Termijnen factureren

Je kunt de termijnen individueel of meerdere tegelijk factureren. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Op een termijnfactuur voegt Profit de nacalculatieregels 'Op regiebasis' niet toe; dit blijven dus aparte 'Automatische projectfacturen'.
 • Aan een termijnfactuur kun je handmatig factuurregels toevoegen bij het wijzigen van facturen.

  Let op:

  Voor de factuurtermijnen levert Profit een aparte lay-out mee. Bij het bepalen van de afdruklay-out geldt de volgende volgorde: Project - Verkooprelatieprofiel - Instellingen.

Je genereert een factuurtermijn zoals een automatische projectfactuur. Hierbij geldt:

 • In de regels van de facturen vult Profit het veld Termijn met het Id van de gefactureerde termijn.
 • In de regels van de facturen neemt Profit de werksoort over uit de gefactureerde termijn; deze werksoort bepaalt de Btw-tariefcode.
 • Als in de instellingen van de facturering is gekozen voor Factureren per project, wordt het project ook in de kop van de factuur ingevuld.
 • Het aantal in de regels is altijd 1, de prijsvelden en bedragvelden worden gevuld vanuit de termijn; de velden in de basisvaluta worden dus niet opnieuw berekend.

Factureer de termijnen:

 1. Ga naar: Projecten / Facturering / Factuurtermijn.
 2. Selecteer de juiste weergave, bijvoorbeeld Te factureren termijnen.
 3. Selecteer de regels die je wilt factureren, namelijk met de vink Gereed aan.
 4. Klik op de actie: Factureren.
 5. Selecteer bij Factuurdatum eventueel een andere datum die je als factuurdatum wilt gebruiken.
 6. Vink Alle facturen automatisch verstrekken na voltooien aan, als je de facturen direct wilt verstrekken (afdrukken/e-mailen). Dit doet Profit volgens de standaard instellingen. Wil je deze niet gebruiken? Verstrek dan nĂ¡ genereren en vink dit veld niet aan.

  Als je de facturen nu niet wilt afdrukken/e-mailen, kun je dat later nog doen via de Output-actie in de weergave Facturen.

  Let op: 

  Als je kiest voor automatisch factureren genereer je de facturen direct, ook als je besluit de facturen niet automatisch te verstrekken. Aangezien bij de relaties/deelnemers dan wel is vastgelegd dat er facturen zijn gemaakt, zijn deze regels hierna niet meer zichtbaar in de functie Automatisch factureren. Je kunt de facturen dan alleen nog afdrukken/e-mailen via de Factureren-weergave.

 7. Vink Alle facturen journaliseren na voltooien aan als je dit nu direct wilt doen. Na journaliseren kun je de facturen niet meer aanpassen.

  Let op:

  Als je Alle facturen journaliseren na voltooien aanvinkt, dan worden alle openstaande facturen voor alle administraties waar je recht op hebt, gejournaliseerd.

  Als je eerder in de wizard een specifieke administratie hebt geselecteerd, dan wordt dit genegeerd.

 8. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Je ziet nu alle regels die je nog moet factureren.

  Waarom worden bepaalde factuurtermijnen niet gefactureerd

 9. Selecteer de regels waarvoor je een factuur wilt genereren. Met de sneltoets Ctrl+A kun je alle getoonde regels in een keer selecteren. Dit kun je ongedaan maken met de sneltoets Ctrl+D.
 10. Klik op: Voltooien.

Als je hebt aangevinkt dat je de facturen automatisch wilt verstrekken krijg je een melding als dit klaar is.

Als je nu niet verstrekt, kun je dit naderhand nog via de Factureren-weergave.

Btw niet juist bij Factureren:

Als je een foutmelding krijgt dat niet kan worden gefactureerd, omdat de vereiste btw-code niet is ingericht, dan kun je dit corrigeren. Bijvoorbeeld omdat de land wetgeving niet correct is voor alle termijnregels. Verwijder de vink Gereed melden en maak de termijnen opnieuw aan.

 1. Maak het gereedmelden ongedaan door het veld Gereed uit te vinken, via de eigenschappen van de factuurtermijn.
 2. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 3. Open de eigenschappen van het project.
 4. Ga naar het tabblad: Factuurtermijn.
 5. Selecteer de regel van de termijnregel
 6. Klik op de actie Onderhouden.
 7. Verwijder de bestaande regel(s) en voeg deze opnieuw toe.
 8. Controleer of de land wetgeving correct is overgenomen voor de regel(s).
 9. Ga naar: Projecten / Facturering / Factuurtermijn.
 10. Meld de factuurtermijn gereed en factureer deze.

Direct naar

 1. Termijnfacturering
 2. Termijnfacturering Inrichten
 3. Project met termijnfacturering toevoegen
 4. Factuurtermijnen toevoegen
 5. Factuurtermijnen raadplegen en wijzigen
 6. Termijn gereedmelden
 7. Termijnen factureren
 8. Eerst Factuurvoorstel maken, dan factureren
 9. Termijnfacturen wijzigen
 10. Termijnfacturen journaliseren
 11. Meerwerk en doorbelasten
 12. Projectvoortgang boeken
 13. Projectfase aan termijn koppelen