thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Handmatig budgetteren (Bottom-up methode)

Je bepaalt per grootboekrekening het jaarbudget en je verdeelt dit over de perioden met behulp van de periodeverdeeltabel. Vervolgens kun je de periodebudgetten eventueel aanpassen. Als je kostenplaatsen/verbijzonderingen hebt gekoppeld aan de grootboekrekening, budgetteer je de kostenplaatsen/verbijzonderingen.

Voor het budget bij een omzetrekening vul je het bedrag negatief in (voorafgegaan door een minteken).

Inhoud

Grootboekrekening budgetteren

Met de bottom-up-methode budgetteer je handmatig per grootboekrekening.

Budget handmatig (Bottom-up-methode) toevoegen (zonder kostenplaatsen/verbijzondering):

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Budget.

  Je ziet de weergave Budget scenario's.

 2. Open de eigenschappen van het juiste budget scenario.

 3. Klik op: Nieuw.

  Je ziet een boekingslay-out voor het budgetteren van grootboekrekeningen.

 4. Vul het te budgetteren jaar in.
 5. Selecteer de te budgetteren grootboekrekening.

  Alleen grootboekrekeningen waarbij je het budgetteren hebt ingeschakeld, zijn beschikbaar.

 6. Vul het jaarbudget bij Bedrag en/of Aantal in. Bij een omzetrekening vul je een negatief bedrag in (voorafgegaan door een minteken).

  Je stelt in de eigenschappen van de grootboekrekening in of je budgetteert op bedrag en/of aantal.

 7. Selecteer de periodeverdeeltabel bij Periodeverdeling.

  Profit toont de periodeverdeeltabel van de grootboekrekening, maar je kunt een andere selecteren.

  Je ziet een nieuwe boekingslay-out met de periodeverdeling op basis van de periodeverdeeltabel. Als je geen periodeverdeeltabel hebt geselecteerd, dan toont Profit een evenredige verdeling.

 8. Wijzig desgewenst de periodebedragen of -percentages.

  Als je een percentage wijzigt, wijzigt Profit het bedrag en/of aantal, en omgekeerd. Het totaal van de percentages moet uitkomen op 100%. Onderin het scherm kun je zien, hoeveel je nog moet doorverdelen om op 100% uit te komen.

 9. Klik op: Voltooien.

  Profit keert terug naar de eerste boekingslay-out met te budgetteren grootboekrekeningen.

 10. Klik op: Nieuw.  om nog een grootboekrekening te budgetteren of Voltooien om het budgetteren af te ronden.
Grootboekrekening met kostenplaatsen budgetteren

Als je een grootboekrekening verbijzondert dan verdeel je het jaarbudget van de grootboekrekening niet direct over de perioden, maar eerst over de verbijzonderingsassen en -codes (toewijzingen). Vervolgens geef je per verbijzonderingscode een periodeverdeling op. Het totaal per periode (van alle onderliggende verbijzonderingen) is het periodebudget.

Automatische verdeling verbijzonderingsas

Je kunt de verdeling over de verbijzonderingscodes van een verbijzonderingsas automatisch laten verlopen. Zie Verbijzonderingscodes toewijzen aan grootboekrekeningen.

Automatische periodeverdeling voor verbijzonderingen

Ook de verdeling over de perioden kun je automatisch laten verlopen. Bij de inrichting van de grootboekrekening leg je voor iedere verbijzonderingstoewijzing de gewenste periodeverdeeltabel vast waarmee de verdeling over de perioden plaatsvindt.

Grootboekrekening met kostenplaatsen budgetteren:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Budget.
 2. Klik op de actie: Nieuw budget.
 3. Vul het te budgetteren jaar in.
 4. Selecteer de grootboekrekening.

  Alleen grootboekrekeningen waarbij je het budgetteren hebt ingesteld, zijn beschikbaar.

 5. Vul het jaarbudget bij Bedrag en/of Aantal in.

  Je hebt in de eigenschappen van de grootboekrekening ingesteld, of je budgetteert op bedrag en/of aantal.

 6. Selecteer de periodeverdeeltabel die je wilt gebruiken voor de kostenplaatsen. Als een kostenplaats een eigen periodeverdeeltabel heeft, heeft deze voorrang.

  Profit toont een nieuwe boekingslay-out voor het budgetteren van de verbijzonderingen:

 7. Selecteer de verbijzondering.

  Dit is alleen mogelijk als je verbijzonderingen budgetteert.

 8. Vul het percentage van het jaarbudget van de grootboekrekening in, dat geldt voor de geselecteerde verbijzondering.
 9. Profit bepaalt het bedrag. Als je eerst het bedrag invult, bepaalt Profit het percentage.
 10. Selecteer de periodeverdeeltabel. Als een kostenplaats een eigen periodeverdeeltabel heeft, heeft deze voorrang.
 11. Profit toont een nieuwe boekingslay-out met de periodeverdeling op basis van de periodeverdeeltabel. Moch je geen periodeverdeeltabel hebben geselecteerd, dan toont Profit een evenredige verdeling.
 12. Je kunt periodebedragen of -percentages aanpassen. Als je een percentage aanpast, past Profit het bedrag en/of aantal aan, en omgekeerd. Het totaal van de percentages moet uitkomen op 100%. Onderin het scherm kun je zien, hoeveel je nog moet doorverdelen om op 100% uit te komen.
 13. Klik op: Voltooien.

  Je moet het jaarbudget van de grootboekrekening volledig doorverdelen over de kostenplaatsen. Het totale percentage van de kostenplaatsen moet op 100% uitkomen.

  Als je achteraf een percentage wijzigt, meldt Profit dat je de periodeverdeling opnieuw moet starten. Gebruik hiervoor de actie Periodeverdeling onderin de boekingslay-out. Je gebruikt deze actie ook om een periodeverdeling te wijzigen.

 14. Klik op: Nieuw.  (of druk op Tab) om nog een verbijzondering te budgetteren of Voltooien om het budgetteren af te ronden.
 15. Klik op: Nieuw.  om nog een grootboekrekening te budgetteren of Voltooien om het budgetteren af te ronden.

Direct naar

 1. Budget toevoegen
 2. Handmatig budgetteren (Bottom-up methode)
 3. Automatisch budget genereren (Top-down methode)

Process

Budget

Work area

Financieel