thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Facturen crediteren

Een creditnota is een negatieve factuur. Je kunt zelf negatieve aantallen invullen in een factuur waardoor je een creditfactuur toevoegt maar je kunt ook een complete factuur crediteren. Je gebruikt creditfacturen bijvoorbeeld als je onterecht gefactureerd hebt of omdat een levering retour is gekomen.

Beschrijving

Je kunt een eerder aangemaakte factuur in zijn geheel crediteren; alleen de financiële afhandeling wordt dan gecrediteerd, de voorraad wijzigt niet. Als je wilt dat zowel de voorraad (weer) wordt verhoogd en de bijbehorende factuur wordt tegengeboekt, dan voeg je een negatieve pakbon toe die je vervolgens factureert. Dit doe je bijvoorbeeld als je artikelen retour hebt gekregen.

Als een factuur niet goed is kun je de factuur via de actie Crediteren terugdraaien. In de creditfactuur wordt het volledige bedrag met alle regels gecrediteerd. Je kunt de creditfactuur wel wijzigen door regels toe te voegen of aan te passen. In tegenstelling tot het crediteren van een projectfactuur, is het niet mogelijk om regels te verwijderen in de creditfactuur.

In de kop van de verkooporders, pakbonnen en facturen staat het veld Creditorder. Als dit veld de waarde 'ja' heeft is er sprake van een creditnota. Dit veld zorgt ervoor dat voor de journalisering van de (uiteindelijke) creditfactuur de gecrediteerde omzet wordt geboekt op de 'Rek. Creditering' van de gekoppelde artikelgroep en niet de 'Rek.Opbrengst'. Als bij deze twee velden dezelfde grootboekrekening is ingevuld hoef je niets aan te vinken.

Als je een factuur crediteert in Profit Ordermanagement, kan Profit automatisch een afletterjournaalpost toevoegen in Profit Financieel. Dit gebeurt alleen als de factuur nog volledig openstaat. Profit voegt deze journaalpost toe bij het journaliseren van de creditfactuur.

Op een creditfactuur kunnen niet altijd dezelfde gegevens opgenomen worden als op de oorspronkelijke factuur. In de creditfactuur moeten wel dezelfde (oude) barcodes staan als in het de oorspronkelijke factuur. In de nieuwe factuur worden de barcodes weer opnieuw bepaald via de stamgegevens. Als in de oorspronkelijke factuur een foute EAN-code stond, staat die er ook weer in de creditfactuur en wordt de fout dus 'gecrediteerd' en staan in de nieuwe factuur wel de juiste barcodes.

Bij het verzamelen van orders/pakbonnen worden creditnota's niet verzameld.

Standaard kun je maar één creditfactuur e-mailen per keer via de actie E-mailen. Een creditfactuur is doorgaans namelijk een uitzondering. Als je toch meerdere creditfacturen wilt e-mailen, kan dit via de Output-wizard als je dit in de instellingen van de module hebt toegestaan. Zie verder Creditfactuur via Output-wizard e-mailen toestaan.

Voorbereiding
Werkwijze
Zie ook

Process

Facturering

Work area

Ordermanagement