Incasso-opdracht afhandelen

Je kunt de incasso-opdracht automatisch afhandelen bij het boeken of inlezen van het bankafschrift. Je kunt de incasso-opdracht echter ook handmatig afhandelen.

Als je een incassobestand genereert, boekt Profit deze op de tussenrekening Bedragen onderweg en de incasso-opdracht krijgt de status Onderweg.

Zodra de daadwerkelijke afschrijving (via het bankafschrift) binnenkomt, maak je een journaalpost in het bankboek van `het betreffende bankrekeningnummer of je leest het bankafschrift in. Als tegenrekening gebruik je dezelfde rekening Bedragen onderweg, waardoor deze gladloopt.

Je kunt bij het boeken of inlezen van het bankafschrift het geïncasseerde bedrag op de rekening Bedragen onderweg boeken en direct het batchnummer van de incasso-opdracht eraan koppelen. Hiermee koppel je de incasso-opdracht aan de regel waarop deze in het bankafschrift wordt bijgeschreven en de incasso-opdracht krijgt in Profit de status Afgehandeld. Koppelen is echter niet verplicht, je kunt de incasso-opdracht ook handmatig afhandelen.

Inhoud

Incasso-opdracht handmatig afhandelen

Je volgt deze procedure als je de incasso-opdracht handmatig afhandelt.

Incasso-opdracht handmatig afhandelen:

 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Incasso-opdracht.
 2. Selecteer de opdracht met de status Onderweg.
 3. Klik op: ActiesAfhandelen opdracht.

Incasso-opdracht afhandelen via boeken in het bankboek

Je volgt deze procedure als je bij het boeken van het bankafschrift direct het batchnummer van de incasso-opdracht koppelt. Hierdoor krijgt de incasso-opdracht automatisch de status Afgehandeld.

Incasso-opdracht afhandelen via boeken in het bankboek:

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Dagboek.
 2. Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je de mutatie boekt.
 3. Selecteer het dagboek van de bank.
 4. Klik op: Voltooien.
 5. Neem in de Kop het eindsaldo van het afschrift over in Controlesaldo dagboek. Profit vermeldt het Startsaldo dagboek van het dagboek onderin het boekingsvenster.
 6. Neem in de Regels de datum van de afschriftregel over als Datum boeking.
 7. Selecteer de tussenrekening Betalingen onderweg.
 8. Vul het bedrag in bij Bedrag credit.
 9. Selecteer de incasso-opdracht in de kolom Batchnummer.

  Hiermee koppel je de incasso-opdracht aan de regel waarop deze in het bankafschrift wordt bijgeschreven. De incasso-opdracht krijgt hierdoor de status Afgehandeld.

 10. Vul eventueel de overige regels van het bankafschrift in.
 11. Klik op: Opslaan en sluiten.

Fout-/ retourcodes SEPA-incasso

Je kunt nadat je een SEPA-incassobestand hebt gestuurd naar de bank of Equens te maken krijgen met weigeringen en terugboekingen, ook wel R-transacties genoemd. De 'R' staat hierbij voor het type uitzondering, zoals 'Reject' (afkeuring) en 'Refund' (storno). Deze code en omschrijving staan in dat geval op het bankafschrift(bestand) en kan door Profit worden ingelezen.

In de gegevensverzamelingen voor Financiële mutaties en in boekingslay-out Bankafschrift zijn de velden Code reden retour en Omschrijving reden retour van Incasso weigering opgenomen. Het is handig om deze informatievelden toe te voegen aan de betreffende weergaven en boekingslay-out zodat je deze gegevens kunt zien bij een R-transactie en kunt bepalen bij hoe je hiermee om moet gaan.

Het soort incasso (first, recurrent, one-off, last) en het type R-transactie bepalen hoe je na ontvangst een R-transactie behandelt.

Code reden retour is een standaard foutcode gebaseerd op de ISO-standaard met een bijbehorende standaard signaaltekst. Raadpleeg voor meer informatie over de foutcodes en R-transacties bij Europese incasso bijvoorbeeld de website van de Betaalvereniging Nederland.

Direct naar

 1. Automatische incasso via SEPA
 2. Automatische incasso via SEPA inrichten
 3. SEPA-incasso begrippen en scenario's
 4. Incassomachtiging per debiteur vastleggen
 5. Incassomachtiging per factuur vastleggen
 6. Incasso-instellingen voor factuur wijzigen of raadplegen
 7. Incassomachtigingen raadplegen
 8. Machtigingsformulier afdrukken
 9. Bericht vooraankondiging incasso aan debiteur
 10. Incassowijze SEPA van bestaande debiteur van Standaard naar B2B wijzigen
 11. Bankrekeningnummer wijzigen van bestaande debiteur met bestaande machtiging
 12. Incassokorting verlenen
 13. Incasso-opdracht via SEPA toevoegen
 14. Incasso-opdracht raadplegen en wijzigen
 15. Incasso-bestand genereren en journaliseren
 16. Incasso-opdracht direct verwerken
 17. Incassospecificatie e-mailen of afdrukken
 18. Incasso-opdracht afhandelen
 19. Incasso-opdracht storneren
 20. Automatische incasso verrichten met betaaltermijnen
 21. Automatische incasso verrichten via incassoset
 22. Automatische incasso verrichten via bankkoppeling