Factuurtermijnen raadplegen en wijzigen

Je kunt de factuurtermijnen raadplegen en wijzigen.

Je kunt alleen de nog niet gefactureerde termijnregels wijzigen of verwijderen. Gefactureerde regels worden wel opgehaald maar je kunt ze niet aanpassen.

Je kunt ook nieuwe regels toevoegen. Als je bijvoorbeeld een nieuwe voorcalculatie toevoegt op hetzelfde project, kun je hiervoor een nieuwe termijn toevoegen. Profit voegt dan automatisch het verkoopbedrag van de nieuwe voorcalculatie toe aan de aanneemsom. De nieuwe regel kun je dan door Profit laten berekenen. Overigens zal de nieuwe termijn in dezelfde valuta als de bestaande termijnen zijn ook als de nieuwe voorcalculatie een andere valuta heeft.

Inhoud

Vervaldatum massaal wijzigen

Je kunt de vervaldatum van een selectie van termijnen die nog niet gereedgemeld zijn, massaal wijzigen.

 1. Ga naar: 
  • InSite / Projecten / eigenschappen project / pagina-onderdeel Factuurtermijnen
  • Profit / Projecten / Facturering / Factuurtermijn.
 2. Selecteer de termijnen.
 3. Klik op de actie: Wijzigen vervaldatum.
 4. Selecteer de (nieuwe) vervaldatum.
 5. Klik op: Voltooien.
Termijnen van een project wijzigen
 1. Ga naar: 
  • InSite / Projecten / projecteigenschappen / Factuurtermijnen
  • Profit / Projecten / Facturering / Factuurtermijn.
 2. Open de eigenschappen van een termijn.

  Alle termijnen worden nu getoond.

 3. Wijzig eventueel de aanneemsom.
 4. Wijzig eventueel de verkooprelatie in de regel. Dit is alleen mogelijk als je dit hebt ingericht.
 5. Wijzig eventueel de projectfase (als dit veld is toegevoegd in de boekingslay-out).
 6. Klik op de actie: Alle factuurtermijnen verwijderen, als je alle nog niet gefactureerde termijnregels in één keer wilt verwijderen uit het boekingsscherm en de totaalvelden opnieuw wilt berekenen. Gefactureerde termijnen blijven gewoon bestaan en zichtbaar in het scherm.
 7. Wijzig eventueel het termijnbedrag in de regel.
 8. Klik op de actie: Nieuw en vervolgens Tussenvoegen als je een regel wilt tussenvoegen tussen ingevoerde regels.
 9. Klik op de actie: Restant berekenen, om het termijnbedrag in de termijnregel automatisch te bepalen (Aanneemsom -/- ingevoerde termijnen).

  Op het moment dat je deze actie start telt Profit de bedragen in de regels boven de geselecteerde regel bij elkaar op en plaatst het restant in de geselecteerde regel. Als je al een bedrag hebt ingegeven op de geselecteerde regel dan wijzigt Profit dit bedrag.

  Let op:

  Profit kan geen negatief restant bedrag bepalen. Als dit wel het geval is krijg je bij het uitvoeren van de actie de melding dat het niet mogelijk is om het restant in de regel te berekenen.

 10. Sla de wijzigingen op.
Raadplegen in OutSite

Raadpleeg de factuurtermijnen in OutSite:

 1. Open OutSite.
 2. Log in.
 3. Ga naar: Projecten.
 4. Open het project.
 5. Ga naar het pagina-onderdeel Factuurtermijnen. InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

  Pro_Termijnen- 20 -Termijnen raadplegen en wijzigen (20)

Je ziet de factuurtermijnen bij dit project.

Direct naar

 1. Termijnfacturering
 2. Termijnfacturering Inrichten
 3. Project met termijnfacturering toevoegen
 4. Factuurtermijnen toevoegen
 5. Factuurtermijnen raadplegen en wijzigen
 6. Termijn gereedmelden
 7. Termijnen factureren
 8. Eerst Factuurvoorstel maken, dan factureren
 9. Termijnfacturen wijzigen
 10. Termijnfacturen journaliseren
 11. Meerwerk en doorbelasten
 12. Projectvoortgang boeken
 13. Projectfase aan termijn koppelen