Incassant ID en Administratie-instellingen voor SEPA incasso

Je legt algemene gegevens en het incassant ID van de administratie vast. Het incassant-ID is een onderdeel van de machtigingsovereenkomst tussen jou als incassant en de debiteuren. Als je het incassocontract met je eigen bank vastlegt, krijg je een incassant-ID van de bank. Als je meer banken hebt, gebruik je het incassant-ID ook voor elke volgende bank.

Je legt het Incassant-ID per administratie vast, NIET per bankrekeningnummer.

Let op:

Het Incassant-Id kan wijzigen ten gevolge van een fusie of overname. Als je het Incassant-Id van de administratie wijzigt, dan past Profit het Incassant-Id aan in alle incassomachtigingen van deze administratie.

Administratie-eigenschappen automatische incasso inrichten:

 1. Open de administratie.
 2. Ga naar: Algemeen / Administratie / Beheer / Eigenschappen.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. De naam van de administratie moet overeenkomen met de naam van de incassant.
 5. Ga naar het tabblad: Kamer van Koophandel.
 6. Het KvK-nummer moet ingevuld zijn, dit is namelijk verplicht bij het aanleveren van incasso-opdrachten.

  Voor België is dit tabblad en het KvK-nummer niet van toepassing.

 7. Ga naar het tabblad: SEPA.
 8. Vul het incassant-ID van de administratie (de incassant) in bij Incassant-Id.
 9. Klik op: Opslaan en sluiten.
 10. Klik op: Annuleren.

Administratie-instellingen automatische incasso inrichten:

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen administratie.
 2. Ga naar het tabblad: Betaling/Incasso.
 3. Vink Omschrijving boeking overnemen aan bij Automatische incasso debiteuren, als je de boekingsomschrijving wilt meegeven in de incasso-opdracht. Als je dit veld niet aanvinkt staat boekstuknummer in de incasso-opdracht.
 4. Met door de debiteur of de bank gestorneerde incasso-opdrachten heb je de volgende mogelijkheden:
  • Je wilt de openstaande posten nogmaals incasseren: vink Incasso herhalen na stornering aan. Vul een aantal bij Maximaal aantal herhalingen in. Als het aantal storneringen van de openstaande post/factuur groter wordt dan het maximaal aantal herhalingen, dan wordt het veld Automatisch incasseren in openstaande factuur uitgevinkt, waardoor deze factuur meegaat in de volgende aanmaning.
  • Je wilt (of mag) maar één keer incasseren: vink het veld uit en de openstaande post is een feit.
 5. Door het aanbieden van korting stimuleer je de klanten om automatische incasso toe te staan. Wil je Incassokorting toepassen, dan vink je dit veld aan en je vult een bedrag of percentage in. Ook koppel je een grootboekrekening waarop Profit de korting moet boeken.

  De incassokorting is een bedrag of een percentage en geldt voor alle incasso-opdrachten. De incassokorting wordt berekend over het totale factuurbedrag inclusief btw (niet over de netto prijs van de factuur).

 6. Vink Geen korting over creditnota's aan als je over de creditnota geen incassokorting wilt verlenen.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Automatische incasso via SEPA inrichten
 2. Incasso autoriseren
 3. Incassant ID en administratie instellingen vastleggen voor SEPA-incasso
 4. Grootboek en dagboek inrichten voor SEPA-incasso
 5. Bankrekeningnummer automatische incasso inrichten
 6. Verkooprelatieprofiel voor rapportlay-out machtigingsformulieren inrichten
 7. Betaalvoorwaarde met incassotermijnen toevoegen
 8. Incassomachtigingen importeren
 9. Bankkoppeling internetbankieren inrichten