thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Budgetteren op basis van historie

Het nieuwe budget is gebaseerd op werkelijk geboekte bedragen (realisaties).

Alhoewel Profit altijd budgetteert op basis van een jaarbudget, kun je als uitgangspunt ook een andere periode nemen, zoals een periode van twee jaar of zes maanden. Profit bepaalt het nieuwe jaarbudget door de realisatie om te rekenen naar een jaarbedrag en eventueel te vermeerderen met het door jou opgegeven percentage. Profit bepaalt daarna de periodebudgetten op basis van de periodeverdeeltabel van de grootboekrekening.

Let op:

Koppel een andere periodeverdeeltabel aan de grootboekrekening als je het budget voor deze grootboekrekening niet via de evenredige periodeverdeeltabel wilt verdelen.

Voorbeeld:

Je budgetteert de grootboekrekening Brutolonen voor het huidige boekjaar.

 • Het nieuwe budget van is gebaseerd op de historie van periode 1 van een vorig boekjaar t/m periode 12 van vorig boekjaar. De realisatie over deze jaren bedraagt 2.400.000,00.
 • Het budget moet worden verhoogd met 5%.

  Profit bepaalt het nieuwe budget als volgt:

 • 2.400.000,00  / 24 = 100.000,00 per maand
 • Jaarbedrag: 12 X 100.000,00 = € 1.200.000,00
 • Jaarbudget (=jaarbedrag + 5% verhoging): 1.200.000,00 * 105% = 1.260.000,00

  Profit verdeelt het nieuwe jaarbudget (€ 1.260.000,00) op basis van de periodeverdeeltabel over de maanden van het huidige boekjaar.

Als je een bepaalde grootboekrekening verbijzondert, zal Profit de verbijzonderingen budgetteren. In dat geval dient de realisatie per verbijzondering/grootboekrekening als uitgangspunt.

Budgetteren op basis van gerealiseerde historie:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Budget.
 2. Klik op de actie: Genereren budget.
 3. Selecteer een bereik van grootboekrekeningen door de laagste en hoogste waarde in te vullen. Je kunt de selectie later nog aanpassen.

  Als binnen de grootboekselectie een of meer rekeningen geen budget hebben om budgetgegevens te leveren voor een nieuw budget, krijg je daarvan een melding. Ook verschijnt een melding als voor een of meer rekeningen waarvoor je een budget wilt aanmaken, reeds een budget bestaat. Je moet in deze gevallen een andere rekeningselectie maken, bijvoorbeeld door te genereren met verschillende kleinere selecties.

 4. Selecteer de verbijzonderingsas als je verbijzonderingscodes wilt budgetteren.
 5. Vul het te budgetteren jaar in.
 6. Vul het percentage in waarmee het budget moet worden verhoogd. Als je het budget wilt verlagen, vul je een negatief percentage in.
 7. Bepaal hoe je het nieuwe budget wilt afronden.
 8. Selecteer Historie bij Budget is gebaseerd op.
 9. Klik op: Volgende.
 10. Bepaal de periode waarvan Profit de realisatie moet gebruiken. Profit rekent de realisatie om naar een jaarbedrag en vermeerderd deze met het percentage verhoging of verlaging.
 11. Klik op: Volgende.

  Profit toont alle grootboekrekeningen die in het bereik vallen en die kunnen worden gebudgetteerd. In de kolom 'Basisbudget' zie je het berekende jaarbedrag op basis van de realisatie van de door jou geselecteerde jaren en perioden. Het Budget bedrag is het jaarbudget, na toepassing van het percentage verhoging of verlaging.

 12. Vink de te budgetteren rekeningen aan.
 13. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Budget automatisch genereren (Top-down methode)
 2. Budgetteren op basis van gerealiseerde historie
 3. Budgetteren op basis van oorspronkelijk/aangepast budget
 4. Budgetteren op basis van bestaand budget bijwerken
 5. Budget toevoegen
 6. Handmatig budgetteren (Bottom-up methode)

Process

Budget

Work area

Financieel