Incassotermijnen aan betaalvoorwaarden toevoegen

Elke debiteur of crediteur heeft een betaalvoorwaarde; deze bepaalt de vervaldatum van de facturen. Je kunt per factuur afwijken van de voorgestelde vervaldatum.

Let op:

Dit onderwerp geldt voor automatische incasso en betalingen.

De betaalvoorwaarde biedt een extra mogelijkheid, namelijk het opdelen van het te betalen bedrag in verschillende termijnen. Je bepaalt zelf hoeveel termijnen je gebruikt en wanneer je betaalt (altijd eens per maand of een veelvoud van een aantal maanden). Je voegt betaalvoorwaarden met alle betaal- en incassotermijnen toe die je hanteert of die de crediteuren hanteren. Je richt dit in als je facturen (van Profit Financieel, Ordermanagement, Cursussen, Projecten of Abonnementen) in gedeelten wilt incasseren of betalen.

Voorbeeld:

Je stelt in dat je een keer per maand betaalt en dat je in drie termijnen wilt betalen. Betaling vindt plaats op de laatste dag van de maand.

Bij een openstaande post met als vervaldatum 15 maart zal Profit het openstaande bedrag opsplitsen in drie termijnen van 800 euro. Omdat je aan het eind van de maand wilt betalen, zal betaling plaatsvinden op 31 maart, 30 april en 31 mei.

Betaalvoorwaarde met betaal-/incassotermijnen toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen / Betaalvoorwaarde.
 2. Klik op: Nieuw

 3. Vul een code bij Betaalvoorwaarde in.
 4. Geef in de omschrijving het aantal vervaldagen en betaaltermijnen mee, bijvoorbeeld 4 betalingen per 3 maanden.
 5. Selecteer Betaaltermijnen bij Type betalingsvoorwaarde, als je de factuur in termijnen wilt betalen/incasseren.
 6. Vul het aantal dagen krediet in wat geldt voor deze betaalvoorwaarde.
 7. Vul het aantal betalingen in.

  Profit berekent het termijnbedrag door het factuurbedrag te delen door het aantal termijnen. Correctie van afronding vindt plaats in het eerste termijn of laatste termijn. Als de som van de termijnen hoger wordt dan het totaalbedrag, vindt afronding naar beneden plaats. In het omgekeerde geval vindt afronding naar boven plaats.

  Voorbeeld: 

  Het factuurbedrag is 1.000 euro in drie termijnen. Het termijnbedrag is 333,33, maar dan komt je 1 cent tekort. Daarom wordt het eerste bedrag naar boven afgerond.

  Het totaal is kleiner dan het factuurbedrag. Correctie vindt plaats in eerste termijn. Bijvoorbeeld € 10,- in 3 termijnen:

  - Termijn 1: € 3,34

  - Termijn 2: € 3,33

  - Termijn 3: € 3,33

  Het factuurbedrag is 9,95 euro in drie termijnen. Het termijnbedrag is 3,32 maar dan betaal je 1 cent teveel. Daarom wordt het laatste bedrag naar beneden afgerond.

  - Termijn 1: € 3,32

  - Termijn 2: € 3,32

  - Termijn 3: € 3,31

 8. Vul het interval in aantallen maanden tussen de verschillende betalingen bij Betalen per.
 9. Selecteer een waarde bij Betalen op dag, als je wilt dat de datum van betaling verschuift naar een specifieke datum van de maand.

  De verschuiving heeft altijd tot gevolg dat de vervaldatum later wordt en niet vervroegd.

  Selecteer Geen verschuiving als je wilt dat de dag van de maand niet verschuift, maar gelijk blijft aan de dag van de maand van de vervaldatum van de factuur.

  Voorbeeld

  Laatste dag van de maand: laatste dag van de maand waarin de minimale vervaldatum valt. Minimale vervaldatum van 18-4 wordt 30-4.

  Dag van de maand van de minimale vervaldatum is kleiner of gelijk aan de dag verschuiving: dag van de maand waarin de minimale vervaldatum valt. Minimale vervaldatum op 18-2, 20e dag wordt 20-4.

  Dag van de maand van de minimale vervaldatum is groter dan de dag van de verschuiving: dag van de maand volgend op de maand waarin de minimale vervaldatum valt. Minimale vervaldatum op 18-2, 1e dag wordt 1-3. Of bijvoorbeeld minimale vervaldatum op 18-12-2015, 1-1-2016.

 10. Klik op: Voltooien

  Let op: 

  Je kunt ook testen of de betaalvoorwaarde aan de door jou gestelde eisen voldoet. Een beschrijving hiervan vind je in het onderdeel Testen betaalvoorwaarde.

Zie ook:

Direct naar

 1. Automatische incasso via SEPA inrichten
 2. Incasso autoriseren
 3. Incassant ID en administratie instellingen vastleggen voor SEPA-incasso
 4. Grootboek en dagboek inrichten voor SEPA-incasso
 5. Bankrekeningnummer automatische incasso inrichten
 6. Verkooprelatieprofiel voor rapportlay-out machtigingsformulieren inrichten
 7. Betaalvoorwaarde met incassotermijnen toevoegen
 8. Incassomachtigingen importeren
 9. Bankkoppeling internetbankieren inrichten