Machtigingsformulier afdrukken

Je drukt het rapport Machtigingsformulier af voor een schriftelijke machtiging. Je kunt het rapport naar wens wijzigen via Rapportbeheer.

Op het rapport staat het bankrekeningnummer (IBAN en BIC) dat als standaard voorkeur bij de debiteur is ingesteld óf een afwijkende bankrekeningnummer als je dit in de eigenschappen van de factuur/openstaande post hebt ingevuld. Het invullen van het veld BIC is niet verplicht voor de debiteur in geval van een Nederlandse IBAN, maar voor de volledigheid is het wel gewenst.

Op het rapport staat ook het incassant ID, het machtigingskenmerk en een verklarende tekst over de terugboekingstermijn die geldt voor de incasso-transactie, en de uitleg dat een debiteur een verzoek tot terugboeken kan indienen bij zijn bank.

Je beschikt in Profit over meerdere machtigingsformulieren: SEPA eenmalig, SEPA Doorlopend standaard of SEPA Doorlopend zakelijk. Op basis van het Type machtiging, Incassowijze SEPA en het Verkooprelatieprofiel van de debiteur bepaalt Profit automatisch welk rapport afgedrukt wordt.

Let op:

Je moet om het SEPA machtigingsformulier af te drukken het veld Incassant-Id in de eigenschappen van de administratie verplicht invullen en het bankrekeningnummer van de debiteur moet een IBAN-nummer en BIC-code hebben.

Machtigingsformulier afdrukken:

 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Incassomachtiging
 2. Open de weergave:
  • 1. Niet getekende doorlopende incassomachtigingen
  • 2. Controle dubbele incassomachtigingen
  • 3. Alle getekende incassomachtigingen
  • Niet getekende eenmalige incassomachtigingen
 3. Selecteer de regel.

  Je kunt meerdere regels tegelijk selecteren, door multiselect (Ctrl+S) zichtbaar te maken.

 4. Klik op de actie: Machtigingen afdrukken.

  Profit geeft een foutmelding bij het afdrukken van een machtigingsformulier als je bij de debiteur geen IBAN (bankrekeningnummer) hebt ingevuld. Je moet dan dit scherm afsluiten en het IBAN-nummer als voorkeurbankrekeningnummer bij de betreffende debiteur(en) instellen.

  Fin_Rapport machtigingsformulier afdrukken (20)

  Je verstrekt dit formulier aan de debiteur. Zodra je deze terugontvangt, leg je de machtigingsdatum vast.

Direct naar

 1. Automatische incasso via SEPA
 2. Automatische incasso via SEPA inrichten
 3. SEPA-incasso begrippen en scenario's
 4. Incassomachtiging per debiteur vastleggen
 5. Incassomachtiging per factuur vastleggen
 6. Incasso-instellingen voor factuur wijzigen of raadplegen
 7. Incassomachtigingen raadplegen
 8. Machtigingsformulier afdrukken
 9. Bericht vooraankondiging incasso aan debiteur
 10. Incassowijze SEPA van bestaande debiteur van Standaard naar B2B wijzigen
 11. Bankrekeningnummer wijzigen van bestaande debiteur met bestaande machtiging
 12. Incassokorting verlenen
 13. Incasso-opdracht via SEPA toevoegen
 14. Incasso-opdracht raadplegen en wijzigen
 15. Incasso-bestand genereren en journaliseren
 16. Incasso-opdracht direct verwerken
 17. Incassospecificatie e-mailen of afdrukken
 18. Incasso-opdracht afhandelen
 19. Incasso-opdracht storneren
 20. Automatische incasso verrichten met betaaltermijnen
 21. Automatische incasso verrichten via incassoset
 22. Automatische incasso verrichten via bankkoppeling