijzonderingskoppelingen vastleggen voor de integratie van verbijzonderingen met Profit Financieel. Hiermee worden dan de opbrengstboekingen van de facturen in Profit Financieel geregistreerd per kostenplaats (product, afdeling, rayon, e.d.).

Door het verbijzonderen per kostenplaats (verbijzonderingscode) krijg je meer inzicht en dus mogelijkheden tot bijsturen.

Je kunt kostenplaatsen ook voor een bepaalde tijd (datumafhankelijk) aan een project koppelen, ook vanaf een toekomstig tijdstip.

Voordat je dit onderdeel kun inrichten voor Projecten moet je verbijzondering in Financieel hebben ingericht.

Verbijzondering project bij het proces

Bij het boeken van nacalculatieregels op een project wordt de verbijzonderingscode van het project overgenomen naar de nacalculatieregel. In de boekingslay-out kun je het veld op de regel ter informatie toevoegen, je kunt het daar niet wijzigen.

Bij het boeken van de uren door een medewerker in de detachering/payrolling boekt hij op het project waar de verbijzonderingsas is ingevuld. Als bij het project niets staat dan kijkt Profit naar de instelling bij de medewerker.

Als je het project in een inkoopaanvraag selecteert, zal de verbijzondering van het project in de vrije inkoopaanvraag worden overgenomen.

Datumafhankelijke verbijzondering op projecten werkt door op verschillende processen waarbij je boekt op een project: Onder meer bij het boeken van nacalculatie, een inkoopfactuur, e-factuur, abonnementsfactuur of inkoopaanvraag. Profit kijkt dan tijdens het proces naar de datum van de verbijzonderingscode (kostenplaats) om de geldige kostenplaats te bepalen.

Inhoud

Verbijzondering projecten instellen (activeren)

Je kunt voor projecten één geactiveerde verbijzonderingsas instellen. Hiermee activeer je de instelling om te verbijzonderen op projecten.

Verbijzondering voor projecten inrichten (activeren):

 1. Ga naar: Projecten / Beheer / Instellingen / Project.
 2. Ga naar het tabblad: Verbijzondering en dimensies.

 3. Selecteer de verbijzonderingsas bij Verbijzonderingsas project.
 4. Klik op: Opslaan en sluiten.
 5. Klik op: Ja bij de melding.

  De waarde die je geselecteerd hebt, is nu zichtbaar in de eigenschappen van een project.

 6. Zorg ervoor dat dit veld in de Management tool op zichtbaar wordt ingesteld.

Autorisatie

Voordat je de verbijzondering op een project kunt vastleggen moet je dit eerst autoriseren. Als je de standaard gebruikersgroepen gebruikt, zijn deze onderdelen geautoriseerd voor Profit en InSite.

Autorisatie inrichten:

Hieronder zie je welke onderdelen je autoriseert voor de applicatiebeheerder, zodat de applicatiebeheerder de inrichting kan doen.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 3. Selecteer de te autoriseren groep.
 4. Ga naar het tabblad: Menu.
 5. Vink de te autoriseren menukeuzen aan:
  • Projecten / Project / Project
  • Projecten / Beheer / Import project / Project/verbijzondering
 6. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 7. Zoek op Project / verbijzondering.
 8. Ga naar: Project / Project / Project / verbijzondering.
  • Autoriseer de acties Nieuw en Verwijderen om wel of niet nieuwe verbijzonderingscodes toe te kunnen voegen of te verwijderen.
  • Autoriseer het tabblad Algemeen.
 9. Ga naar het tabblad: InSite.
  • Autoriseer de juiste autorisatierol, bijvoorbeeld de meegeleverde autorisatierol Projectadministratie (Profit) of Projectleiding (Profit). Als je deze autorisatierol niet wilt gebruiken, maak je zelf een autorisatierol met een van de genoemde autorisatierollen als uitgangspunt.
Verbijzondering op een project vastleggen

Je legt de verbijzondering (kostenplaats) met de verbijzonderingscode op een project vast. Ook kun je meerdere verbijzonderingscodes datumafhankelijk instellen. Dit kan zowel in Profit als in InSite.

Alleen als je de verbijzonderingsas hebt ingesteld in de projectinstellingen kun je een kostenplaats op een project vastleggen.

Verbijzonderingen op projecten kun je ook importeren via de import of UpdateConnector.

Verbijzondering op een project vastleggen:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van een project.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen als je maar één verbijzonderingsas wilt invullen.

  Je ziet hier het veld van de verbijzonderingsas dat is ingesteld bij de projectinstellingen.

  (Verwijder eventueel het projectprofiel om het veld te kunnen zien).

 4. Selecteer de verbijzonderingscode waarop je het project wilt verbijzonderen.

  of

 5. Ga naar het tabblad: Verbijzondering als je een of meerdere tijdsafhankelijke verbijzonderingscodes wilt instellen.

  Je ziet een verbijzonderingsregel met de verbijzonderingscode zoals ingesteld op het tabblad Algemeen. De Begindatum heeft Profit ingevuld op basis van de begindatum van het project of, als die datum leeg is, op basis van datum aanvang van het project. De Einddatum is leeg, omdat de verbijzondering standaard voor een onbepaalde tijd geldig is.

  • Klik op Nieuw.
  • Vul de Begindatum in. Dit kan een toekomstig tijdstip zijn.
  • Selecteer de verbijzonderingscode waarop je het project wilt verbijzonderen.

   Profit vult bij een nieuwe verbijzonderingscode na de eerste automatisch de begindatum van de nieuwe als Einddatum bij de oude verbijzonderingscode.

  Datumafhankelijkheid van verbijzonderingscodes werkt door bij het boeken van nacalculatieregels, een inkoopfactuur, e-factuur, abonnementsfactuur, inkoopaanvraag en afschrijving vaste activa die gekoppeld zijn aan een project. Profit kijkt dan tijdens het proces naar de datum van de verbijzonderingscode (kostenplaats) om de juiste kostenplaats te bepalen.

  Lees hier naar welke datums Profit kijkt voor het bepalen van de verbijzonderingscode en hoe dit doorwerkt in deze processen.

  Dit werkt door in de afschrijving van vaste activa, als dit is ingericht.(Profit 2)

 6. Open de verbijzonderingsregel (dubbelklik) als je deze wilt raadplegen of wijzigen. Je kunt deze ook wijzigen via het tabblad Algemeen. Deze zijn namelijk synchroon aan elkaar.

  Als je verbijzonderingscodes op het tabblad Verbijzondering hebt toegevoegd, kun je degene in het tabblad Algemeen niet meer wijzigen.

 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

De datumafhankelijkheid van de verbijzondering op projecten werkt als volgt door in onderstaande processen:

Proces

Werking

Boeken inkoopfactuur

Bij het toevoegen van een financiële mutatie bepaalt Profit het veld verbijzonderingscode op basis van verbijzondering in het project en de boekingsdatum.

Alleen als in de eerste regel van de financiële mutatie het project is gekoppeld neemt Profit de verbijzonderingscode over in de volgende regels. Je kunt het veld nog wijzigen.

Boeken e-factuur

Profit haalt de verbijzonderingscode uit het project op als:

 • De status van de e-factuurregel ‘Nieuw’ is.
 • Als het om een handmatige boeking gaat. Dus niet bij matchen, confrontatie en verplichting.

Profit gebruikt dan de verbijzonderingscode die geldig is op de factuurdatum van de e-factuur.

Factureren abonnementen

Bij een abonnement kun je:

 • In de kop: een project- en/of een verbijzonderingscode vastleggen.
 • In de regels: verbijzonderingscodes vastleggen.

  Bij het factureren bepaalt Profit de verbijzonderingscode zo:

 1. Als de Verbijzonderingscode in de abonnementsregel gevuld is, wordt deze gebruikt. Als deze leeg is dan:
 2. de Verbijzonderingscode uit de kop van het abonnement. Als deze leeg is dan
 3. de Verbijzonderingscode uit het gekoppelde project in de kop van het abonnement.

  Bij het factureren van het abonnement kijkt Profit voor het bepalen van de code verbijzondering van het project naar de Datum vanaf in de te factureren regels. Profit vult dit veld met de begindatum van de periode waarin de abonnementsregel gefactureerd wordt.

Inkoopaanvraag

 • Bij het toevoegen van een nieuwe inkoopaanvraag met een project neemt Profit de verbijzonderingscode die geldig is op de datum van de inkoopaanvraag.
 • Bij het toevoegen van een nieuwe inkoopaanvraagregel met een project neemt Profit de verbijzonderingscode die op de datum van de inkoopaanvraag geldig is over naar de verbijzonderingscode van de inkoopaanvraagregel.
  Tenzij het project en/of de verbijzonderingscode daar afwijkt van de kop. Dan maakt Profit de verbijzonderingscode of het project in de kop van de inkoopaanvraag leeg.
 • Bij het aanpassen van het veld Project bij de inkoopaanvraag haalt Profit de geldige verbijzonderingscode op de datum van de inkoopaanvraag naar de verbijzonderingscode van de inkoopaanvraag.

  Bij alle inkoopaanvraagregels wordt het veld Verbijzondering en Project bijgewerkt.

Aanmaken verkooporder

Op basis van het veld Orderdatum

Aanmaken basisorder

Op basis van het veld Basisorderdatum

Aanmaken verkooporder

Op basis van het veld Verkooporderdatum

Aanmaken verkoopofferte

Op basis van het veld Offertedatum

Aanmaken pakbon

Op basis van het veld Pakbondatum

Aanmaken factuur

Op basis van het veld Factuurdatum

Aanmaken balie- directfactuur

Op basis van het veld Factuurdatum

Vaste activa afschrijving journaliseren

Profit gebruikt de einddatum van de te journaliseren periode voor het opzoeken van de tijdsafhankelijke verbijzondering op het project.

Verbijzonderingskoppeling toevoegen

Je kunt vanuit Profit Ordermanagement (verkoop, en eventueel inkoop), bij projecten en abonnementen per geactiveerde as de verbijzondering instellen. Je kunt op een aantal standaardgegevens verbijzonderen, zoals op artikel-/integratiegroep, itemcode, magazijn, etc. Je kunt ook op vrije velden verbijzonderen.

Verbijzonderingskoppeling toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verbijzonderingskoppeling.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer op welke as je wilt verbijzonderen.
 4. Selecteer het type koppeling van de factuurverbijzondering.

  Voor Profit Ordermanagement gebruik je Inkoop of Verkoop.

  Voor Intercompany in Profit Projecten gebruik je Intercompany opbrengst of Intercompany inkoop.

 5. Selecteer op welk veld in de factuur je wilt verbijzonderen bij Veld. Bijvoorbeeld op artikel-/integratiegroep, itemcode, magazijn, etc. Eventueel kun je ook ook op vrije dimensies koppelen.
 6. Klik op: Voltooien.

Je kunt een verbijzonderingskoppeling niet wijzigen, wel kun je de oude koppeling verwijderen en een nieuwe koppeling toevoegen.

Verbijzonderingscode toevoegen

Je voegt per project, projectgroep, etc. verbijzonderingscodes toe.

Bijvoorbeeld: Als je onder bij de verbijzonderingskoppeling bij Veld de waarde 'Project' hebt ingevuld, dan moet je PER PROJECT een nieuwe verbijzonderingscode toevoegen. Let erop dat je ze voor de juiste as toevoegt.

 1. Ga naar: Financieel / Verbijzondering / Code verbijzondering.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de Verbijzonderingsas.
 4. Vul een Code verbijzondering en Omschrijving in.
 5. Vul de velden in.

  Vul eventueel in het veld Selectiewaarde een waarde in voor deze verbijzonderingscode. In een aantal verbijzonderingsoverzichten kun je selecteren op de Selectiewaarde.

 6. Klik op: Voltooien.

Als je deze hebt toegevoegd, maak dan de toewijzingen aan (de code geschikt maken voor de rekening). Welke rekeningen dit zijn, kun je vinden in de integratierekeningen en de integratiesoorten. Deze vind je onder Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratierekening en Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.

Bij het boeken van de verkoopfactuur moet dan het veld dat je bij de verbijzonderingskoppeling bij Veld hebt ingesteld, op REGELniveau worden ingevuld. Na het journaliseren van de verkoopfactuur zul je zien dat de opbrengst verbijzonderd is.

Projecten verbijzondering in InSite inrichten

Dit onderwerp heeft betrekking op de pagina's die je nodig hebt in InSite. Dit is een aanvulling op Projecten in InSite inrichten.

Type pagina activeren:

De functionaliteit van dit onderdeel kan alleen gebruikt worden als je het corresponderende type pagina activeert in de eigenschappen van de site. Je bepaalt per site of je de functionaliteit gebruikt of niet.

Naam van het te activeren type pagina:

 • Projecten verbijzonderingen

Type pagina activeren

Functionaliteit voor Projecten in InSite uitbreiden:

 • Project beheren
  • Aanmaken verbijzondering per project
  • Aanpassen verbijzondering per project
 • Project raadplegen
  • Verbijzonderingen per project
  • Project / verbijzondering

Vaste activa journaliseren op datumafhankelijke verbijzonderingscode in project (Profit 2)

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 2.

Bij het journaliseren van de afschrijving van vaste activa kun je rekening houden met de tijdsafhankelijk verbijzondering op projecten, zodat op de juiste kostenplaats wordt gejournaliseerd.

Stel je schrijft op 27-11-2023 de activa af met boekingsdatum 19-11-2023, maar het project heeft een nieuwe kostenplaats vanaf 20-11-2023. Profit boekt zonder de onderstaande inrichting, de afschrijvingen op de nieuwe kostenplaats. Mét onderstaande inrichting wordt, rekening houdend met de tijdsafhankelijkheid, op de oude kostenplaats geboekt.

Profit gebruikt de einddatum van de te journaliseren periode voor het opzoeken van de tijdsafhankelijke verbijzondering op het project.

Als je Vaste activa wilt journaliseren op datumafhankelijke verbijzonderingscode in projecten, dan moet je dit als volgt inrichten.

 1. Verbijzondering voor projecten instellen (verbijzonderingsas)

  Voor het aanpassen van een weergave, in imports of GetConnector heet het veld Verbijzondering op basis van project totdat de verbijzonderingsas is ingesteld. Daarna heet het veld bijvoorbeeld bij 'vestiging' als verbijzonderingsas: Tijdsafhankelijke vestiging op basis van project.

 2. Verbijzonderingscodes vastleggen in projecteigenschappen.
 3. Optioneel: Vaste activagroep inrichten met veld Tijdsafhankelijke [verbijzonderingsas] op basis van project

  Als dit is ingesteld, dan werkt deze instelling als voorkeurwaarde bij het toevoegen van een nieuw actief.

  De activagroep bevat ook de grootboekrekeningen voor de journalisering.

 4. Actief instellen/toevoegen
  • project koppelen
  • veld Tijdsafhankelijke [verbijzonderingsas] op basis van project instellen
 5. Grootboekrekening die gebruikt wordt voor de journalisering, inrichten:

Na inrichting zie je in de eigenschappen van het actief de actuele verbijzonderingscode van het project:

Zie verder:

Zie ook

Direct naar

 1. Journalisering projectfacturen inrichten
 2. Grootboekrekeningen projectjournalisering toevoegen
 3. Dagboek projectjournalisering toevoegen
 4. Integratiesoort journalisering projectfacturen toevoegen
 5. Integratiegroep autoriseren
 6. Integratie financieel instellingen
 7. Integratierekening toevoegen
 8. Integratiegroep instellingen
 9. Inrichten credit projectfacturen storneren
 10. Verbijzondering journalisering projecten inrichten
 11. Kostenplaatsen journaliseren vanuit nacalculatie