Incassoset toevoegen, verwerken en versturen

Een incassoset bestaat uit één of meerdere incasso-opdrachten. Je volgt dezelfde werkwijze als voor de enkelvoudige incasso-opdrachten. Je voegt een betaalopdracht toe, verwerkt deze en genereert het incassobestand, echter dan vanuit het specifieke startmenupad voor incassosets.

Incassoset toevoegen, verwerken en versturen:

 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / IncassoSet.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de bankgroep waarvoor je incasso-opdrachten verzamelt en incasseert.

  De bankgroepen zijn gesplitst per bank, aangezien bank-specifieke software het bankbestand moet inlezen. Een uitzondering hierop is, als je gebruik maakt van de dienst van een partij die de bankopdrachten kan splitsen naar bank, bijvoorbeeld Equens.

  Let op: 

  Je kunt alleen administraties verwerken waar je rechten op hebt (autorisatie). Als je een incassoset toevoegt voor een bankgroep die administraties bevat waar je niet voor bent geautoriseerd, dan bevat het resultaat niet de opdrachten voor de betreffende administraties.

 4. De velden die je invult zijn gelijk aan de standaardprocedure voor het toevoegen van enkelvoudige incasso-opdrachten.
 5. Klik op: Voltooien.

  Na het toevoegen is de status van de betaalopdrachtset Niet verwerkt.

 6. Voordat je het betaalbestand genereert, raadpleeg je de betaalopdrachtset.
 7. Klik op de actie: Verwerken incasso opdracht.

  Je genereert met deze actie het fysieke incassobestand (SEPA-bestand). In dit bestand bevat een batch van alle onderliggende incasso-opdrachten met de status Niet verwerkt of Onderweg.

  Let op:

  Profit plaatst deze taak in de wachtrij. Terwijl de taak in de wachtrij wordt uitgevoerd, kun je gewoon doorwerken. Zie: Wachtrij gebruiken en beheren.

 8. Print de opdrachtbrief direct of via de actie Opdrachtbrief.

  Profit gebruikt per incasso-opdracht het rapport dat is ingesteld bij het bankrekeningnummer van de betreffende administratie (van het bankrekeningnummer).

 9. Verstuur het bestand naar de bank.

Direct naar

 1. Automatische incasso verrichten via incassoset
 2. Bankopdrachtset inrichten
 3. Incassoset toevoegen, verwerken en versturen
 4. Incassoset raadplegen en wijzigen
 5. Incasso-opdracht afhandelen
 6. Incasso-opdracht storneren