Projectfactuur handmatig toevoegen

Naast de automatisch op regiebasis gegenereerde facturen kun je in Profit Projecten ook handmatig factureren. Deze facturen hebben geen betrekking op de geboekte nacalculatie, maar op andere posten die je in rekening wilt brengen. Hiermee kun je willekeurige posten op de factuur in rekening brengen. De factuurregels kunnen betrekking hebben op een project en tellen dan ook mee voor het projectresultaat.

Je kunt handmatige facturen nog wijzigen zolang deze niet zijn doorgeboekt naar de financiële administratie.

Voor automatische facturen kun je aangeven of deze handmatig gewijzigd mogen worden; dit is dan ook alleen mogelijk als de facturen nog niet zijn doorgeboekt.

Inhoud

Projectfactuur handmatig toevoegen

Je kunt handmatig een projectfactuur toevoegen.

Projectfactuur handmatig toevoegen:

 1. Ga naar: Projecten / Facturering / Facturen.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de boekingslay-out.
 4. Selecteer de verkooprelatie.
 5. Vul de factuurdatum in die je op de factuur wilt afdrukken.

  Profit stelt het kortingspercentage voor bij Percentage betalingskorting, dat bij de verkooprelatie als betalingskorting is ingegeven. Je kunt dit percentage hier echter wel wijzigen. De korting wordt alleen op de factuur berekend, als in de instellingen van de facturering van Profit Projecten is aangegeven, dat de korting gebruikt moet worden.

  Profit stelt het kortingspercentage voor bij Percentage factuurkorting, dat bij de verkooprelatie als factuurkorting is ingegeven. Je kunt dit percentage hier echter wel wijzigen. De korting wordt echter alleen op de factuur berekend, als in de instellingen van de facturering van Profit Projecten is aangegeven, dat de korting gebruikt moet worden.

 6. Vul de factuurregel in.
 7. Selecteer eerst het itemtype, bijvoorbeeld Artikel of Werksoort en vul vervolgens de itemcode in.

  Het subtotaal wordt bepaald door de voorgaande regels tot het begin of tot het vorige subtotaal bij elkaar op te tellen!

  Let op: 

  Je kunt geen voorraadhoudend artikel met voorraadcontrole via handmatige factuur boeken, als je werkt met de integratie tussen Profit Projecten en Profit Ordermanagement. Profit geeft hiervan een melding als je op zo'n artikel boekt. Je moet dan een balie-/directfactuur toevoegen, dit is een pakbon en factuur ineen.

 8. Selecteer het project waarbij de debiteur, waarvoor je de factuur gaat maken, als debiteur is ingevuld. Je kunt ook een factuurregel toevoegen zonder projectnummer, als de regel geen betrekking heeft op een bestaand project.
 9. Vul het aantal in bij Aantal eenheden.

  Geef een negatief aantal in, dus voorafgegaan door een minteken als je een creditregel op de factuur wilt aanmaken.

 10. Vul prijs per eenheid in.

  Profit berekent automatisch het te factureren bedrag van de factuurregel uit het aantal en de verkoopprijs. Profit stelt de verkoopprijs voor op basis van de verkooptarieven, als deze zijn toegevoegd.

 11. Vul een percentage regelkorting als je wilt dat Profit deze korting direct op het berekende regelbedrag in mindering brengt.
 12. Vul de omschrijving bij Omschrijving, die op de factuurregel moet worden afgedrukt.

  Als je een werksoort hebt ingevuld, wordt de omschrijving van de werksoort voorgesteld maar je kunt deze hier wel wijzigen. De omschrijving kan maximaal 50 posities lang zijn.

  Let op: 

  Handmatige facturering houdt geen rekening met eventueel ingestelde geldigheidscombinaties. Deze gebruikt Profit alleen bij het boeken van de nacalculatie. Iedere combinatie van project en werksoort is hier dus toegestaan.

 13. Klik op: Voltooien.

  Als je de facturen nu niet afdrukt, kun je dat later nog doen via de Output-actie in de weergave Facturen.

Projectfactuur voor meerdere administraties handmatig toevoegen

Als je met meerdere financiële administraties werkt, dan selecteer je bij het toevoegen van een projectfactuur de juiste administratie. Je moet dit dan wel in de boekingslay-out van projectfacturen inrichten voor het werken met meerdere administraties.

Profit bepaalt, voor het afdrukken en journaliseren van de factuur, de Administratie volgens een hiërarchie:

Profit kijkt eerst in de kop van de boekingslay-out, vervolgens in het project, in de projectgroep, het standaard verkooprelatieprofiel, en als laatste in de instellingen facturering.

Projectfactuur handmatig toevoegen voor een administratie:

 1. Ga naar: Projecten / Facturering / Facturen.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de boekingslay-out.
 4. Selecteer de verkooprelatie.
 5. Selecteer de administratie.
 6. Selecteer een project.
 7. Vul de overige velden in. de kop van de boekingslay-out.
 8. Vul de factuurregel in.
 9. Klik op: Voltooien.

Projectfactuur aan afwijkend contactpersoon factureren

Je kunt tijdens het toevoegen van een factuur een afwijkend contactpersoon selecteren selecteren. Je moet dan het veld Afwijkende contactpersoon aan de boekingslay-out van de projectfactuur hebben toegevoegd.

Projectfactuur factureren aan afwijkend contactpersoon:

 1. Ga naar: Projecten / Facturering / Facturen.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de boekingslay-out.
 4. Vul de gegevens in de kop van de boekingslay-out.
 5. Selecteer het afwijkende contactpersoon bij Afwijkende contactpersoon.

  Je kunt hier de contactpersonen van de debiteur selecteren. Als je bij de debiteur hebt ingesteld dat je factureert aan een andere debiteur (bij het veld Factureren aan), dan kun je hier ook de contactpersonen van die debiteur uit Factureren aan selecteren als Afwijkende contactpersoon van een verkoopfactuur.

  In dit voorbeeld heeft debiteur Dokkum Services B.V. bij Factureren aan de debiteur Accountantskantoor Van Otteren B.V..

 6. Vul de factuurregel(s) in.
 7. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Projectfacturering
 2. Projectfacturering inrichten
 3. Accordering en gereedmelding nacalculatie
 4. Factuurtermijnen toevoegen
 5. G-rekening inrichten
 6. Automatisch projectfacturen genereren
 7. Handmatig projectfacturen toevoegen
 8. Termijnfacturering
 9. Projectfacturen verstrekken
 10. Historie van gemailde projectfacturen controleren
 11. Projectfacturen wijzigen
 12. Projectfactuur crediteren
 13. Collectief verwijderen projectfacturen
 14. Projectfacturen journaliseren
 15. Projectfactuur in InSite raadplegen
 16. Omzet Projectfacturen over meerdere perioden verdelen
 17. Doorboeken verkoopfacturen en opbrengstboekingen