Incasso-opdracht storneren

Mocht je debiteur de betaling terugdraaien, dan kun je de incasso-opdracht storneren. Hierdoor zal Profit de afboekingen van de betrokken openstaande posten direct ongedaan maken en hoef je deze tegenboekingen niet handmatig vast te leggen.

Tijdens het storneren voert Profit de volgende acties uit:

 • De incasso-opdracht krijgt de status Gestorneerd.
 • De journalisering wordt teruggedraaid, waardoor opnieuw openstaande posten ontstaan.

  Zie verder beschrijving van de journalisering.

  Let op: 

  Als je een incasso-opdracht storneert, kun je deze niet meer opnieuw genereren met de actie Verwerken incasso opdracht. Wel kun je de betrokken openstaande posten opnemen in een nieuwe incasso-opdracht.

Incasso-opdracht storneren:

 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Incasso-opdracht.
 2. Selecteer de nieuwste opdracht.
 3. Klik op de actie:
  • Factuur storneren
  • Opdracht storneren als je de hele opdracht wilt storneren. Deze actie kun je bijvoorbeeld gebruiken als je het incassobestand wel hebt gegenereerd, maar als dit verder niet gebruikt is.
 4. Vul de boekingsdatum in voor de tegenboeking van de journaalposten.
 5. Als een debiteur een bepaalde betaling gestorneerd heeft, klik je op Factuur storneren. In de administratie-instellingen kun je instellen of de incasso van de openstaande post herhaald moet worden.

  Let op:

  Je kunt alleen een factuur storneren nadat een debiteur de betaling teruggedraaid heeft of als de bank de incasso geweigerd heeft. Als je een factuur storneert voordat je het incassobestand naar de bank stuurt, dan zal de bank de opdracht afkeuren. Want de checksum op het totaalbedrag en de checksum op het totaal aantal transacties zal dan niet meer kloppen.

 6. Selecteer de gewenste openstaande post.
 7. Klik op: ActiesRegel storneren.

  Als de geselecteerde regel tot een verdichte betaling behoort, kun je de hele verdichte betaling storneren met Verdichte transactie storneren.

 8. Vul de boekingsdatum in voor de tegenboeking van de journaalposten.
 9. Klik op: Opslaan en sluiten.
 10. Controleer in de eigenschappen van de openstaande post/factuur, op het tabblad Algemeen het aantal storneringen met behulp van het veld Aantal storneringen. Dit aantal wordt overigens niet verhoogd als je de hele incasso-opdracht hebt gestorneerd.

Direct naar

 1. Automatische incasso via SEPA
 2. Automatische incasso via SEPA inrichten
 3. SEPA-incasso begrippen en scenario's
 4. Incassomachtiging per debiteur vastleggen
 5. Incassomachtiging per factuur vastleggen
 6. Incasso-instellingen voor factuur wijzigen of raadplegen
 7. Incassomachtigingen raadplegen
 8. Machtigingsformulier afdrukken
 9. Bericht vooraankondiging incasso aan debiteur
 10. Incassowijze SEPA van bestaande debiteur van Standaard naar B2B wijzigen
 11. Bankrekeningnummer wijzigen van bestaande debiteur met bestaande machtiging
 12. Incassokorting verlenen
 13. Incasso-opdracht via SEPA toevoegen
 14. Incasso-opdracht raadplegen en wijzigen
 15. Incasso-bestand genereren en journaliseren
 16. Incasso-opdracht direct verwerken
 17. Incassospecificatie e-mailen of afdrukken
 18. Incasso-opdracht afhandelen
 19. Incasso-opdracht storneren
 20. Automatische incasso verrichten met betaaltermijnen
 21. Automatische incasso verrichten via incassoset
 22. Automatische incasso verrichten via bankkoppeling