Afwijkend verkooprelatieprofiel toevoegen

In een verkooprelatieprofiel geef je instellingen op voor het journaliseren van facturen. Ook koppel je de rapporten voor onder andere het ordertraject en de facturen. Profit levert een standaard verkooprelatieprofiel mee. In dit standaard verkooprelatieprofiel zijn de rapporten en de facturen al gekoppeld aan de meegeleverde Profit-rapporten. Dit profiel geldt automatisch voor alle verkooprelaties.

Je kunt afwijkende verkooprelatieprofielen toevoegen, bijvoorbeeld voor specifieke klantgroepen. Voor elk veld dat je niet invult in het afwijkende verkooprelatieprofiel, gebruikt Profit de instellingen van het standaard verkooprelatieprofiel. Voor de bepaling van administratie en dagboek gebruikt Profit de integratiesoort, als bij het verkooprelatieprofiel niets is vastgelegd. Dit afwijkende verkooprelatieprofiel koppel je aan de relevante verkooprelaties.

Voorbeeld: Afwijkend verkoopfactuurrapport

Je hebt voor een groep verkooprelaties een speciaal verkoopfactuurrapport gemaakt, de overige velden wijken niet af van het standaardprofiel.

Je voegt dan een nieuw verkooprelatieprofiel toe voor deze specifieke groep. In dit profiel laat je alle velden leeg behalve het veld Rapport verkoopfactuur. Voor de verkooprelaties die gekoppeld zijn aan dit specifieke verkooprelatieprofiel, gebruikt Profit voor de verkoopfactuur dit afwijkende rapport. Voor de overige instellingen gebruikt Profit de instellingen van het standaard verkooprelatieprofiel.

Let op:

Het is belangrijk dat je de velden in het standaard verkooprelatieprofiel goed instelt! Je vult alleen de afwijkende velden in.

Afwijkend verkooprelatieprofiel toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verkooprelatieprofiel.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul een code en omschrijving in voor het profiel.
 4. Stel het afwijkende veld in of koppel een afwijkend rapport.

  Let op:

  Bij het selecteren van rapporten kun je alleen een standaard meegeleverd rapport selecteren, of rapporten die gebaseerd zijn op een standaardrapport. Je kunt geen rapport selecteren dat je hebt toegevoegd op basis van een gegevensverzameling, omdat dan het Type rapport (bv. verkooporder, pakbon, verkoopfactuur) niet bekend is.

 5. Klik op: Volgende.
 6. Vul het aantal exemplaren in dat de verkoopfactuur moet worden afgedrukt.
 7. Vul het bankrekeningnummer voor de e-factuur in.
 8. Klik op: Volgende.

  Je krijgt nu de stappen voor het verzamelen van facturen over abonnementen, cursussen en projecten heen.

  Dit geldt niet voor Ordermanagement-facturen. Ze gelden wel weer als je de integratie voor Projecten met Ordermanagement hebt ingesteld.

 9. Vink eventueel de te verzamelen onderdelen aan.

  Lees hier meer over Verzamelfactuur inrichten in het verkooprelatieprofiel en gebruiken.

 10. Klik op: Volgende.

  Je ziet nu de instellingen voor als je in de vorige stap niets hebt ingesteld voor verzamelfacturen over de modules/onderdelen heen.

  De verzamelinstellingen voor Ordermanagement moet je altijd instellen, in ieder geval in het standaard verkooprelatieprofiel. Dit is omdat de verkoopfacturen uit Ordermanagement alleen apart, dus vooralsnog niet gecombineerd met facturen uit andere modules, aangemaakt kunnen worden.

  1. Selecteer bij Verzamelmethode orderman. een van de manieren waarop Profit de facturen moet verzamelen (binnen ordermanagement).
  2. Selecteer bij Verzamelperiode orderman. over welke periode Profit de facturen moet verzamelen tot één factuur.
  3. Vink Verzamelen op factuur aan als Profit de ordermanagement-onderdelen verkooporder, pakbon en factuur moet verzamelen op een factuur - vooralsnog alleen binnen Ordermanagement.
  4. Verzamelen per project kun je aanvinken als Verzamelen op factuur aan staat. Dit is alleen relevant als je werkt met de integratie van Projecten met Ordermanagement.

  Selecteer bij Verstrekking bijlage of en hoe je wilt dat Profit de bijlage van de verkooporder en pakbon bij de factuur verstrekt.

 11. Klik op: Volgende.

  Je kunt nu de afwijkende factuurrapporten koppelen.

 12. Klik op: Volgende.

  Vervolgens kun je de gewone rapporten zoals voor de verkoopofferte, pakbon, etc. koppelen.

 13. Voltooi de wizard. 
 14. Klik op: Volgende.
 15. Doe hetzelfde voor de facturen.
 16. Selecteer eventueel een berichtsjabloon voor het e-mailen van het rapport via de acties E-mailen en Output.
 17. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Verkooprelatieprofiel
 2. Standaard verkooprelatieprofiel controleren/instellen
 3. Afwijkend verkooprelatieprofiel toevoegen
 4. Afwijkend verkooprelatieprofiel koppelen
 5. Rapport/factuurlay-out koppelen aan verkooprelatieprofiel
 6. Facturen massaal afwijkend verstrekken