thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Facturering vanuit de Facturatiecockpit in Financieel

In Profit Financieel gebruik je de Facturatiecockpit om de facturen uit Profit Ordermanagement, Profit Projecten, Profit Abonnementen, Profit Uren/declaraties en de cursusadministratie vanuit één punt te factureren en journaliseren. Conceptfacturen kun je via de Facturatiecockpit factureren. Door te journaliseren ontstaan journaalposten en openstaande posten in Profit Financieel.

Opmerkingen:

 • Het is ook mogelijk om het factureren vanuit de aparte modules te doen en in Financieel alleen de facturen te raadplegen en te journaliseren.
 • Balie-/directfacturen kun je wel raadplegen in de cockpit, maar niet factureren.
 • Verzamelfacturen over de modules heen factureer je niet via de Facturatiecockpit maar via de menukeuze Verzamelfactuur.
 • Voor de bakkerij- en flexfacturen is het factureren en journaliseren via de Facturatiecockpit nog niet mogelijk.

Het factureren via de Facturatiecockpit en de Verzamelfactuur-functie moet je eerst inrichten. De inrichting per module moet je altijd doen, de inrichting op de Facturatiecockpit is aanvullend.

Inhoud

Factureren

Via de Facturatiecockpit kun je centraal alle verkoopfacturen, cursusfacturen, abonnementsfacturen, projectfacturen, ordermanagement facturen, etc. raadplegen en genereren. Balie-/directfacturen kun je wel raadplegen in de cockpit, maar niet factureren. Vervolgens kun je hier vandaan ook de facturen verstrekken.

Als je factureert zet Profit deze regels klaar en van de apart te factureren regels maakt Profit direct een factuur. Dit komt overeen met de werking van het factureren vanuit de modules.

De te verzamelen regels voor een verzamelfactuur zet Profit alleen klaar. Daar maak je via de functie Verzamelfactuur een verzamelfactuur van. Vervolgens kun je de verzamelfactuur wel weer raadplegen in de facturatiecockpit.

Dit kan betekenen dat, afhankelijk van het verkooprelatieprofiel waaraan de verkooprelatie gekoppeld is, je sommige regels wel ziet en andere niet. De te verzamelen regels zie je namelijk alleen via menukeuze Verzamelfactuur.

In de Facturatiecockpit heb je drie weergaven:

 • Niet verwerkte facturen - Hier zie je gegenereerde facturen die Niet volledig verwerkt en/of nog Niet gejournaliseerd zijn. Zodra je dus de factuur verstrekt hebt volgens de methode die bij de debiteur is ingesteld én je hebt gejournaliseerd, verdwijnt de factuur uit deze weergave.
 • Alle facturen - hier zie je alle facturen, zowel de aparte als de verzamelfacturen.
 • Alle factuurregels

  Let op:

  Handmatige factuurregels krijgen de status Actief, zodat je deze nog kunt wijzigen zolang de factuur actief is. Gegenereerde factuurregels (uit pakbon, project, abonnement, cursus, etc.) krijgen de status Afgehandeld, zodat je deze regels niet meer kunt wijzigen.

Facturen aanmaken vanuit de Facturatiecockpit:

 1. Ga naar: Financieel / Facturering / Facturatiecockpit.

 2. Open eventueel een factuur om deze te raadplegen

  Je ziet vervolgens de factuur in de boekingslay-out.

 3. Klik op de actie: Factureren abonnementen.

 4. Selecteer bij Administratie een andere administratie als de voorgestelde niet de juiste is.
 5. Stel bij Peildatum de datum in die Profit moet aanhouden bij het bekijken of een abonnementsregel gefactureerd moet worden of niet.
 6. Vul bij Factuurdatum de datum in die Profit op de factuur moet vermelden.
 7. Vink Meenemen te crediteren regels aan als je wilt dat Profit deze ook in de facturen wilt opneemt. Bij cursussen heb je deze optie ook. Bij ordermanagement, nacalculatie en termijnen heb je deze optie niet.
 8. Selecteer Output-wizard starten na voltooien als je na het genereren van de factureren deze ook direct wilt verstrekken.
 9. Vink Alle facturen journaliseren na voltooien aan als je na het genereren direct wilt journaliseren. Deze optie heb je bij Ordermanagement niet.
 10. Klik op de actie: Factureren cursussen.

  Je hebt bijna dezelfde velden als bij het factureren van abonnementen. Alleen Peildatum ontbreekt.

 11. Klik op de actie: Factureren ordermanagement.

  Vervolgens doorloop je de wizard zoals je bij het genereren van verkoopfacturen gewend bent.

 12. Klik op de actie: Factureren nacalculatie om de door te berekenen geboekte uren en kosten, e.d. uit de Projecten-module te factureren.

Als je gebruik maakt van concepten, ontbreekt de actie om nacalculatie te factureren. In plaats daarvan heb je de actie Factureren concepten.

 1. Klik op de actie: Factureren termijnen om de factuurtermijnen uit de Projecten-module te genereren.

Factureren te factureren regels

Als om een technische reden het factureren vastloopt, kun je er via deze actie voor zorgen dat Profit de al aangemaakte 'te factureren'-regels alsnog in een factuur omzet. Profit toont in de wizard automatisch de regels die hiervoor in aanmerking komen.

Dit gebruik je bijvoorbeeld als je bij het factureren van concepten een foutmelding krijgt over een geblokkeerde relatie. Na oplossen van de foutmelding kun je dan deze actie gebruiken.

 1. Ga naar: Financieel / Facturering / Facturatiecockpit.
 2. Klik op de actie: Factureren te factureren regels.
 3. Stel de wizard in zoals je gewend bent.
 4. Klik op: Voltooien.

Journaalposten raadplegen

Je kunt de journaalpost van een factuur raadplegen via de actie Journaalpost. Vergeet niet deze actie te autoriseren.

Direct naar

 1. Financieel
 2. Dagboekmutaties
 3. Grootboek
 4. Debiteuren
 5. Aanmaningen
 6. Automatische incasso
 7. Rekeningoverzichten
 8. Crediteuren
 9. E-factuur (inkoopfactuur)
 10. Inkoopfacturen beoordelen via InSite (Workflow Inkoopfactuur)
 11. Automatische betalingen
 12. Bankafschriften
 13. Btw/icp-aangifte
 14. Financiële rapportage
 15. Verslaglegging
 16. Verbijzondering
 17. Vaste Activa
 18. Budgetten
 19. Contractbeheer in Financieel
 20. Rekening-courant meerdere administraties
 21. Jaarovergang Financieel
 22. Finance auditor
 23. Incasso- en betaalopdracht via de wachtrij

Process

Mutatie

Work area

Financieel