Verkoopfactuur

Tenslotte breekt in het verkoopproces het moment aan dat je de eerder ingevoerde verkoopofferte, die je hebt omgezet in een verkooporder en daarna in een pakbon, gaat factureren. Dit is meestal het eindpunt van het verkooptraject. Je kunt alleen facturen maken of genereren van pakbonnen die gereedgemeld zijn.

Beschrijving

Verkooporders c.q. pakbonnen kunnen in Profit Ordermanagement leiden tot een factuur. De pakbonregels zijn de bron voor de ordermanagement facturen.

In grote lijnen kun je verkoopfacturen maken:

  • op basis van één pakbon of van één verkooporder.
  • automatisch genereren van meerdere pakbonnen/verkooporders.

Bij het genereren van facturen kun je regels van meerdere verkooporders/pakbonnen laten verzamelen op één factuur.

In Profit Ordermanagement kun je op de volgende manieren factureren:

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook