Verzamelfactuur over onderdelen heen genereren via Financieel

Je kunt Verzamelfacturen over bijna alle modules heen maken. Bijvoorbeeld een factuur voor een verkooprelatie waarop zowel het abonnement als ook de relevante nacalculatieregels zijn opgenomen. Je factureert zo'n gecombineerde Verzamelfactuur via Profit Financieel.

Je kunt ook conceptregels op de verzamelfactuur opnemen. Lees er hier meer over.

Op verzamelfacturen kun je alles behalve ordermanagement-, bakkerij- en flexfacturen verzamelen.

Uit welke bronnen Profit de factuurregels verzamelt, leg je vast in de verkooprelatieprofielen die je koppelt aan de juiste verkooprelaties. Dit moet je eerst inrichten.

Let op:

Zodra je verzamelfactuur hebt ingericht voor de gekoppelde verkooprelaties, moet je de facturen daarvoor via de menukeuze Verzamelfactuur in Financieel genereren. Je ziet ze niet meer bij de module, bijvoorbeeld na het Automatisch factureren.

De facturen die je apart wilt factureren (binnen een module of doordat 'Uitsluiten van verzamelfactuur' aan staat), maak je via de Facturatiecockpit of de factureren-actie/menukeuze in de module.

Handmatig toegevoegde facturen worden nooit gegenereerd naar verzamelfacturen.

Je kunt Verzamelfacturen genereren voor:

 • gereedgemelde nacalculatieregels
 • gereedgemelde factuurtermijnen
 • klaargezette abonnementsregels
 • klaargezette cursusfactuurregels
 • klaargezette conceptregels

Je maakt verzamelfacturen in drie stappen:

 1. Te factureren regels klaarzetten/gereedmelden (voor nacalculatie of concepten, termijnen, abonnementen en cursussen)
 2. Verzamelfactuur genereren
 3. Verzamelfactuur verstrekken (direct bij genereren of achteraf o.a. via de Facturatiecockpit).

Stap 1. Te factureren regels klaarzetten/gereedmelden:

Bij verzamelfacturen kijkt Profit naar alle relevante te factureren factuurregels. Deze moet je eerst klaarzetten of gereedmelden, afhankelijk van de module.

Bij het klaarzetten/gereedmelden bepaalt Profit of de regel als aparte factuur of verzamelfactuur gefactureerd moet worden.

Via menukeuze Verzamelfactuur zie je altijd alleen de regels voor de verzamelfacturen.

 1. Meld de te factureren factuurregels van nacalculatie en termijnen gereed in Profit Projecten:
 2. Vervolgens zet je de factureren regels voor abonnementen, cursussen en concepten klaar. Dit doe je in Profit Financieel:
 3. Ga naar: Financieel / Facturering / Verzamelfactuur.
 4. Klik op de actie:
  • Klaarzetten abonnementen
  • Klaarzetten cursussen
  • Verzamelfacturen genereren

 5. Vink Meenemen te crediteren regels aan als te crediteren regels ook wilt klaarzetten en mee wilt nemen in de verzamelfactuur.

  Vervolgens start de wizard voor het klaarzetten.

 6. Klik op: Volgende.

  Vervolgens zie je de te verzamelen en te factureren regels. Je ziet alleen de abonnementen van de verkooprelaties waarbij het verkooprelatieprofiel is ingericht voor verzamelen, en in het abonnement Uitsluiten van verzamelfactuur níet is ingesteld.

  (Als je via de Abonnementen-module en de CRM-module Automatisch factureren uitvoert, zie je zowel de niet te verzamelen als de wel te verzamelen abonnementen en cursussen - de verzamelabonnementen worden daar dan niet gefactureerd, maar alleen klaargezet voor de Verzamelfactuur).

  (Als je via de Projecten-module Automatisch factureren uitvoert, zie je de voor de gecombineerde verzamelfactuur te verzamelen regels daar niet terug, als ze zijn goedgekeurd, gereedgemeld en op doorbelasten staan).

 7. Selecteer de regels die je nu wilt klaarzetten.
 8. Voltooi de wizard.
 9. Voer ook de andere klaarzet-wizard uit indien van toepassing.

Stap 2. Verzamelfactuur genereren:

Je gaat nu de verzamelfacturen genereren.

Profit genereert alleen verzamelfacturen voor de regels die volgens de verzamelperiode gegenereerd moeten worden. Heb je bijvoorbeeld als verzamelperiode 'maand' ingesteld en de te factureren regels voldoen hier niet aan, dan blijven de regels in de weergave staan.

 1. Ga naar: Financieel / Facturering / Verzamelfactuur.
 2. Selecteer de regels die je op de verzamelfacturen wilt verzamelen.
 3. Klik op de actie: Verzamelfacturen genereren.

  Profit genereert vervolgens de verzamelfactuur.

  De regels die je zojuist geselecteerd hebt om te verzamelen, verdwijnen uit de weergave. Regels die echter niet vallen onder de in het verkooprelatieprofiel ingestelde verzamelperiode blijven staan.

3. Raadpleeg en/of verstrek achteraf de verzamelfactuur:

Via Financieel / Facturering / Verzamelfactuur worden geen facturen die klaar zijn getoond. Je kunt ze daar dus ook niet meer raadplegen of verstrekken.

 1. Ga naar:
  • Financieel / Facturering / Facturatiecockpit, open de weergave Alle facturen.

   O.a. aan de integratiesoort zie je of het om een verzamelfactuur of een aparte factuur gaat.

  • CRM /Organisatie/persoon / Verkooprelatie, open de eigenschappen van de verkooprelatie, tabblad Facturen.
  • Abonnementen / Facturering / Facturen, open de weergave Alle abonnementsfacturen. In het veld Bron zie je of het om een verzamelfactuur (Verzamelfactuur) of een aparte factuur (Uit abonnement) gaat.
 2. Selecteer de factuur/facturen en klik op de actie Output om te verstrekken.