Termijnfacturering inrichten

Voordat je termijnfacturering kunt gebruiken, moet je dit eerst inrichten. Voor termijnfacturering vanuit de voorcalculatie voer je een aantal extra stappen uit.

Inhoud

Termijnfacturering autoriseren
 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Menu.
 3. Autoriseer de menukeuzes:
  • Projecten / Beheer / Inrichting / Termijnschema
  • Projecten / Facturering / Factuurtermijn
 4. Ga naar het tabblad: Autorisatie:
 • Ga naar Project / Beheer / Inrichting / Termijnschema en autoriseer acties en tabbladen.

 • Project / Project / Factuurtermijn / Acties, alle acties.

 • Voor termijnfacturering vanuit de voorcalculatie autoriseer je de actie:

  Project / Voorcalculatie / Voorcalculatie / Acties / actie Aanmaken factuurtermijn.

Zie ook:

Dagboekintegratie termijnfacturatie inrichten

Voeg de integratiesoort voor termijnfacturering (Termijnfacturen projecten) toe en richt deze in met betrekking tot de dagboekintegratie.

Zie ook:

Termijnschema voor verkoop toevoegen

Je voegt een of meerdere termijnschema's toe. Het termijnschema gaat dienen als sjabloon voor de factuurtermijnen die je bij een specifiek project gaat toevoegen.

Je kunt naast het normale termijnschema voor een bouwproject met aanneemsom bijvoorbeeld ook een termijnschema voor meerwerk toevoegen.

Voorbereiding:

 1. De menukeuze en de acties en tabbladen voor termijnschema moet je eerst autoriseren.
 2. Voeg eerst de items van het type Kosten 'Termijnbedrag 1', Termijnbedrag 2', etc. toe, als je dit nog niet gedaan hebt.

  Kosten zijn gekoppeld aan een btw-tarief en eventueel een integratiegroep voor het boeken op de juiste grootboekrekening.

Termijnschema toevoegen:

 1. Ga naar: Projecten / Beheer / Inrichting / Termijnschema.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Geef het termijnschema een naam.
 4. Klik op: Voltooien.
 5. Open het termijnschema.
 6. Ga naar het tabblad: Termijnen.
 7. Klik op: Nieuw.

 8. Vul bij Omschrijving een duidelijke naam van de termijn. Deze verschijnt ook op de factuur.
 9. Selecteer bij Kosten een termijnregel die je al eerder als item van het type Kosten hebt toegevoegd. Vul het Percentage in dat Profit van de aanneemsom moet berekenen in de termijnfactuur.
 10. Vink Meerwerk aan als het om een termijn met meerwerk boven de afgesproken aanneemsom gaat.
 11. Als je gebruik maakt van de Bouw-activering vul je ook de volgende velden:

  • Koppel bij Bewakingscode de juiste bewakingscode.
  • Selecteer bij Type projectkosten de juiste optie.
 12. Klik op: Opslaan en sluiten.
InSite en OutSite voor termijnfacturering inrichten

Voor InSite en OutSite richt je e.e.a. in.

Voeg in InSite deze sjablonen toe:

 • Factuurtermijnen
 • Factuurtermijnen per project
 • Factuurtermijnen per projectleider

  Je kunt de acties uitvoeren als je hiervoor geautoriseerd bent .De acties in deze weergaven zijn zichtbaar, afhankelijk van de geldende autorisatierol, inrichting in de Autorisatie tool en de positie in het projectteam. Selecteer de termijnregel en klik op de actieknop om een actie uit te voeren.

 • Tonen pagina Voorcalculatie.

Voeg in OutSite deze sjabloon toe:

 • Factuurtermijnen per project

De weergave is alleen zichtbaar voor wie teamlid is bij het project.

Zie ook:

Boekingslay-out voor termijnen instellen

Via de instellingen in de boekingslay-out kun je aangeven of je elk project wilt kunnen selecteren bij het toevoegen van factuurtermijnen of dat je alleen projecten wilt kunnen selecteren waarbij het veld Termijnfacturen is aangevinkt.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
 2. Open de eigenschappen van de juiste lay-out, gebaseerd op Termijnen (Profit). Of op Factuurtermijnen InSite (Profit) voor InSite.
 3. Ga naar het tabblad: Algemene instellingen.
 4. Vink Niet voor termijnen gemarkeerde projecten toestaan aan.

  Als je dit veld aanvinkt dan mag je projecten selecteren waarbij het veld Termijnen niet is aangevinkt.

  Je krijgt dan een melding op het moment dat je een Project selecteert waarbij Termijnen niet is aangevinkt, als je hier op Ja klikt kun je wel termijnen aanmaken voor het project. Als je dit veld niet aanvinkt dan mag je alleen een project selecteren waarbij Termijnen is aangevinkt.

 5. Voeg eventueel velden toe in de regel. Bijvoorbeeld Projectfase of Loonsom (%) en % G-rekening. Deze laatste twee gebruik je bij de Wet ketenaansprakelijkheid.

  Deze velden zijn wijzigbaar in de factuurtermijnen mits bij de debiteur btw verlegd is ingesteld en de btw-plicht zelf op transactie binnenland is ingesteld.

 6. Klik op: OK.
Zie ook

Direct naar

 1. Termijnfacturering
 2. Termijnfacturering Inrichten
 3. Project met termijnfacturering toevoegen
 4. Factuurtermijnen toevoegen
 5. Factuurtermijnen raadplegen en wijzigen
 6. Termijn gereedmelden
 7. Termijnen factureren
 8. Eerst Factuurvoorstel maken, dan factureren
 9. Termijnfacturen wijzigen
 10. Termijnfacturen journaliseren
 11. Meerwerk en doorbelasten
 12. Projectvoortgang boeken
 13. Projectfase aan termijn koppelen