Openstaande posten debiteur met G-rekening

Soms ben je in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid als opdrachtgever verantwoordelijk voor de afdracht van premies.

Dit kun je nu ook inrichten voor debiteuren.

Dit moet je eerst inrichten.

Inhoud

Projectfactuur met G-rekening gegevens
 1. Voeg de factuur toe. Als je op hoger niveau het percentage G-rekening en het loonsompercentage hebt ingericht, vult Profit deze automatisch in. Je kunt hier wel van afwijken.
 2. Selecteer de verkooprelatie.
 3. Ga naar het tabblad waar je de velden voor de G-rekening hebt toegevoegd.

  Het percentage G-rekening komt uit de instellingen op hoog niveau, bij de Ordermanagement/Project-instellingen.

  De berekening van Bedrag G-rekening is: Factuurbedrag * Loonsom * % G-rekening bij project.

 4. Stel eventueel bij % G-rekening handmatig een afwijkend percentage in.
 5. Vul het loonsompercentage in bij Loonsom (%) of het bedrag van de loonsom bij Bedrag loonsom als deze nog niet gevuld zijn of als je deze wilt wijzigen. Zodra je dit doet, berekent Profit het andere veld én het bedrag dat de verkooprelatie moet overmaken naar de G-rekening.
 6. Sla de factuur op.
 7. Verstrek de factuur (eventueel afwijkend).

  Bijvoorbeeld via het rapport Digitale projectfactuur met G-rekening (Profit).

Factuurbedrag boeken op G-rekening

Na verstrekken van de facturen ga je de openstaande posten incasseren.

Je kunt het bedrag dat door de debiteur op de G-rekening moet worden overgemaakt, vóór het incasseren raadplegen in de eigenschappen van de openstaande post:

 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Debiteur.
 2. Ga naar het tabblad: Openstaande posten.
 3. Open de eigenschappen van de openstaande post.
 4. Ga naar het tabblad: G-rekening.

In de eigenschappen van de openstaande post zie je of het bedrag nog openstaand is of niet. Zodra de verkooprelatie het bedrag op de G-rekening overmaakt, zal Profit de openstaande post bijwerken.

Incasso

Bij de incasso-opdracht houdt Profit automatisch rekening met het gedeelte dat niet geïncasseerd mag worden.

Bij de incasso wordt alleen het deel van de factuur, exclusief het deel dat de klant moet overmaken naar de G-rekening, geïncasseerd.

Afletteren

Nadat de verkooprelatie ook het G-rekening bedrag heeft overgemaakt lettert Profit het saldo middels het bankafschrift van de G-rekening af. Dit zal ook zichtbaar worden in de eigenschappen van de openstaande post.

Percentages G-rekening en Loonsom in specifieke projecten (afwijkend) instellen

Je stelt per project in wat de percentages zijn. Het loonsompercentage stel je alleen in het project in, het percentage G-rekening is een afwijking op het percentage in de Projecten/Ordermanagement-instellingen (als je het daar hebt ingericht).

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project.
 3. Ga naar het tabblad: Facturering
 4. Vul in welk deel van de factuur betrekking heeft op de loonsom en vul dat percentage in bij Loonsom (%).
 5. Vul het percentage voor de G-rekening in bij % G-rekening. De formule is: Factuurbedrag * Loonsom * % G-rekening bij project.

  Herhaal dit voor alle projecten waarbij je een G-rekening gebruikt.

 6. Klik op: Opslaan en sluiten