thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verbijzondering journalisering projecten inrichten

Je kunt voor projecten inrichten dat je wilt verbijzonderen.

Je kunt verbijzonderingskoppelingen vastleggen voor de integratie van verbijzonderingen met Profit Financieel. Hiermee worden dan de opbrengstboekingen van de facturen in Profit Financieel geregistreerd per kostenplaats (product, afdeling, rayon, e.d.).

Door het verbijzonderen per kostenplaats (verbijzonderingscode) krijg je meer inzicht en dus mogelijkheden tot bijsturen.

Je kunt kostenplaatsen ook voor een bepaalde tijd (datumafhankelijk) aan een project koppelen, ook vanaf een toekomstig tijdstip.

Voordat je dit onderdeel kun inrichten voor Projecten moet je verbijzondering in Financieel hebben ingericht.

Verbijzondering project bij het proces

Bij het boeken van nacalculatieregels op een project wordt de verbijzonderingscode van het project overgenomen naar de nacalculatieregel. In de boekingslay-out kun je het veld op de regel ter informatie toevoegen, je kunt het daar niet wijzigen.

Bij het boeken van de uren door een medewerker in de detachering/payrolling boekt hij op het project waar de verbijzonderingsas is ingevuld. Als bij het project niets staat dan kijkt Profit naar de instelling bij de medewerker.

Als je het project in een inkoopaanvraag selecteert, zal de verbijzondering van het project in de vrije inkoopaanvraag worden overgenomen.

Datumafhankelijke verbijzondering op projecten werkt door op verschillende processen waarbij je boekt op een project: Onder meer bij het boeken van nacalculatie, een inkoopfactuur, e-factuur, abonnementsfactuur of inkoopaanvraag. Profit kijkt dan tijdens het proces naar de datum van de verbijzonderingscode (kostenplaats) om de geldige kostenplaats te bepalen.

Inhoud

Verbijzondering projecten instellen (activeren)

Je kunt voor projecten één geactiveerde verbijzonderingsas instellen. Hiermee activeer je de instelling om te verbijzonderen op projecten.

Verbijzondering voor projecten inrichten (activeren):

 1. Ga naar: Projecten / Beheer / Instellingen / Project.
 2. Ga naar het tabblad: Dimensie en verbijzondering.

  Pro_Verbijzondering Projectjournalisering - Verbijzonderingsas in alle projecten instelbaar maken (10)

 3. Selecteer de verbijzonderingsas bij Verbijzonderingsas project.
 4. Klik op: OK.
 5. Klik op: Ja bij de melding.

  De waarde die je geselecteerd hebt, is nu zichtbaar in de eigenschappen van een project.

 6. Zorg ervoor dat dit veld in de Management tool op zichtbaar wordt ingesteld.

Autorisatie

Voordat je de verbijzondering op een project kunt vastleggen moet je dit eerst autoriseren. Als je de standaard gebruikersgroepen gebruikt, zijn deze onderdelen geautoriseerd voor Profit Windows en InSite.

Autorisatie inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 3. Selecteer de te autoriseren groep.
 4. Ga naar het tabblad: Menu.
 5. Vink de te autoriseren menukeuzen aan:
  • Projecten / Project / Project
  • Projecten / Beheer / Import / Project/verbijzondering
 6. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 7. Ga naar: Project / Project / Project/verbijzondering.

 8. Autoriseer het tabblad Algemeen.
 9. Autoriseer de acties Nieuw en Verwijderen om wel of niet nieuwe verbijzonderingscodes toe te kunnen voegen of te verwijderen.
 10. Ga naar het tabblad: InSite.
  • Autoriseer de juiste autorisatierol, bijvoorbeeld de meegeleverde autorisatierol Projectadministratie (Profit) of Projectleiding (Profit). Als je deze autorisatierol niet wilt gebruiken, maak je zelf een autorisatierol met de een van de genoemde autorisatierollen als uitgangspunt.
Verbijzondering op een project vastleggen

Je legt de verbijzondering (kostenplaats) met de verbijzonderingscode op een project vast. Dit kun je zowel in Profit Windows als in InSite doen.

Je kunt alleen een kostenplaats op een project vastleggen als je de verbijzonderingsas hebt ingesteld in de projectinstellingen.

Verbijzonderingen op projecten kun je ook importeren via de import of UpdateConnector.

Verbijzondering op een project vastleggen:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van een project.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.

  Pro_Verbijzondering Projectjournalisering inrichten - Verbijzonderingsas in alle projecten instelbaar maken (20)

  Je ziet hier het veld van de verbijzonderingsas dat is ingesteld bij de projectinstellingen.

 4. Selecteer de verbijzonderingscode waarop je het project wilt verbijzonderen.
 5. Ga naar het tabblad: Verbijzondering.

  Je ziet een verbijzonderingsregel met de verbijzonderingscode zoals ingesteld op het tabblad Algemeen.

  • De Begindatum heeft Profit ingevuld op basis van de begindatum van het project of als die datum leeg is dan op basis van datum aanvang van het project.
  • De Einddatum is leeg, omdat de verbijzondering standaard voor een onbepaalde tijd geldig is.

   Als de verbijzondering voor een bepaalde tijd geldig is dan kun je de verbijzondering datumafhankelijk vastleggen.

 6. Open de verbijzonderingsregel (dubbelklik) als je deze wilt raadplegen of wijzigen. Je kunt deze ook wijzigen via het tabblad Algemeen. Deze zijn namelijk synchroon aan elkaar.

 7. Klik op: OK.
Verbijzondering datumafhankelijk op een project vastleggen

Je kunt een verbijzondering (kostenplaats) ook voor een bepaalde tijd aan een project koppelen, waarna je voor een volgende periode een andere verbijzondering vastlegt. Dit kan ook vanaf een toekomstig tijdstip.

Dit doe je via tijdsgebonden verbijzonderingscodes op projecten, met een begin- en einddatum. Hiermee kun je meerdere verbijzonderingsregels met verschillende verbijzonderingscodes in de tijd vastleggen. Dit kun je zowel in Profit Windows als in InSite doen.

Datumafhankelijkheid van verbijzonderingscodes werkt door bij het boeken van nacalculatieregels, een inkoopfactuur, e-factuur, abonnementsfactuur of inkoopaanvraag die gekoppeld zijn aan een project. Profit kijkt dan tijdens het proces naar de datum van de verbijzonderingscode (kostenplaats) om de juiste kostenplaats te bepalen.

Klik hier voor meer informatie over de processen waarbij de datumafhankelijkheid doorwerkt.

Datumafhankelijke verbijzondering op een project vastleggen:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van een project.
 3. Ga naar het tabblad: Verbijzondering.

  Je ziet een verbijzonderingsregel met de verbijzonderingscode als deze is ingesteld op het tabblad Algemeen. Als deze leeg is kun je vanaf dit tabblad een eerste verbijzondering toevoegen met Nieuw. Deze verbijzondering wordt dan ook getoond op het tabblad Algemeen, Deze zijn namelijk synchroon aan elkaar.

 4. Klik op: Nieuw.

  Selecteer de verbijzonderingscode waarop je het project wilt verbijzonderen. Vul de begindatum in, dit kan ook vanaf een toekomstig tijdstip, en vul eventueel een einddatum in.

  • Profit vult bij de eerste verbijzonderingscode de Begindatum op basis van de begindatum van het project of als die datum leeg is dan op basis van de aanmaakdatum van het project. De Einddatum is bij de eerste leeg, totdat je een volgende verbijzonderingscode toevoegt.
  • Profit vult bij een volgende nieuwe verbijzonderingscode automatisch de begindatum van de nieuwe als Einddatum bij de oude verbijzonderingscode.

  De begin- en einddatum van de verschillende regels mogen elkaar niet overlappen en de regels moeten aaneengesloten zijn. Je kunt alleen de eerste en de laatste regel verwijderen. Als je een tussenliggende regel verwijdert krijg je een melding.

  Klik hier voor meer informatie over de begin- en einddatum van deze regels.

 5. Ga naar het tabblad Algemeen.

  Je ziet dat de verbijzonderingscode niet meer wijzigbaar is op dit tabblad. Zodra je voor een project meerdere regels (meer dan 1) hebt vastgelegd, wordt dit veld automatisch aangepast op het moment dat de betreffende geldige verbijzonderingscode moet ingaan.

 6. Klik op: OK.

De geplande taak Actuele gegevens vernieuwen bevat het veld Verbijzonderingscode project, zodat bij het uitvoeren van deze taak de gegevens automatisch worden bijgewerkt.

Verbijzonderingskoppeling toevoegen

Je kunt vanuit Profit Ordermanagement (verkoop, en eventueel inkoop), bij projecten en abonnementen per geactiveerde as de verbijzondering instellen. Je kunt op een aantal standaardgegevens verbijzonderen, zoals op artikel-/integratiegroep, itemcode, magazijn, etc. Je kunt ook op vrije velden verbijzonderen.

Verbijzonderingskoppeling toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verbijzonderingskoppeling.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer op welke as je wilt verbijzonderen.
 4. Selecteer het type koppeling van de factuurverbijzondering.

  Voor Profit Ordermanagement gebruik je Inkoop of Verkoop.

  Voor Intercompany in Profit Projecten gebruik je Intercompany opbrengst of Intercompany inkoop.

 5. Selecteer op welk veld in de factuur je wilt verbijzonderen bij Veld. Bijvoorbeeld op artikel-/integratiegroep, itemcode, magazijn, etc. Eventueel kun je ook ook op vrije dimensies koppelen.
 6. Klik op: Voltooien.

Je kunt een verbijzonderingskoppeling niet wijzigen, wel kun je de oude koppeling verwijderen en een nieuwe koppeling toevoegen.

Verbijzonderingscode toevoegen

Je voegt per project, projectgroep, etc. verbijzonderingscodes toe.

Bijvoorbeeld: Als je onder bij de verbijzonderingskoppeling bij Veld de waarde 'Project' hebt ingevuld, dan moet je PER PROJECT een nieuwe verbijzonderingscode toevoegen. Let erop dat je ze voor de juiste as toevoegt.

 1. Ga naar: Financieel / Verbijzondering / Code verbijzondering.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de verbijzonderingsas.
 4. Vul de velden in.

  Vul eventueel in het veld Selectiewaarde een waarde in voor deze verbijzonderingscode. In een aantal verbijzonderingsoverzichten kun je selecteren op de Selectiewaarde.

 5. Klik op: Voltooien.

Als je deze hebt toegevoegd, maak dan de toewijzingen aan (de code geschikt maken voor de rekening.). Welke rekeningen dit zijn, kun je vinden in de integratierekeningen en de integratiesoorten. Deze vind je onder Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratierekening en Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.

Bij het boeken van de verkoopfactuur moet dan het veld dat je bij de verbijzonderingskoppeling bij Veld hebt ingesteld, op REGELniveau worden ingevuld. Na het journaliseren van de verkoopfactuur zul je zien dat de opbrengst verbijzonderd is.

Projecten verbijzondering in InSite inrichten

Dit onderwerp heeft betrekking op de pagina's die je nodig hebt in InSite. Dit is een aanvulling op Projecten in InSite inrichten.

Type pagina activeren:

De functionaliteit van dit onderdeel kan alleen gebruikt worden als je het corresponderende type pagina activeert in de eigenschappen van de site. Je bepaalt per site of je de functionaliteit gebruikt of niet.

Naam van het te activeren type pagina:

 • Projecten verbijzonderingen

Type pagina activeren

Functionaliteit voor Projecten in InSite uitbreiden:

 • Project beheren
  • Aanmaken verbijzondering per project
  • Aanpassen verbijzondering per project
 • Project raadplegen
  • Verbijzonderingen per project
  • Project / verbijzondering

Zie ook

Direct naar

 1. Journalisering projectfacturen inrichten
 2. Grootboekrekeningen projectjournalisering toevoegen
 3. Dagboek projectjournalisering toevoegen
 4. Integratiesoort journalisering projectfacturen toevoegen
 5. Integratiegroep autoriseren
 6. Integratie financieel instellingen
 7. Integratierekening toevoegen
 8. Integratiegroep instellingen
 9. Inrichten credit projectfacturen storneren
 10. Verbijzondering journalisering projecten inrichten
 11. Kostenplaatsen journaliseren vanuit nacalculatie

Process

Verbijzondering Journaliseren Project

Work area

Projecten