thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verkooprelatieprofiel

Een verkooprelatieprofiel bevat instellingen die gelden voor alle verkooprelaties/debiteuren die aan het profiel gekoppeld zijn. Hierdoor kun je diverse instellingen voor groepen van verkooprelaties/debiteuren beheren in een profiel en hoef je deze niet per verkooprelatie/debiteur vast te leggen.

Beschrijving

Een verkooprelatieprofiel bevat instellingen voor de journalisering, het verzamelen en het versturen van facturen en je kunt rapporten selecteren voor o.a. het ordertraject en de facturen.

Profit levert een standaardprofiel mee. Dit profiel geldt automatisch voor alle verkooprelaties, met uitzondering van verkooprelaties waaraan je een ander profiel koppelt.

Je kunt afwijkende verkooprelatieprofielen toevoegen voor bepaalde groepen van klanten. Je kunt bijvoorbeeld een apart profiel gebruiken voor klanten die per verkooporder een verkoopfactuur willen ontvangen. Of voor klanten die juist al hun te factureren regels, uit cursussen, abonnementen en/of projecten, op één factuur willen.

Voor buitenlandse verkooprelaties hoef je geen apart verkooprelatieprofiel te maken als je de standaard rapporten gebruikt. Profit vertaalt de velden naar het Engels, Duits en Frans als die taal bij de verkooprelatie is ingesteld.

Voor elk veld dat je niet invult in een afwijkend verkooprelatieprofiel, valt Profit terug op de instellingen in het standaard verkooprelatieprofiel. Voor de bepaling van administratie en dagboek valt Profit terug op de integratiesoort, als bij het verkooprelatieprofiel niets is ingevuld. Dit afwijkende verkooprelatieprofiel koppel je aan bepaalde verkooprelaties.

Let op:

Het is belangrijk dat de procesbeheerder velden in het standaard verkooprelatieprofiel goed instelt. Je hoeft voor een enkele afwijking niet alle velden te vullen in het verkooprelatieprofiel, alleen het afwijkende veld.

Voorbereiding

  • Rapporten toevoegen

    Bij het toevoegen van verkooprelatieprofielen selecteer je rapporten die gebruikt worden voor het ordertraject, de voorcalculatie en de verschillende facturen. Je kunt de eigen rapporten ontwerpen voor bijvoorbeeld een verkooporder, een offerte of een factuur.

Werkwijze

Zie ook

Process

Verkooprelatieprofiel

Work area

Algemeen