Projectfactuur crediteren

Je kunt een projectfactuur handmatig crediteren. Je gebruikt creditfacturen bijvoorbeeld als je onterecht gefactureerd hebt. Profit maakt in dit geval van de bestaande factuur een creditnota.

Als je in de projectinstellingen hebt ingesteld dat je nacalculatieregels en factuurtermijnen kan terugdraaien, dan kun je, nadat je de accordering ongedaan hebt gemaakt, wijzigen, opnieuw gereedmelden en factureren.

Let op:

Een factuur afkomstig uit concepten kan niet meer aangepast worden. Dat geldt ook als je die projectfactuur hebt gecrediteerd. Hierdoor blijft de aansluiting met de OHW-totalen gehandhaafd.

Je kunt ook een deel van de projectfactuur crediteren.

Let op:

Een deel van de projectfactuur crediteren kan niet, wanneer je de projectinstellingen voor het terugdraaien van de nacalculatieregels aan hebt staan.

Als je via de Output-wizard de creditfacturen ook wilt e-mailen, dan moet je dit hebben toegestaan in de instellingen.

Projectfactuur handmatig crediteren:

 1. Ga naar: Projecten / Facturering / Facturen.
 2. Selecteer de te crediteren factuur.

  Je kunt meerdere facturen selecteren om te crediteren.

 3. Klik op de actie: Crediteren.

  Je ziet nu een melding dat het crediteren van een factuur alleen de financiƫle afhandeling en eventueel de nacalculatieregels en factuurtermijnen betreft.

 4. Klik op: Ja

  Profit gaat nu de volledige factuur crediteren en maakt hiervoor een nieuwe factuurregel aan.

 5. Klik op: Opslaan en sluiten
 6. Dubbelklik op de zojuist aangemaakte factuurregel voor de creditfactuur als je de factuur wilt aanpassen.

  Bijvoorbeeld als je een deel van de projectfactuur wilt crediteren. Je kunt dan individuele factuurregels aanpassen en wel of niet crediteren in de boekingslay-out van de factuur.

  Als je een specifieke regel uit de factuur niet wilt crediteren, vul dan bij Aantal 0 in en zorg ervoor dat de eenheidsprijs en de totaalprijs van de regel nihil is. In dat geval wordt de regel niet meegenomen in de creditfactuur.

  Ook kun je het veld Opdrachtnummer/referentie aanpassen.

In de weergave zie je nu de creditfactuur met een negatief bedrag en de status Actief. Vervolgens moet je de creditfactuur verstrekken.

Als ook de nacalculatieregels en de factuurtermijnen teruggedraaid zijn, en je wilt ze wijzigen: maak dan vervolgens de accordering ongedaan en wijzig ze. Daarna kun je ze opnieuw gereedmelden en opnieuw factureren.

Zie ook:

 • Hoe kan ik een gefactureerde projectfactuur terugdraaien om in de nacalculatieregel wijzigingen door te voeren?

Direct naar

 1. Projectfacturering
 2. Projectfacturering inrichten
 3. Accordering en gereedmelding nacalculatie
 4. Factuurtermijnen toevoegen
 5. G-rekening inrichten
 6. Automatisch projectfacturen genereren
 7. Handmatig projectfacturen toevoegen
 8. Termijnfacturering
 9. Projectfacturen verstrekken
 10. Historie van gemailde projectfacturen controleren
 11. Projectfacturen wijzigen
 12. Projectfactuur crediteren
 13. Collectief verwijderen projectfacturen
 14. Projectfacturen journaliseren
 15. Projectfactuur in InSite raadplegen
 16. Omzet Projectfacturen over meerdere perioden verdelen
 17. Doorboeken verkoopfacturen en opbrengstboekingen