Automatische incasso verrichten via incassoset

Incassosets gebruik je voor het verzamelen van incasso-opdrachten van meerdere administraties binnen één omgeving.

Voorbereiding

Beschrijving

Een incassoset is een verzameling van incasso-opdrachtbestanden (SEPA-bestanden), waarmee je bij het genereren met één run een set van 'traditionele' enkelvoudige incasso-opdrachten van meerdere administraties verzamelt tot één incasso-opdrachtbestand.

Als de omgeving uit meerdere administraties bestaat, waarbij je uit meerdere administraties automatische incasso's doet, dan kun je de incasso-opdrachten ook als incassoset in één keer aanbieden aan de telebankingsoftware.

Het genereren van een incassoset resulteert in één incasso-opdrachtset.

Het resultaat, één SEPA-bestand, en de verwerking is niets anders dan het verwerken van een aantal incasso-opdrachten, waarvan het resultaat in hetzelfde bestand komt.

Je volgt dezelfde werkwijze als voor de 'traditionele' enkelvoudige bankopdrachten, echter dan via een van de normale procedure afwijkend startmenupad: Betaalopdrachtset. De verwerking van het bestand blijft ongewijzigd. Ook de terugkoppeling, inlezen of verwerken van een bankafschrift blijft hetzelfde.

Werkwijze