thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Budget automatisch genereren (Top-down methode)

Met de top-downmethode gebruik je budgetten of realisaties van voorgaande jaren als uitgangspunt voor een nieuw budget. Je kopieert (delen van) oude budgetten of realisaties naar een nieuw budget, waarbij je het betreffende budget eventueel automatisch kunt verhogen of verlagen met een percentage.

Inhoud

Beschrijving

Met de top-down-methode genereer je automatisch voor één of een selectie van meerdere rekeningen een budget over één verbijzonderingsas. Hierbij worden de budgetten gebaseerd op de budgetten of gerealiseerde cijfers uit voorgaande jaren.

Voorbeeld:

Jaarbudget Computerkosten: 120.000,-

 • As 1 met de verbijzonderingspercentages naar locatie: 1. noord 40% en 2. zuid 60%
 • As 2 met de verbijzonderingspercentages naar afdeling: 1. directie 10%, 2. sales 20% en 3. R&D 70%

  Als je kiest voor verbijzondering op alleen As 1, krijg je alleen de volgende informatie:

 • Noord 40%: 48.000,-
 • Zuid 60%: 72.000,-

  Als je kiest voor verbijzondering op alleen As 2, krijg je alleen de volgende informatie:

 • Directie 10% 12.000,-
 • Sales 20% 24.000,-
 • R&D 70% 84.000,-

Automatische verdeling verbijzondering

Een budget kan bij gebruik van de top-down-methode automatisch worden verdeeld over de verbijzonderingcodes op die as. Die verdeling wordt bepaald door de verdeling van gegevens waarop het nieuwe budget is gebaseerd. Bijvoorbeeld een budget dat gemaakt wordt op basis van een oorspronkelijk budget of gerealiseerde historische boekingen. De verdelingen in deze bestaande boekingen worden overgenomen in het nieuwe budget.

Als je budgetten wilt genereren voor een of meer rekeningen, kun je voor deze rekeningselectie in een aantal stappen  verbijzonderingen maken op meerdere assen. Voor iedere as genereer je het budget opnieuw voor diezelfde rekeningselectie.

Hierbij kun je wel een verdeling over meerdere assen verkrijgen, maar beschik je echter niet over de mogelijkheid om informatie van meerdere verbijzonderingsassen te combineren, zie het voorbeeld dat hierboven is gegeven.  

Voorbeeld:

Je kunt wel het budgetbedrag voor locatie 'noord' van As 1 raadplegen (48.000,-), of het budgetbedrag voor de afdeling 'R&D' op As 2 (84.000,-). Maar je kunt echter niet direct zien dat het budgetbedrag van locatie 'noord' voor de afdeling 'R&D' 33.600,-  bedraagt (120.000 x 40% x 70%).

Werkwijze

Direct naar

 1. Budget toevoegen
 2. Handmatig budgetteren (Bottom-up methode)
 3. Automatisch budget genereren (Top-down methode)

Process

Budget

Work area

Financieel