Integratiegroep autoriseren

Voordat je integratiegroepen kunt toevoegen en onderhouden moet je de functionaliteit autoriseren.

Autorisatie inrichten:

Hieronder zie je welke onderdelen je autoriseert voor de applicatiebeheerder, zodat de applicatiebeheerder de inrichting kan doen.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 3. Selecteer de te autoriseren groep.
 4.  Ga naar het tabblad: Menu.
 5. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen.
 6. Vink Integratiegroep aan.
 7. Ga naar: Ordermanagement / Item / Groepering / Integratiegroep.
 8. Vink Integratiegroep aan.
 9. Ga naar: Projecten / Item / Groepering / Integratiegroep.
 10. Vink Integratiegroep aan.
 11. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 12. Ga naar: Facturering algemeen / Item / Groepering / Integratiegroep.
 13. Klik op: Tabbladen.
 14. Klik op: Onderhouden.
 15. Sluit de Autorisatie tool.
 16. Klik op Ja bij de melding..

  De omgeving opent automatisch opnieuw, met de nieuwe instellingen.

Direct naar

 1. Journalisering projectfacturen inrichten
 2. Grootboekrekeningen projectjournalisering toevoegen
 3. Dagboek projectjournalisering toevoegen
 4. Integratiesoort journalisering projectfacturen toevoegen
 5. Integratiegroep autoriseren
 6. Integratie financieel instellingen
 7. Integratierekening toevoegen
 8. Integratiegroep instellingen
 9. Inrichten credit projectfacturen storneren
 10. Verbijzondering journalisering projecten inrichten
 11. Kostenplaatsen journaliseren vanuit nacalculatie