thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Bankmutaties met betaaltermijnen verwerken

Profit zoekt tijdens het verwerken van een bankafschrift via verschillende zoekmogelijkheden de bijbehorende openstaande posten op om deze af te letteren. Hierbij speelt de matching van het bedrag een belangrijke rol. Het proces van matching controleert ook de betaaltermijnen.

Het matchen van betaaltermijnen gaat als volgt:

 • Als een specifieke factuur gematched is, controleert Profit in de eerste plaats of het ontvangen bedrag overeenkomt met het totaalbedrag of het saldo van de factuur.

  Als bij de betreffende factuur deelbetalingen zijn vastgelegd, dan controleert Profit of het ontvangen bedrag overeenkomt met één van de deelbedragen of met het saldo van één van de betaaltermijnen.

 • Als geen specifieke factuur gevonden is, controleert Profit of het bedrag gematched kan worden met de combinatie van meerdere openstaande posten, op volgorde van ouderdom.

  Als de oudste openstaande post een factuur met betaaltermijnen is en het ontvangen bedrag kleiner is dan het saldo van die factuur, dan controleert Profit of de combinatie van betaaltermijnen overeenkomt. Ook deze matching is gebaseerd op een sortering naar ouderdom, net zoals de matching op factuurniveau.

Automatisch bankafschrift verwerken:

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Bankafschrift.
 2. Selecteer het ingelezen bankafschrift.
 3. Volg verder de procedure Bankafschrift verwerken.

Zie ook:

Direct naar

 1. Automatische (deel)incasso verrichten met betaaltermijnen
 2. Automatische incasso inrichten
 3. Betaal/-incassotermijnen toevoegen
 4. Incasso-instellingen per debiteur vastleggen
 5. Verkoopfactuur met betaaltermijnen toevoegen
 6. Verkoopfactuur journaliseren
 7. Openstaande post met betaaltermijnen wijzigen/raadplegen
 8. Automatische incasso
 9. Incasso-opdracht met betaaltermijnen raadplegen en wijzigen
 10. Bankmutaties met betaaltermijnen verwerken

Process

Incasso

Work area

Financieel