Eenmalige Incassomachtiging factuur vastleggen

 De incasso-opdracht neemt deze facturen niet mee zolang er geen machtiging door de debiteur is afgegeven (het veld Datum incassomachtiging moet ingevuld zijn).

Incassomachtiging voor een factuur vastleggen:

 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Incassomachtiging.
 2. Open de weergave: Niet getekende eenmalige incassomachtigingen.

  Je ziet in de weergave de facturen waarvoor eenmalige machtiging vereist is en die nog niet gemachtigd zijn.

 3. Selecteer de factuur.
 4. Klik op de actie: Incassomachtiging.
 5. Ga naar het tabblad: Status machtiging.

  Profit bepaalt het Kenmerk machtiging als volgt. Een standaard eenmalige machtiging (Standard One-off) krijgt het kenmerk ‘SO’ + Debiteurnummer + factuurnummer. Dit gebeurt als bij de debiteur onder de volgende voorwaarden:

  • De Incassowijze SEPA van de debiteur heeft de waarde Standaard.
  • Eenmalige machtiging is aangevinkt.
 6. Vul de datum in bij Datum incassomachtiging. Gebruik de datum die de debiteur op het machtigingsformulier heeft ingevuld. De status van de machtiging wijzigt automatisch in Actief (getekend).
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Je ziet dat de factuur uit deze weergave is verdwenen. De incasso-opdracht zal deze factuur meenemen (mits voldaan wordt aan de overige eisen voor incasso).

Direct naar

 1. Automatische incasso via SEPA
 2. Automatische incasso via SEPA inrichten
 3. SEPA-incasso begrippen en scenario's
 4. Incassomachtiging per debiteur vastleggen
 5. Incassomachtiging per factuur vastleggen
 6. Incasso-instellingen voor factuur wijzigen of raadplegen
 7. Incassomachtigingen raadplegen
 8. Machtigingsformulier afdrukken
 9. Bericht vooraankondiging incasso aan debiteur
 10. Incassowijze SEPA van bestaande debiteur van Standaard naar B2B wijzigen
 11. Bankrekeningnummer wijzigen van bestaande debiteur met bestaande machtiging
 12. Incassokorting verlenen
 13. Incasso-opdracht via SEPA toevoegen
 14. Incasso-opdracht raadplegen en wijzigen
 15. Incasso-bestand genereren en journaliseren
 16. Incasso-opdracht direct verwerken
 17. Incassospecificatie e-mailen of afdrukken
 18. Incasso-opdracht afhandelen
 19. Incasso-opdracht storneren
 20. Automatische incasso verrichten met betaaltermijnen
 21. Automatische incasso verrichten via incassoset
 22. Automatische incasso verrichten via bankkoppeling