Termijn gereedmelden

Voordat je een termijn kunt factureren moet je de termijn gereedmelden. Dit kan zowel in InSite als in Profit.

Let op:

Je kunt achteraf het gereedmelden ongedaan maken door het veld Gereed uit te vinken, via de eigenschappen van de factuurtermijn.

Inhoud

Gereedmelden in InSite

Meld de termijn(en) gereed in InSite:

 1. Open InSite.
 2. Ga naar het overzicht: Factuurtermijnen. Je ziet nu alle termijnen.

  Of ga naar het project en open vervolgens Factuurtermijnen. In dit geval zie je alleen de termijnen van het project.

  Pro_Termijn gereedmelden (20)

 3. Vink de termijn(en) aan die je gereed wilt melden. Je kunt meerdere regels in één keer selecteren.
 4. Klik op de actie: Gereedmelden. Deze actie is alleen beschikbaar als je daarvoor geautoriseerd bent in Profit én je teamlid bent.

  Profit vinkt vervolgens Gereed aan en vult automatisch de systeemdatum in bij Datum gereed.

 5. Je kunt nu de termijn factureren.
Gereedmelden in Profit

Meld de termijn(en) gereed (Profit):

 1. Ga naar: Projecten / Facturering / Factuurtermijn.
 2. Selecteer de juiste weergave, bijvoorbeeld een weergave met niet-gereedgemelde termijnen.
 3. Vink de termijn aan die je gereed wilt melden. Je kunt meerdere regels in één keer selecteren.

  Je kunt het selecteren ook starten door de toetscombinatie Ctrl+S te gebruiken.

 4. Klik op de actie: Gereedmelden.

  Profit vinkt dan Gereed aan en vult automatisch de systeemdatum in bij Datum gereed.

 5. Ook mogelijk is:

  Projecten / Project / Project / projecteigenschappen / tabblad Factuurtermijn / actie Onderhouden / Gereed aanvinken in de regel.

 6. Je kunt nu de termijn factureren.

Direct naar

 1. Termijnfacturering
 2. Termijnfacturering Inrichten
 3. Project met termijnfacturering toevoegen
 4. Factuurtermijnen toevoegen
 5. Factuurtermijnen raadplegen en wijzigen
 6. Termijn gereedmelden
 7. Termijnen factureren
 8. Eerst Factuurvoorstel maken, dan factureren
 9. Termijnfacturen wijzigen
 10. Termijnfacturen journaliseren
 11. Meerwerk en doorbelasten
 12. Projectvoortgang boeken
 13. Projectfase aan termijn koppelen