Integratiegegevens vastleggen

Je voegt een nieuwe integratierekening toe om instellingen vast te leggen voor de journalisering via een integratiedagboek in Profit Financieel.

Als je werkt met Onderhanden Werk kun je meerdere integratierekeningen aanmaken. Na het instellen van de grondslagen voor de verschillende soorten boekingen, moet je dan de verschillende typen rekeningen koppelen aan de waarden voor de gekozen grondslagen.

Als je gebruikmaakt van de Onderhanden Werk integratie met grondslagen, kun je ook de velden van die grondslagen instellen in de integratierekening.

Let op:

In Profit Projecten overrulen Integratierekeningen alles op een lager niveau. Het volgende geldt als je integratierekeningen gebruikt:

 • Integratie van artikelen

  Als je gebruik maakt van integratierekeningen voor opbrengst in Profit Projecten, gebruikt Profit bij de journalisering de grootboekrekeningen van de integratiegroep, in plaats van de grootboekrekeningen van de artikelgroep.

 • Integratie van werksoorten en kosten

  Als je gebruik maakt van integratierekeningen in Profit Projecten, gebruikt Profit bij de journalisering de grootboekrekeningen van de integratierekening in plaats van de grootboekrekeningen van de integratiegroep.

  Dit geldt dus niet in Profit Ordermanagement. Daar wordt, ondanks ingestelde integratierekeningen, gekeken naar de integratiegroep voor de journalisering.

Integratierekening toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratierekening.
 2. Klik op: Nieuw.

 3. Selecteer de boekingssoort waarvoor je een integratierekening toevoegt.
 4. Selecteer, als je OHW gebruikt, waarden bij de velden die corresponderen met de grondslagen.

  Let op:

  Bij OHW-integratie: Als je geen waarde invult bij Integratiegroep en/of Artikelgroep, dan kun je toch een grootboekrekening voor de journalisering opgeven. Vul dan de rekening in waarop Profit de opbrengst moet boeken als er in de factuurregels geen waarde staat voor de gekozen grondslag of als er wel een waarde staat die niet bij de integratiegegevens is opgegeven. Hiermee kun je er ook voor zorgen dat Profit alle omzet naar dezelfde rekening boekt, met uitzondering van de omzet op wel gespecificeerde grondslagen. Je hoeft dan alleen voor uitzonderingen een aparte grootboekrekening op te geven waarbij de waarde voor de grondslag wel is ingevuld. Zorg er dus wel voor dat altijd een rekening wordt aangemaakt zonder waarde voor de grondslag om te voorkomen dat de doorboeking naar Profit Financieel niet kan worden uitgevoerd.

  De opbrengstrekening moet een grootboekrekening zijn waarin niet is gekozen voor verplichte doorboeking naar een project. Dergelijke rekeningen kunnen alleen worden gebruikt voor doorboeking vanuit Profit Financieel naar Profit Projecten.

 5. Selecteer de grootboekrekening voor de journalisering, in dit geval de omzetrekening waarop je de omzetbedragen van de facturen wilt boeken.
 6. Klik op: Voltooien.

Zie ook

Direct naar

 1. Journalisering projectfacturen inrichten
 2. Grootboekrekeningen projectjournalisering toevoegen
 3. Dagboek projectjournalisering toevoegen
 4. Integratiesoort journalisering projectfacturen toevoegen
 5. Integratiegroep autoriseren
 6. Integratie financieel instellingen
 7. Integratierekening toevoegen
 8. Integratiegroep instellingen
 9. Inrichten credit projectfacturen storneren
 10. Verbijzondering journalisering projecten inrichten
 11. Kostenplaatsen journaliseren vanuit nacalculatie