Doorboeken verkoopfacturen en opbrengstboekingen

Naast het registreren van projectopbrengsten door middel van projectfacturen kun je ook verkoopfacturen, die je in Profit Financieel boekt, doorboeken naar de projectadministratie. Dit is bijvoorbeeld het geval als je voor de facturering een andere applicatie gebruikt dan Profit. Ook kun je opbrengsten, die niet via een factuur binnenkomen, naar een project doorboeken.

Let op: 

 • Je kunt ook inkoopfacturen of kosten doorboeken van Profit Financieel naar Profit Projecten.
 • Je kunt geen projectboeking op basis van een journaalpostregel uit Profit Projecten maken. Projectfacturen die zijn doorgeboekt naar Profit Financieel, kun je in Profit Financieel dus niet wijzigen in een projectboeking.
 • Financiële projectboekingen moet je ook accorderen en gereedmelden.

Inhoud

Stamgegevens grootboekrekeningen

Als je verkoopfacturen of opbrengsten wilt doorboeken vanuit de financiële administratie, moet je eerst aangeven bij welke grootboekrekeningen deze doorboeking is toegestaan of zelfs verplicht is.

Instellen grootboekrekening:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Grootboekrekening.
 2. Selecteer de betreffende grootboekrekening.
 3. Klik op: Eigenschappen.
 4. Ga naar het tabblad: Extra.
 5. Selecteer in het veld Doorboeken projecten de wijze waarop je door wilt boeken naar Profit Projecten. Je hebt de volgende mogelijkheden:
  • Geen projectboeking (N)

   Je kunt boekingen voor de betreffende grootboekrekening niet doorboeken naar de nacalculatie van een project.

  • Projectboeking toegestaan (T)

   Je kunt boekingen voor de betreffende grootboekrekening doorboeken naar de nacalculatie van een project maar het is niet verplicht om voor de betreffende grootboekrekening door te boeken naar een project.

  • Projectboeking verplicht (V)

   Je bent verplicht de boekingen voor de betreffende grootboekrekening naar de nacalculatie van een project door te boeken.

 6. Klik op: OK.

Boeken van een verkoopfactuur

Verkoopfactuur boeken:

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Dagboek.
 2. Selecteer het verkoopdagboek waarin je de verkoopfactuur boekt.
 3. Selecteer vervolgens de periode waarin je de verkoopfactuur boekt.
 4. Klik op: Voltooien.
 5. Vul de eerste boekingsregel in.

  Selecteer de debiteur, wijzig eventueel de boekingsomschrijving, vul het totale factuurbedrag inclusief eventuele BTW in.

 6. Vul de volgende boekingsregel in.

  Selecteer de opbrengstrekening als deze niet automatisch voorgesteld wordt, selecteer de btw-code als deze niet automatisch voorgesteld wordt en wijzig eventueel het door te boeken bedrag.

 7. Maak de boeking verder af.
 8. Klik op: Voltooien.

  Als je boekt op een grootboekrekening waarbij is aangegeven dat een projectmutatie verplicht is, opent Profit automatisch een boekingsscherm met projectgegevens. Als je boekt op een grootboekrekening waarbij is aangegeven dat een projectmutatie is toegestaan, krijg je nu de vraag of je naar projecten wilt doorboeken. Als je op Ja klikt kun je naar één of meer projecten of werksoorten doorboeken.

 9. Vul de velden in.

  Selecteer het project waarop de boeking betrekking heeft.

  Selecteer de werksoort waarop de opbrengsten betrekking hebben.

  Profit neemt bij Omschrijving de omschrijving van de verkoopfactuur over. Vul eventueel een andere omschrijving in. De omschrijving in de verkoopfactuur en die in de projectboeking zijn niet gekoppeld, je kunt dus twee verschillende omschrijvingen hanteren.

  Let op: 

  De velden Doorbelasten, Toeslag % en Verkoopbedrag in het scherm kun je niet invullen. Deze velden zijn bestemd voor de doorbelasting van kosten op een projectfactuur, maar dat is bij verkoopfacturen niet aan de orde.

 10. Klik op: OK.

  Nu kun je een volgende boeking invoeren.

  Let op: 

  Tijdens het opslaan van de financiële mutaties in het grootboek worden ook de opbrengstregels in Profit Projecten toegevoegd. Het is niet mogelijk om mutaties, die naar een project zijn doorgeboekt, achteraf nog te wijzigen. Controleer de boekingen dus vóór je deze bewaart. Bij het aanmaken van de opbrengstregels gebruikt Profit Projecten de periodetabel, als aangegeven in de instellingen voor Profit Projecten. Deze periodetabel kan afwijken van de periode-indeling die in Profit Financieel wordt gebruikt.

Boeken van opbrengsten

Opbrengsten, die niet via een verkoopfactuur worden geboekt, kunnen via bijvoorbeeld een bankboek of een memoriaal dagboek naar een project worden doorgeboekt.

Als je boekt op een opbrengstrekening vanuit het bankboek of memoriaal dagboek, dan komt deze niet naar voren op de nacalculatieregel. Dit geldt alleen als je boekt op een kostenrekening. Dit komt doordat de boeking op een omzetrekening rechtstreeks doorgaat naar de opbrengsten en niet gefactureerd hoeft te worden.

Boeken van opbrengsten:

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Dagboek.
 2. Selecteer het dagboek waarin je de opbrengsten boekt.
 3. Selecteer vervolgens de periode waarin je de opbrengsten boekt.
 4. Klik op: Voltooien.
 5. Maak vervolgens de boeking(en) in het dagboek.

Als in de boeking een grootboekrekening wordt ingegeven waarbij je hebt aangegeven dat doorboeken naar een project is toegestaan of verplicht is, krijg je aan het einde van de boeking de gelegenheid om de projectgegevens in te vullen. Dit gebeurt op dezelfde wijze als bij het boeken van verkoopfacturen.

Direct naar

 1. Projectfacturering
 2. Projectfacturering inrichten
 3. Accordering en gereedmelding nacalculatie
 4. Factuurtermijnen toevoegen
 5. G-rekening inrichten
 6. Automatisch projectfacturen genereren
 7. Handmatig projectfacturen toevoegen
 8. Termijnfacturering
 9. Projectfacturen verstrekken
 10. Historie van gemailde projectfacturen controleren
 11. Projectfacturen wijzigen
 12. Projectfactuur crediteren
 13. Collectief verwijderen projectfacturen
 14. Projectfacturen journaliseren
 15. Projectfactuur in InSite raadplegen
 16. Omzet Projectfacturen over meerdere perioden verdelen
 17. Doorboeken verkoopfacturen en opbrengstboekingen