Integratiesoort journalisering projectfacturen instellen

Je voegt een integratiesoort toe om instellingen vast te leggen voor de journalisering van de betreffende integratiesoort (factureringsmethode) naar Profit Financieel.

Als je werkt met meerdere administraties, voeg je per administratie de integratiesoorten toe.

Je stelt per integratiesoort onder andere een dagboek in voor het journaliseren van de facturen en de creditfacturen. In een integratiesoort kun je ook aangeven hoe Profit de omschrijving van de journaalpost moet samenstellen en of gebruik gemaakt mag worden van factuurkorting en/of betalingskorting.

Binnen een dagboek kun je de 'factuurnummering' instellen. Je moet het dagboek wel al hebben toegevoegd in Profit Financieel.

Dit dagboek moet van het type Verkoop zijn en je moet hierin ook het Laatste factuurnummer hebben ingevuld. Dit factuurnummer dient als basis voor de nummering van de facturen, die je in Profit Projecten gaat aanmaken. Het is niet mogelijk te factureren in Profit Projecten als je geen dagboek voor de integratie hebt gekozen aangezien dan het factuurnummer niet kan worden bepaald.

Let op: 

Profit kan op verschillende plekken factuurnummers genereren: tijdens het boeken in Financieel én tijdens de facturering in Ordermanagement, Projecten en Abonnementen. Profit bepaalt de factuurnummers op al die plekken automatisch op basis van het veld met het laatste factuurnummer in het financiële dagboek dat je voor de integratie van de facturen hebt ingesteld in de instellingen van de omgeving. Factuurnummers moeten in Profit uniek zijn: een factuurnummer mag slechts één keer voorkomen. Ook de nummers van verkoopfacturen en van inkoopfacturen mogen niet overlappen. Om problemen met de nummering te voorkomen de volgende tips:

 • Gebruik indien mogelijk voor de integratie van de verkoopfacturen vanuit Ordermanagement, Projecten en Abonnementen hetzelfde integratiedagboek.
 • Als je toch verschillende dagboeken gebruikt, zorg er dan voor dat de nummerseries van deze dagboeken elkaar nooit kunnen overlappen.
 • Controleer of ook de nummering van de dagboeken waarin je in Profit Financieel handmatig facturen boekt (inkoopboeken en verkoopboeken) niet kan overlappen met de nummers die Profit automatisch uitdeelt in Ordermanagement, Projecten en Abonnementen.

Integratiesoort projectfacturen (per administratie) toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer een administratie.

  Als je in Profit Financieel met meerdere administraties in één omgeving werkt en je bij de instellingen van de integratie hebt aangegeven dat je met meerdere administraties wilt werken in Profit Projecten, dan kun je in dit veld een administratie selecteren waarin je een dagboek als integratie dagboek wilt benoemen.

 4. Selecteer de factureringsmethode bij Integratiesoort. Voor Projecten zijn dit:
  • Automatische projectfacturen: dit zijn de facturen, die automatisch op regiebasis worden aangemaakt.
  • Handmatige projectfacturen:dit zijn de facturen, die je handmatig kunt aanmaken.
  • Termijnfacturen projecten: dit zijn de facturen die bij termijnen worden aangemaakt.
  • Als je onderhanden werk gebruikt, richt je ook de integratiesoorten OHW integratie en OHW afmelden in.
 5. Selecteer het dagboek waarin je de facturen wilt laten journaliseren.

  Afhankelijk van de gekozen integratiesoort moet je een dagboek van het type Verkoopboek, Inkoopboek of Memoriaal selecteren.

  De keuze van het dagboek bepaalt tevens de nummering van de betreffende facturen. Het is toegestaan om voor de gebruikte integratiesoorten hetzelfde dagboek te kiezen en één nummering te gebruiken voor alle facturen.

 6. Selecteer het dagboek waarin je de creditnota's wilt journaliseren.

  Je kunt hier hetzelfde dagboek selecteren als bij Dagboek voor het journaliseren van de facturen, maar je kunt hier ook een apart dagboek kiezen.

 7. Selecteer bij Omschrijving financieel de omschrijving voor de journaalpost die Profit moet gebruiken bij het boeken in Profit Financieel. Profit bepaalt de omschrijving tijdens het journaliseren. Je hebt de volgende mogelijkheden:

  De waarden die je hier kunt selecteren zijn afhankelijk van de gekozen integratiesoort. Je hebt maximaal de volgende mogelijkheden:

  • Bron + omschrijving bron
  • Bron + naam factuurrelatie
  • Bron + nummer factuurrelatie + naam factuurrelatie
  • Bron + omschrijving project
  • Bron + projectnummer + omschrijving project
  • Bron + week levering
  • Bron + projectnummer + projectfase + omschrijving projectfase. Je kunt deze omschrijving alleen selecteren wanneer je de activering Journaliseren verkoopfacturen verdichten per projectfase hebt ingesteld.

  Voorbeeld:

  Je journaliseert een automatische projectfactuur voor factuurrelatie (debiteur) Koninklijke Exhibitions Benelux B.V. nummer factuurrelatie 10032.

  Bron + naam factuurrelatie geeft als omschrijving voor de journaalpost: [pro] Koninklijke Exhibitions Benelux B.V.

  Bron + nummer factuurrelatie + naam factuurrelatie geeft als omschrijving voor de journaalpost: [pro] 10032-Koninklijke Exhibitions Benelux B.V.

  Als je factureert per verkooprelatie en je hebt de integratiesoort ingesteld op Bron + omschrijving project dan kan Profit de omschrijving van het project / de projecten niet ophalen. Profit valt dan terug op de debiteur als omschrijving van de boeking, dus Bron + naam factuurrelatie.

 8. Vink Factuurkorting gebruiken aan, als je factuurkorting wilt gebruiken voor deze integratiesoort.
 9. Selecteer de rekening courant grootboekrekening waarop de voorraad moet worden geboekt. Dit veld is alleen beschikbaar als je de functionaliteit Voorraad in meerdere administraties hebt geactiveerd.
 10. Klik op: Voltooien.

Zie ook

Direct naar

 1. Journalisering projectfacturen inrichten
 2. Grootboekrekeningen projectjournalisering toevoegen
 3. Dagboek projectjournalisering toevoegen
 4. Integratiesoort journalisering projectfacturen toevoegen
 5. Integratiegroep autoriseren
 6. Integratie financieel instellingen
 7. Integratierekening toevoegen
 8. Integratiegroep instellingen
 9. Inrichten credit projectfacturen storneren
 10. Verbijzondering journalisering projecten inrichten
 11. Kostenplaatsen journaliseren vanuit nacalculatie