Integratiesoort toevoegen

Je voegt een integratiesoort toe met instellingen voor de journalisering van een bepaald type boekingen in een bepaalde administratie.

Deze actie moet je eerst autoriseren.

Integratiesoort toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer bij Administratie de administratie waarvoor je de integratiesoort toevoegt.
 4. Selecteer bij Integratiesoort de integratiesoort die bij de boekingen hoort.
 5. Selecteer bij Dagboek het dagboek waarin de journaalpost geboekt moeten worden.

  Afhankelijk van de gekozen integratiesoort moet je een dagboek van het type Verkoop, Inkoop of Memoriaal selecteren.

 6. Selecteer bij Dagboek creditfacturen het dagboek waarin de creditnota's geboekt moeten worden.

  Je kunt hier hetzelfde dagboek gebruiken als in het veld Dagboek, maar je kunt hier ook een ander dagboek kiezen.

 7. Selecteer bij Omschrijving financieel de omschrijving voor de journaalpost die geboekt wordt in naar Profit Financieel. Profit bepaalt de omschrijving tijdens het journaliseren.

  Voorbeeld:

  Een verkoopfactuur waarbij in de integratiesoort de financiële omschrijving ingesteld staat op Bron + omschrijving bron:

  [vkf] Verkoopfactuur

  Een automatische projectfactuur waarbij in de integratiesoort de financiële omschrijving ingesteld staat op Bron + nummer factuurrelatie + naam factuurrelatie:

  [pro] 10032-Koninklijke Exhibitions Benelux B.V.

  Let op:

  Als je factureert per verkooprelatie en je hebt de integratiesoort ingesteld op Bron + omschrijving project dan kan Profit de omschrijving van het project / de projecten niet ophalen. Profit valt dan terug op de debiteur als omschrijving van de boeking, dus Bron + naam factuurrelatie.

 8. Vink Factuurkorting gebruiken om factuurkorting toe te passen.
 9. Vink Kredietbeperking gebruiken aan om kredietbeperking toe te passen. Je kunt dit veld alleen invullen als je deze functionaliteit hebt geactiveerd.

  Als je dit veld aanvinkt, dan moet je de rekening invullen bij Rekening kredietbeperking.

 10. Vink Betalingskorting gebruiken aan om betalingskorting toe te passen. Je kunt dit veld alleen invullen als je deze functionaliteit hebt geactiveerd.

  Als je dit veld aanvinkt, dan moet je ook een waarde invullen bij Dagen betalingskorting. Je kunt dit aantal dagen afdrukken op de factuurlay-out.

 11. Klik op: Voltooien.

Dagboekintegratie in Cursusmanagement

De dagboekintegratie wordt als volgt toegepast:

 • Profit bepaalt factuurnummer op basis van Teller laatste factuur in de stamgegevens van het gekoppelde dagboek.
 • De abonnementsfacturen worden bij het doorboeken naar Profit Financieel verwerkt in het geselecteerde dagboek.

Unieke factuurnummers gebruiken

Op verschillende plaatsen in Profit worden factuurnummers gegenereerd. Een factuurnummer moet uniek zijn (mag maar één keer voorkomen).

Gebruik deze tips om te voorkomen dan de verschillende reeksen elkaar overlappen:

 • Gebruik als het mogelijk is voor de integratie van de verkoopfacturen vanuit Profit Ordermanagement, Profit Projecten, Profit Abonnementen en Profit Cursusmanagement hetzelfde integratiedagboek.
 • Als je toch verschillende dagboeken gebruikt, zorg er dan voor dat de nummerreeksen van deze dagboeken elkaar nooit kunnen overlappen, bijvoorbeeld door het toevoegen van een letter.
 • Controleer of de nummering van de dagboeken van Profit Financieel (inkoopboeken en verkoopboeken) niet kunnen overlappen met de nummers die automatisch worden uitgedeeld in Profit Ordermanagement, Profit Projecten, Profit Abonnementen en Profit Cursusmanagement.

Direct naar

 1. Integratiesoort
 2. Integratiesoort autoriseren
 3. Integratiesoort toevoegen
 4. Integratiesoort wijzigen
 5. Omschrijving journaalpost factuur wijzigen