Automatische (deel)incasso verrichten met betaaltermijnen

Je kunt verkoopfacturen van Profit Ordermanagement, Cursussen, Projecten en Abonnementen in termijnen (gedeelten) factureren en incasseren.

Inhoud

Video

Beschrijving

Je stelt de betaaltermijnen in (aantal termijnen en tijdsinterval) via de Betalingsvoorwaarde. Je kunt dit instellen bij de factuur of als standaard instelling bij de debiteur:

  • Bij de debiteur, als je alle nieuwe facturen voor deze debiteur in termijnen wilt incasseren. Deze betaaltermijnen gelden dan alleen voor die facturen die je hierna toevoegt/genereert voor deze debiteur.
  • Bij de factuur: je stelt dit in voor een specifieke factuur of financiële factuur (openstaande post). Ook kun je in de financiële factuur alsnog termijnen toevoegen/wijzigen of kiezen voor betaling in één keer door de debiteur.

Aanmanen van openstaande posten met betaaltermijnen

Als je aanmaningen genereert voor openstaande posten met betaaltermijnen, controleert Profit ook bij dit proces ten opzichte van de vervaldatum van de factuur. Dit werkt echter alleen voor een eerste aanmaningsbrief. Profit gebruikt bij iedere aanmaning met betaaltermijnen altijd alleen het rapport van de eerste regel van de aanmaningsset. Het versturen van een tweede, derde of vierde aanmaningsbrief (bijv. voor het doorberekenen van incassokosten) werkt momenteel in Profit alleen voor facturen zonder betaaltermijnen. Je kunt in dat geval, als een tweede of volgende aanmaningsbrief nodig is, de factuur met betaaltermijnen omzetten naar een factuur zonder betaaltermijnen. Je vinkt hiertoe het veld Betaaltermijnen uit in de eigenschappen van de openstaande post. Het volledige openstaande bedrag van de factuur zal dan worden meegenomen in de volgende aanmaning.

Betalings-, Incasso- en Terugbetalingsopdracht

Als je een betaalopdracht, incasso-opdracht of terugbetaalopdracht genereert voor openstaande posten met betaaltermijnen, dan controleert Profit ten opzichte van de vervaldatum en het saldo van de termijnbetalingen, in plaats van op factuurniveau. Als meerdere termijnbetalingen van dezelfde factuur aan de criteria voldoen dan cumuleert deze. Zie Voorbeeld 1 en 2 met voorbeelden hiervan.

Als je financiële mutaties importeert (bijvoorbeeld uit het onderwijspakket @VO) dan bepaalt het importproces de vervaldatum en de incassotermijnen op basis van de betaalvoorwaarde van de debiteur.

Aanmanen van openstaande posten met betaaltermijnen

Als je aanmaningen genereert voor openstaande posten met betaaltermijnen, dan controleert Profit ook bij dit proces ten opzichte van de vervaldatum en het saldo van de termijnbetalingen, in plaats van op factuurniveau. Ook hier geldt dat als meerdere termijnbetalingen van dezelfde factuur aan de criteria voldoen deze cumuleert.

Stornering automatische incasso

Als je de automatische incasso van een betaaltermijn storneert, bijvoorbeeld omdat het saldo niet toereikend is, dan treedt dezelfde functionaliteit in werking als bij de automatische incasso van de gehele factuur. De incasso (van de betaaltermijn) kun je herhalen of je gaat het gehele saldo van de factuur aanmanen en opeisbaar stellen. In het laatste geval vinkt Profit Automatisch incasseren van de factuur uit.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook