Automatische incasso via SEPA

Je kunt openstaande posten van debiteuren automatisch incasseren. Je genereert een incasso-opdracht, waarmee de bank bedragen van de bankrekeningnummers van debiteuren overboekt naar je eigen bankrekeningnummer. Uiteraard moet je hiervoor toestemming hebben van de debiteuren.

Let op:

In België heet deze functionaliteit Domiciliëring in plaats van Incasso.

Beschrijving

Voordelen:

 • Je debiteuren betalen op tijd
 • Makkelijk voor terugkerende bedragen
 • Vermindering van het aantal aanmaningen, renteverlies en oninbare vorderingen

Voordat je gaat incasseren stel je de functionaliteit automatische incasso in bij de openstaande post (factuur) of als standaardinstelling bij de debiteur. Als je bij een debiteur hebt aangegeven dat je automatisch wilt incasseren, zal Profit de openstaande posten van de debiteur opnemen in incasso-opdrachten. Je kunt specifieke posten uitsluiten van incasso. De incasso-opdracht neemt alleen facturen mee waarvoor incassomachtigingen zijn afgegeven.

Je kunt twee typen incassomachtigingen vastleggen:

 • Eenmalige machtiging

  Je legt per factuur de gegevens van een incassomachtiging vast.

 • Doorlopende machtiging

  Je legt per debiteur de gegevens van de incassomachtiging vast.

Voor de incasso-opdracht is het onderscheid tussen eenmalige en doorlopende machtigingen van belang.

De incasso-opdracht maakt ook een onderscheid in de incassowijze:

 • Standaard Incassowijze SEPA

  Profit stelt bij een debiteur automatisch als Incassowijze SEPA de waarde 'Standaard' in voor zowel doorlopende als eenmalige incasso. Deze incassowijze biedt ruime bescherming aan degene bij wie geïncasseerd wordt, waaronder een terugboekingsrecht van 56 kalenderdagen.

 • B2b Incassowijze SEPA (‘Zakelijk’)

  Bij een debiteur met een doorlopend incasso stel je een 'Zakelijke' incassowijze in als voor deze incasso geen terugboekingsrecht geldt. Deze incassowijze stelt wel meer eisen aan de incassomachtiging. De debiteur (degene bij wie geïncasseerd) moet de incassomachtiging bij de bank registreren, zodat deze bank bij een zakelijke incassotransactie kan checken of de incassant gemachtigd is. De bank zal de incassotransactie niet uitvoeren als de machtiging ontbreekt. Deze check vormt een waarborg tegen onrechtmatig gebruik van de zakelijke incassowijze die bij de standaard incassowijze niet aanwezig is.

Voor schriftelijke machtigingen zijn er in Profit diverse machtigingsformulieren beschikbaar.

Voor het uitvoeren van een incasso-opdracht genereer je in Profit een incasso-opdracht, waarbij een elektronisch incassobestand (in SEPA-formaat) wordt klaargezet. Het SEPA-of PAIN-formaat (Payment initiation) is een bestandsformaat in XML dat binnen SEPA de standaard is voor het versturen van betaal- en incasso-opdrachten naar de bank. Je stuurt dit bestand naar de bank. De bank controleert de incasso-opdracht en stuurt op zijn beurt de transacties door naar diverse banken om de incasso uit te voeren.

Voorbereiding

Werkwijze