Verkoopfactuur genereren

Je kunt verkoopfacturen automatisch genereren. Afhankelijk van de door jou ingestelde selectie genereert Profit facturen voor de gereedgemelde pakbonnen.

Als je facturen wilt verzamelen stel je dat in via het verkooprelatieprofiel.

Je kunt het genereren van verkoopfacturen ook automatiseren met behulp van een Geplande taak. Deze taak wordt alleen uitgevoerd voor gereedgemelde pakbonnen. De taak wordt niet uitgevoerd voor, bijvoorbeeld, verkooporders met order verwerkingsmethode Factuur, levering na vooruitbetaling.

Let op: 

Als je de optie  Factuur op basis van verkooporder instelt in het verkooprelatieprofiel, worden pakbonnen wel gereedgemeld. Ze worden pas getoond bij de functie Genereren facturen als de orderstatus Geleverd of Handmatig afgehandeld is.

Verkoopfactuur genereren:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Factuur.
 2. Klik op de actie: Genereren factuur.
 3. Vink Pakbonnen meenemen aan.

  Dit veld is alleen zichtbaar als je orders met orderverwerkingsmethode vooruitbetaling hebt. De selectievelden zijn dan gescheiden voor pakbonnen en orders.

 4. Maak eventueel een selectie op verkooprelatie, datum, pakbon-/ordernummer en prioriteit.
 5. Selecteer eventueel een Verzamelmethode.
 6. Vink eventueel het veld Orders meenemen aan als je ook facturen wilt genereren voor verkooporders met vooruitbetaling (waarbij dus nog niet geleverd is). Dit veld is alleen zichtbaar als je orders met de orderverwerkingsmethode 'vooruitbetaling' hebt.
 7. Vul eventueel de selectievelden voor deze orders met vooruitbetaling.
 8. Klik op: Volgende.
 9. Stel de Factuurdatum in die op de facturen kan worden afgedrukt.

  De factuurdatum wordt in alle gegenereerde facturen opgeslagen. Profit gebruikt deze factuurdatum om de vervaldatum, waarop de verkooprelatie de factuur moet betalen, te berekenen.

 10. Vink Alle facturen automatisch verstrekken na voltooien aan als je de facturen direct wilt e-mailen of afdrukken. Dit doet Profit volgens de standaard instellingen. Wil je deze niet gebruiken? Verstrek dan ná genereren en vink dit veld niet aan.
 11. Klik op: Volgende.

  Je ziet nu het resultaat van de selectie.

 12. Vink eventueel nog pakbonnen uit.
 13. Klik op: Voltooien.

  Profit genereert de facturen, dit verloopt via de wachtrij.

 14. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Alle facturen die zojuist gegenereerd zijn zal Profit nu verstrekken.

 15. Vink Afwijkend verstrekken aan, als je alle regels op dezelfde manier wilt e-mailen of afdrukken en dus geen rekening wilt houden met de Voorkeur verstrekkingswijze die bij de verkoop-/inkooprelaties is ingesteld.
  1. Selecteer de afwijkende verstrekkingswijze die voor alle geselecteerde regels hetzelfde zal zijn, namelijk: Afdrukken, Afdrukken + e-mail PDF of E-mail PDF. Bij facturen heb je ook nog de opties E-mail PDF + E-factuur (UBL) en E-mail PDF + E-factuur (DICO), Factuur en UBL in dossier plaatsen enFactuur en DICO in dossier plaatsen .
  2. Selecteer een afwijkend rapport (anders dan in het verkoop-/inkooprelatieprofiel is vastgelegd).
  3. Selecteer een berichtsjabloon, als je als afwijkende verstrekkingswijze een van de e-mailopties hebt geselecteerd.
 16. Vink Opslaan in dossier aan, als je de verzonden rapporten wilt opslaan in het dossier van de relatie(s).
 17. Selecteer bij Sortering de manier van sorteren voor afdrukken.
 18. Vink Aflopend aan om de rapporten van hoog naar laag te sorteren.
 19. Klik op: Volgende. Als je de wachtrij gebruikt heb je deze stap niet en kun je geen afdrukvoorbeeld tonen.

  Je ziet nu een overzicht van welke regels op welke manier verzonden zullen worden.

  1. Selecteer een regel met als verstrekkingswijze Afdrukken en klik op de actie Afdrukvoorbeeld om het rapport te controleren.
  2. Selecteer een regel met als verstrekkingswijze E-mailen en klik op de actie E-mail voorbeeld.
  3. Sluit het voorbeeld.
 20. Klik op: Voltooien.
 21. Klik op: OK bij de melding dat de verwerking gereed is.

  De velden Afgedrukt, Dossier, Gemaild, Voll. verw. en Verstrekt via eVerbinding zijn aangevinkt als je de corresponderende verstrekking hebt gedaan. Deze velden zijn alleen zichtbaar als je deze aan de weergave hebt toegevoegd.

Je ziet de facturen vervolgens in de weergave.

Zie ook:

Direct naar

 1. Verkoopfactuur
 2. Inrichting facturering
 3. Verkoopfacturen automatisch genereren
 4. Pakbon overnemen naar factuur
 5. Verkoopfactuur handmatig toevoegen
 6. Factureren aan andere verkooprelatie/debiteur
 7. Verkoopfactuur afwijkend incasseren
 8. Correctiefactuur genereren
 9. Verkoopfactuur wijzigen
 10. Verkoopfacturen crediteren
 11. Facturen verstrekken
 12. Verkoopfacturen verwijderen