thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Voorbeelden betaalvoorwaarden met betaaltermijnen

Onderstaande tabel toont voorbeelden van welke vervaldatum en termijnbedrag Profit zal berekenen voor het type betaalvoorwaarde Betaaltermijnen.

Voorbeeld Type betaalvoorwaarde Betaaltermijnen 3x per 2 maanden en 30 dagen na factuurdatum met verschuiving

Betaalvoorwaarde

Type betalingsvoorwaarde

Aantal dagen

Aantal betalingen

Betalen per

Verschuiving (Betalen op dag)

Betaaltermijnen

30

3

2 maanden

20e van de maand

Factuur

Factuurdatum

Factuurbedrag

18-03-20..

€ 146,95

Financiële factuur

Vervaldatum

Factuurbedrag

20-04-20..

€ 146,95

Termijnbetalingen

Vervaldatum

Termijn

Bedrag

Cumulatief

20-04-20..

1

€ 48,99

€ 48,99

20-06-20..

2

€ 48,98

€ 97,97

20-08-20..

3

€ 48,98

€ 146,95

Voorbeeld Type betaalvoorwaarde Betaaltermijnen 2x per kwartaal en 30 dagen na factuurdatum met verschuiving

Betaalvoorwaarde

Type betalingsvoorwaarde

Aantal dagen

Aantal betalingen

Betalen per

Verschuiving (Betalen op dag)

Betaaltermijnen

30

2

3 maanden

1e van de maand

Factuur

Factuurdatum

Factuurbedrag

18-03-20..

€ 146,95

Financiële factuur

Vervaldatum

Factuurbedrag

01-05-20..

€ 146,95

Termijnbetalingen

Vervaldatum

Termijn

Bedrag

Cumulatief

01-05-20..

1

€ 73,48

€ 73,48

01-08-20..

2

€ 73,47

€ 146,95

Voorbeeld berekening vervaldatum en saldo van betaaltermijnen bij genereren incasso opdrachten, betaalopdrachten en terugbetalingen

Als je incasso opdrachten, betaalopdrachten en terugbetalingen genereert, dan controleert Profit bij openstaande posten met betaaltermijnen ten opzichte van de vervaldatum en het saldo van de betaaltermijnen. Als meerdere deelbetalingen van dezelfde factuur aan de criteria voldoen cumuleert deze.

Voorbeeld 1

Een verkoopfactuur met automatische incasso heeft onderstaande betaaltermijnen. Je incasseert iedere 25e van de maand. De eerste termijn is volledig geïncasseerd op 25-4. De tweede termijn is geïncasseerd op 25-6, maar deze is gestorneerd. Echter de debiteur heeft op 15-7 zelf € 50,00 overgemaakt. Bij de incassorun op 25-8 is daardoor sprake van de onderstaande saldi:

Vervaldatum

Bedrag

Cumulatief

Betaald

Saldo

20-04-20..

€ 48,99

€ 48,99

€ 48,99

€ 0,00

20-06-20..

€ 48,98

€ 97,97

€ 48,98

€ 0,00

20-08-20..

€ 48,98

€ 146,95

€ 1,02

€ 47,96

De incassorun van 25-8 leidt daarom tot het incasseren van € 47,96.

Voorbeeld 2

Dezelfde verkoopfactuur, nu is echter € 40,00 door de klant overgemaakt. Bij de incasso run op 25-7 is daardoor sprake van de onderstaande saldi:

Vervaldatum

Bedrag

Cumulatief

Betaald

Saldo

20-04-20..

€ 48,99

€ 48,99

€ 48,99

€ 0,00

20-06-20..

€ 48,98

€ 97,97

€ 40,00

€ 8,98

20-08-20..

€ 48,98

€ 146,95

€ 0,00

€ 48,98

De incassorun van 25-8 leidt daarom tot het incasseren van zowel het saldo van € 8,98 per 20-6 als het saldo van € 48,98 per 20-8, dus een totaal van € 57,96.

Zie ook:

Direct naar

  1. Automatische (deel)incasso verrichten met betaaltermijnen
  2. Automatische incasso inrichten
  3. Betaal/-incassotermijnen toevoegen
  4. Incasso-instellingen per debiteur vastleggen
  5. Verkoopfactuur met betaaltermijnen toevoegen
  6. Verkoopfactuur journaliseren
  7. Openstaande post met betaaltermijnen wijzigen/raadplegen
  8. Automatische incasso
  9. Incasso-opdracht met betaaltermijnen raadplegen en wijzigen
  10. Bankmutaties met betaaltermijnen verwerken

Process

Betaling Incasso

Work area

Financieel