Incasso-opdracht of betaalopdracht direct verwerken

Je kunt direct bij het toevoegen van een nieuwe incasso-opdracht de wizard starten voor het verwerken (genereren) van het incasso-bestand. Je hoeft dan niet apart op de actieknop Verwerken incasso opdracht of Verwerken betaalopdracht te klikken.

De instelling Direct verwerken geeft geen directe doorstart naar de wizard voor het genereren van het incassobestand, omdat dit via de wachtrij verloopt. Je moet dan na het toevoegen van een nieuwe opdracht apart klikken op de actie Verwerken incasso opdracht of Verwerken betaalopdracht.

Incasso-opdracht direct verwerken instellen:

Je stelt dit in in de eigenschappen van het bankrekeningnummer.

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen / Bankrekening.
 2. Open de eigenschappen van het bankrekeningnummer.
 3. Ga naar het tabblad: Incasso.

 4. Vink Incasso direct verwerken aan.
 5. Vink de velden Terugbetaling direct verwerken, Betaalopdracht buitenland direct verwerken en Betaalopdracht direct verwerken aan op de betreffende tabbladen, als je hiervan gebruik wil maken.

Incasso-opdracht toevoegen en direct verwerken:

 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Incasso-opdracht.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de velden in.
 4. Klik op: Volgende.
 5. Klik op: Voltooien.

Afhandelen via wachtrij:

 1. Selecteer de niet-verwerkte opdracht, zodra deze via de wachtrij is voltooid.
 2. Klik op de actie: Verwerken incasso-opdracht om de opdracht te laten verwerken via de wachtrij.

  Of klik op de actie Wachtrij, selecteer de regel met de batchtaak Aanmaken bankopdracht en klik of de actie: Afhandelen om de incasso- of betaalopdracht te laten verwerken via de batchserver.

 3. Selecteer in de wachtrij weergave de batchtaak Verwerken bankopdracht, zodra deze via de batchserver is voltooid.
 4. Klik op de actie:  Afhandelen om het bestand van de incasso- betaal- of terugbetaalopdracht op te halen van de server en te kopiĆ«ren naar de gewenste locatie.

Direct naar

 1. Automatische incasso via SEPA
 2. Automatische incasso via SEPA inrichten
 3. SEPA-incasso begrippen en scenario's
 4. Incassomachtiging per debiteur vastleggen
 5. Incassomachtiging per factuur vastleggen
 6. Incasso-instellingen voor factuur wijzigen of raadplegen
 7. Incassomachtigingen raadplegen
 8. Machtigingsformulier afdrukken
 9. Bericht vooraankondiging incasso aan debiteur
 10. Incassowijze SEPA van bestaande debiteur van Standaard naar B2B wijzigen
 11. Bankrekeningnummer wijzigen van bestaande debiteur met bestaande machtiging
 12. Incassokorting verlenen
 13. Incasso-opdracht via SEPA toevoegen
 14. Incasso-opdracht raadplegen en wijzigen
 15. Incasso-bestand genereren en journaliseren
 16. Incasso-opdracht direct verwerken
 17. Incassospecificatie e-mailen of afdrukken
 18. Incasso-opdracht afhandelen
 19. Incasso-opdracht storneren
 20. Automatische incasso verrichten met betaaltermijnen
 21. Automatische incasso verrichten via incassoset
 22. Automatische incasso verrichten via bankkoppeling