thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Integratiegroep toevoegen

Een integratiegroep is een verzameling van werksoorten en kosten. Je kunt integratiegroepen toevoegen en per groep bepaal je welke werksoorten en/of kosten je in de groep opneemt. Per integratiegroep leg je voor Profit Financieel een grootboekrekening 'Opbrengst' en grootboekrekening 'Creditering' vast voor de journalisering van de facturen.

Je kunt integratiegroepen voor verschillende doelen gebruiken:

 • Voor het groeperen van werksoorten en kosten. Deze groeperingen kun je vervolgens gebruiken bij het samenstellen ┬ávan overzichten.
 • Als grondslag voor de bepaling van tarieven.
 • Als grondslag voor de geldigheidscombinaties.
 • Als grondslag voor journalisering van verkoopfacturen en onderhanden werk.

Het inrichten van integratiegroepen is vooral tijdens de implementatie van Profit Projecten belangrijk. Je kunt ook journaliseren via integratierekeningen. Als je (ook) gebruik maakt van integratierekeningen, gebruikt Profit bij de journalisering de grootboekrekeningen van integratierekeningen in plaats van die bij de integratiegroepen. De grootboekrekeningen van de integratiegroep van de werksoort of kosten gebruikt Profit dan dus niet.

Je kunt integratiegroepen importeren met Ordermanagement / Beheer / Import item / Integratiegroep of Projecten / Beheer / Import / Integratiegroep.

Integratiegroep toevoegen:

 1. Ga naar:
  • Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiegroep.
  • Projecten / Item / Groeperingen / Integratiegroep.
  • Ordermanagement / Item / Groepering / Integratiegroep.
 2. Klik op: Nieuw.

  App_Integratiegroep

 3. Vul de code voor de integratiegroep in.
 4. Vul de omschrijving in. 
 5. Vink Confronteren aan als je werksoorten en kosten van deze integratiegroep via het confronteren van ontvangsten wilt matchen met de inkoopfactuur in Profit Financieel. Dit kun je inrichten als je werkt met Projecten en Ordermanagement.
 6. Selecteer bij Factuurtekst de tekst die je op de projectfacturen kunt laten afbeelden. Je kunt alleen teksten kiezen waarbij is ingesteld dat je ze bij een projectgroep mag gebruiken.
 7. Selecteer een grootboekrekening voor opbrengsten bij Rek. opbrengst.
 8. Selecteer een grootboekrekening voor creditering bij Rek. creditering.
 9. Als je Confronteren hebt aangevinkt moet je een grootboekrekening selecteren bij Rek. inkoop.
 10. Klik op Volgende om de velden voor de Rek. opbrengst en de Rek. inkoop voor intercompany ordermanagement in te stellen als dat is geactiveerd.
 11. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Facturering en integratie (Opbrengst / omzet boeken)
 2. Grootboek, dagboek en btw inrichten
 3. Betaalwijzen inrichten
 4. Betaalvoorwaarden inrichten
 5. Artikelgroep inrichten
 6. Integratiegroepen inrichten
 7. Journalisering inrichten
 8. Verkooprelatieprofiel inrichten
 9. Inkooprelatieprofiel inrichten
 10. E-facturering inrichten
 11. Factuurkorting, betalingskorting en kredietbeperking inrichten

Process

Groepering

Work area

Algemeen