thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Budgetteren op basis van oorspronkelijk/aangepast budget

Het nieuwe jaarbudget is gebaseerd op het budget van een voorgaand jaar. Je kunt uitgaan van het oorspronkelijke of gewijzigde budget van dat jaar en dit met een percentage verhogen of verlagen. Profit verdeelt het nieuwe jaarbudget over de perioden op basis van de periodeverdeeltabel.

Als je kostenplaatsen aan een bepaalde grootboekrekening hebt gekoppeld, zal Profit de kostenplaatsen budgetteren. In dat geval dient de realisatie per kostenplaats/grootboekrekening als uitgangspunt. Profit bepaalt het jaarbudget per kostenplaats op basis van het oude jaarbudget per kostenplaats en verdeelt dit over de perioden op basis van de periodeverdeeltabel.

Let op:

Koppel een andere periodeverdeeltabel aan de grootboekrekening als je het budget voor deze grootboekrekening niet via de evenredige periodeverdeeltabel wilt verdelen.

Budgetten automatisch genereren op basis van een oud budget:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Budget.

  Profit toont een weergave met per jaar alle reeds gebudgetteerde grootboekrekeningen.

 2. Klik op de actie: Genereren budget.
 3. Selecteer een bereik van grootboekrekeningen door de laagste en hoogste waarde in te vullen. Je kunt de selectie later nog aanpassen.
 4. Als je kostenplaatsen wilt budgetteren, moet je Kostenplaats selecteren in verbijzonderingsas.
 5. Vul het te budgetteren jaar in.
 6. Vul het percentage in waarmee het budget moet worden verhoogd. Als je het budget wilt verlagen, vul je een negatief percentage in.
 7. Bepaal hoe je het nieuwe budget wilt afronden.
 8. Bepaal in Budget is gebaseerd op of je het oorspronkelijk of het aangepaste budget wilt gebruiken.
 9. Klik op: Volgende.
 10. Vul het jaar in waarvan je de budgetten wilt overnemen.
 11. Klik op: Volgende.

  Profit toont alle grootboekrekeningen die in het bereik vallen en die kunnen worden gebudgetteerd. In de kolom Basis budget zie je het berekende jaarbedrag op basis van de realisatie van de door jou geselecteerde jaren en perioden. Het Budget bedrag is het jaarbudget, na toepassing van het percentage verhoging of verlaging.

 12. Vink de te budgetteren rekening(en) aan.
 13. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Budget automatisch genereren (Top-down methode)
 2. Budgetteren op basis van gerealiseerde historie
 3. Budgetteren op basis van oorspronkelijk/aangepast budget
 4. Budgetteren op basis van bestaand budget bijwerken
 5. Budget toevoegen
 6. Handmatig budgetteren (Bottom-up methode)

Process

Budget

Work area

Financieel