Budget toevoegen

Je kunt met Profit op twee manieren budgetteren: handmatig (bottom-up) en automatisch (top-down).

Beschrijving

Met de bottom-up-methode budgetteer je handmatig per grootboekrekening, eventueel verbijzonderd over meerdere verbijzonderingsassen en -codes (toewijzingen).

Je kunt met de bottom-up-methode gedetailleerder verbijzonderen, op verbijzonderingscodes (bijvoorbeeld voor iedere afdeling een apart bedrag) afzonderlijk per verbijzonderingsas. Dit is met name van belang als je voor de eerste keer de budgetten opstelt. Je creëert zodoende een basis voor toekomstige budgetten. Als je namelijk een nieuw budget genereert (top-down-methode) op basis van een handmatig toegevoegd budget neemt Profit de verbijzonderingen van het handmatige budget over in dit gegenereerde budget. Hiermee wordt de continuïteit van de verbijzondering over de jaren gewaarborgd.

Werkwijze