G-rekening inrichten (Debiteuren)

Je gebruikt deze functionaliteit als jouw debiteuren bepaalde bedragen moet overmaken naar jouw G-rekening. Dit is (meestal) een verplichting in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Raadpleeg eventueel ook G-rekening inrichten voor crediteuren.

Inhoud

Activering inschakelen

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces kan namelijk een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de productie-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

 • Wet Ketenaansprakelijkheid

Stappen om een activering in te schakelen

G-rekening in Administratie instellen (debiteuren)

Je stelt in welke aparte bankrekening de G-rekening is waarnaar de debiteuren de bedragen kunnen overmaken.

 1. Ga naar: Algemeen / Administratie / Beheer / Eigenschappen.
 2. Ga naar het tabblad: Verstrekking.

 3. Selecteer bij Bankrekening G-rekening de geblokkeerde bankrekening die je aanhoudt in verband met de Wet Ketenaansprakelijkheid.
 4. Klik op: Opslaan en sluiten.
Dagboek met G-rekening inrichten

De debiteur betaalt het niet-geïncasseerde deel van de verkoopfactuur aan de G-rekening. Daarom moet je een dagboek voor de G-rekening inrichten.

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Dagboek.
 2. Voeg een nieuw dagboek toe.

 3. Selecteer Financieel bij Soort dagboek.
 4. Selecteer bij Tegenrekening een dagboek zonder btw.
 5. Selecteer bij Bankrekening de bankrekening die als G-rekening dienst doet.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Stel eventueel afwijkende boekingslay-out(s) in.
 8. Klik op: Voltooien.
Percentage G-rekening op hoog niveau instellen

Je stelt het percentage in dat naar de G-rekening moet. Dit geldt zowel voor inkoop als voor verkoop.

 1. Ga naar: Projecten / Beheer / Instellingen / Facturering/voorraad.
 2. Ga naar het tabblad: Ordermanagement.
 3. Vul het veld % G-rekening. Dit veld wordt gebruikt in Ordermanagement en in Projecten.
 4. Klik op: Opslaan en sluiten.
Boekingslay-out Factuur voor G-rekening wijzigen

Je wijzigt de boekingslay-out met de velden voor de G-rekeningbedragen. Ook het veld met het percentage G-rekening voeg je toe. Daarmee kun je op het moment van boeken nog handmatig afwijken van de standaard.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
 2. Toon ook de geblokkeerde regels.

  Stappen om geblokkeerde regels te tonen of te verbergen

 3. Open je eigen boekingslay-out gebaseerd op Projectfactuur (Profit) of voeg een nieuwe toe.

  Voor Ordermanagement gaat het om je boekingslay-outs voor verkooporders en verkoopfacturen.

 4. Klik bij de melding op Ja.
 5. Voeg in de kop van de boekingslay-out van de projectfactuur de volgende velden toe:
  • Bedrag loonsom
  • Bedrag loonsom basisvaluta
  • Loonsom (%)
  • % G-rekening
  • Bedrag G-rekening
  • Bedrag restant

  Je vindt de velden bij de Algemene velden van bijvoorbeeld de kop van de lay-out. In de standaardfactuurlay-outs zijn deze velden al opgenomen.

Zie ook:

Verkooprelatie instellen voor btw-plicht Verlegd

Je kunt eventueel instellen in de verkooprelatie dat de btw-plicht verlegd wordt. Maar ook bij de standaard btw-plicht werkt de G-rekening functionaliteit.

Bij werksoorten past Profit dit automatisch aan.

Als je btw verlegd wilt gebruiken:

 1. Voeg eventueel de btw-code 'Te betalen verlegd' voor verkoop toe.
 2. Open de eigenschappen van de verkooprelatie (waar het project aangekoppeld is) en stel de btw-plicht in Verlegd naar.
 3. In de werksoort wijzigt het Btw-tarief naar 0. Dit gebeurt automatisch als bij de verkooprelatie Verlegd naar is ingesteld. Je hoeft geen speciale werksoorten in te richten.
Percentages G-rekening en Loonsom in specifieke projecten (afwijkend) instellen

Je stelt per project in wat de percentages zijn. Het loonsompercentage stel je alleen in het project in, het percentage G-rekening is een afwijking op het percentage in de Projecten/Ordermanagement-instellingen (als je het daar hebt ingericht).

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project.
 3. Ga naar het tabblad: Facturering
 4. Vul in welk deel van de factuur betrekking heeft op de loonsom en vul dat percentage in bij Loonsom (%).
 5. Vul het percentage voor de G-rekening in bij % G-rekening. De formule is: Factuurbedrag * Loonsom * % G-rekening bij project.

  Herhaal dit voor alle projecten waarbij je een G-rekening gebruikt.

 6. Klik op: Opslaan en sluiten

Direct naar

 1. Openstaande posten debiteur met G-rekening