Grootboekrekeningen Projectjournalisering toevoegen

Voeg de grootboekrekening(en) toe die je nodig hebt in de artikelgroepen, integratiesoorten en integratierekeningen voor de journalisering van de facturen naar Profit Financieel.

Grootboekrekening toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Grootboekrekening.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul het rekeningnummer in.

  In de Financiële instellingen kun je grenzen bepalen, waarbinnen de rekeningnummers moeten vallen.

  Gebruik geen aaneensluitende nummers, maar laat ruimte open zodat je later grootboekrekeningen kunt tussenvoegen. Voor de opbrengstrekeningen gebruik je bijvoorbeeld 8000, 8010, 8020, 8030, etc. Hierdoor kun je later eventueel nog nummer 8025 tussenvoegen.

 4. Vul een Zoeknaam en Omschrijving in.

  Het veld Zoekhulp in de financiële boekingsprogramma's kijkt naar de waarde van de zoeknaam.

 5. Het Type rekening bepaalt hoe de rekening op de balans of winst- en verliesrekening wordt getoond.

  De grootboekrekeningen met type 1 en 2 (Activa en Passiva) vormen samen de balansrekeningen Grootboekrekeningen met type 3 en 4 (Opbrengsten en Kosten) vormen samen de resultatenrekeningen.

  Bij de jaarovergang worden alleen de saldi van rekeningen met type 1 en 2 overgenomen als beginbalans voor het nieuwe boekjaar; de saldi van rekeningen met type 3 en 4 worden bij het begin van een nieuw boekjaar op nul gezet op de beginbalans.

 6. Selecteer Overige bij Soort rekening (de andere types hebben betrekking op btw/icp-rekeningen).
 7. Vink Handmatig boeken blokkeren aan bij grootboekrekeningen die je alleen gebruikt voor mutaties die automatisch gegenereerd worden vanuit andere onderdelen van Profit.

  Het is nog wel mogelijk om mutaties te importeren op grootboekrekeningen waar deze instelling aangevinkt is. Ook al zijn dit directe financiële boekingen.

 8. Vink Afletterbaar niet aan. Een afletterbare rekening biedt de mogelijkheid om mutaties tegen elkaar weg te strepen. Eventueel kan dit plaatsvinden tegen mutaties van een andere grootboekrekening.
 9. Met de velden voor de financiële rapportage kun je op een eenvoudige wijze een balans, verlies-en winstrekening en overzicht kengetallen financieel maken. Hierbij kun je ook gegevens vastleggen voor het RGS (Referentie Grootboekschema).
 10. Klik op: Volgende.
 11. Vink Btw toestaan aan als bij een boeking op deze rekening een btw-mutatie toegestaan is. Als je dit veld aanvinkt, dan moet je de btw-code verplicht invullen bij een boeking op deze rekening.

  Wanneer er bij een boeking op de rekening, waarbij dit veld is aangevinkt, geen btw berekend moet worden, dan vul je een btw-code in voor 0% btw. In de btw/icp-aangifte zal de grondslag voor de btw-berekening te zien zijn, maar er zal geen btw-bedrag berekend worden.

  • Bij opbrengst- en kostenrekeningen en activarekeningen vink je dit veld meestal aan, met uitzondering van de kostenrekeningen voor intern verbruik en van btw vrijgestelde kosten (porto, lonen/salarissen, giften etc.).
  • Rekeningen waarbij je dit veld nooit mag aanvinken zijn de grootboekrekeningen voor kas en bank, de verzamelrekeningen debiteuren en crediteuren, tussenrekeningen, afschrijvingen, etc.
 12. Als btw toegestaan is, selecteer je eventueel een voorkeur btw-code die bij het boeken automatisch wordt voorgesteld.
 13. Klik op: Volgende.
 14. Vink Verzamelrekening niet aan. Je kunt nu ook geen type verzamelrekening invullen.

  Op een verzamelrekening kan niet rechtstreeks worden geboekt. Alleen via subrekeningnummers (debiteuren en crediteuren) kan een boeking op deze rekeningen worden gemaakt.

 15. Klik op: Volgende.
 16. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Journalisering projectfacturen inrichten
 2. Grootboekrekeningen projectjournalisering toevoegen
 3. Dagboek projectjournalisering toevoegen
 4. Integratiesoort journalisering projectfacturen toevoegen
 5. Integratiegroep autoriseren
 6. Integratie financieel instellingen
 7. Integratierekening toevoegen
 8. Integratiegroep instellingen
 9. Inrichten credit projectfacturen storneren
 10. Verbijzondering journalisering projecten inrichten
 11. Kostenplaatsen journaliseren vanuit nacalculatie